Gå til sygdomsliste

Tolkning af loven

Er du i tvivl om hvordan Lov om røgfri miljøer skal tolkes, så kan du få hjælp her...

Myndighedernes svar på tvivlsspørgsmål

Da Lov om røgfri miljøer blev indført i 2007 modtog det daværende Ministerie for Sundhed og Forebyggelse en del spørgsmål vedrørende tolkning af loven. På den baggrund udarbejdede ministeriet svar på en masse tvivlsspørgsmål vedrørende:

Tolkning af rygeloven

Foto: Colourbox

 

Røgfri arbejdstid

I kataloget beskrives erfaringer fra arbejdspladser, som har indført røgfri arbejdstid, og der gives anbefalinger til en god proces.

Katalog: Røgfri Arbejdstid

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid


Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje