Gå til sygdomsliste

Rygeloven kort fortalt

Rygeloven sikrer overordnet beskyttelse mod tobaksrøg indendørs på arbejdspladser og i det offentlige rum. Der er dog en del undtagelser i loven, så det fortsat er tilladt at ryge indendørs i dagplejehjem, på nogle ungdomsuddannelser, i omsorgs-og plejesektoren, på små værthuse mm.

Formålet med rygeloven (Lov om røgfri miljøer) er at sikre beskyttelse mod tobaksforurenet luft.

Overordnet gælder

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at ryge indendørs på/i:

  • Arbejdspladser
  • Institutioner og skoler
  • Kollektive transportmidler
  • Serveringssteder
  • Indendørs lokaliteter, hvor der er offentlig adgang
Rygeloven kort fortalt

Foto: Colourbox

Fængselspersonale har fået røgfri arbejdsmiljø

Af hensyn til personalets arbejdsmiljø blev det d. 1. april 2017 forbudt for indsatte i fængsler at ryge indendørs. Rygeforbuddet omfatter også de indsattes egne celler. Fremover må de indsatte kun ryge udendørs. 

Skiltning i forbindelse med rygerum

Arbejdspladser med rygerum eller rygekabiner, skal skilte med, at luften uden for disse kan være sundhedsskadelig. Skiltene kan bestilles via Sundhedsstyrelsen.

Rygeloven fastsætter kun en minimumstandard

Rygeloven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte arbejdspladser gerne må indføre regler, der sikrer bedre beskyttelse mod tobaksrøg.

Mange undtagelser

I rygeloven er en række undtagelser, som gør, at ikke alle er beskyttet mod tobaksforurenet luft indendørs på arbejdspladser og i det offentlige rum. Det er eksempelvis fortsat tilladt at ryge indendørs i dagplejehjem, så længe det er uden for åbningstiden. Der er også undtagelser for nogle ungdomsuddannelser, erhvervskøretøjer, omsorgs- og plejesektoren, værtshuse under 40 m2 og fængsler.

Evaluering af rygeloven

I 2009 evaluerede Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed den gældende rygelov.

Evaluering af loven om røgfri miljøer, 2009 (pdf)

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid

Røgfri arbejdstid

Overvejer I at indføre røgfri arbejdstid på din arbejdsplads? Få inspiration og gode råd til at sikre en god proces.

Pjece om røgfri arbejdstid