Gå til sygdomsliste

Gravide og passiv rygning

Hvis en gravid er udsat for passiv rygning, påvirker tobaksrøgen både den gravide og det ufødte barn.

Barnet kan tage skade

Når man som gravid indånder tobaksforurenet luft (passiv rygning), føres ­skadelige stoffer via navlestrengen og moder­kagen over i barnet. Barnet er meget sårbart over for skadelige stoffer, fordi hjernen og organerne er under udvikling. Tobaksrøg er en blanding af mere end 7000 forskellige stoffer. Flere hundrede af stofferne er giftige, og ca. 70 er kræftfremkaldende. 

Gravide og passiv rygning

En svær start

Gravide, som bliver udsat for passiv rygning, har en større risiko for at føde børn med lavere fødselsvægt. Undersøgelser tyder desuden på, at gravide, der er udsat for passiv rygning, har en øget risiko for for tidlig fødsel.

Lav fødselsvægt og for tidlig fødsel kan give barnet en svær start på livet.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide ikke udsættes for tobaksforurenet luft, hverken hjemme eller på arbejdspladsen.

Gravide kan fraværsmeldes hvis arbejdsmiljøet udgør en fare

Når en arbejdsgiver bliver opmærksom på, at en medarbejder er gravid, skal det vurderes, om medarbejderen er udsat for påvirkninger, der udgør en fare for graviditeten. Hvis det vurderes, at der er en risiko ved den gravides arbejde, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der nedsætter risikoen. Alternativt skal arbejdsgiveren overføre den gravide til et mere sikkert arbejde. Hvis det ikke er muligt, skal arbejdsgiveren beslutte, at den gravide ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde.

Arbejdstilsynet vurderer, at kræftfremkaldende stoffer kan udgøre en fare for graviditeten.

Passiv rygning kan give kræft

I 2002 fastlog WHO, at passiv rygning er kræftfremkaldende.

Gravide og passiv rygning

Kilder

The health consequences of smoking - 50 years of progress. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.

IARC. Tobacco smoke and involuntary smoking. Vol. 83, Lyon, WHO, 2002.

 

Røgfri Baby

I tvivl? Røg eller Røgfri baby

Hjemmesiden Røgfri Baby giver støtte til gravide, der gerne vil  stoppe med at ryge.

Røgfri Baby


Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne