Gå til sygdomsliste

Voksne og passiv rygning

Voksne, der bliver udsat for passiv rygning har øget risiko for at få lungekræft, slagtilfælde, hjertesygdom og luftvejssygdom. Tobaksrøg indeholder mere end 7000 forskellige stoffer – omkring 70 af dem er kræftfremkaldende. Når man indånder luft, der er forurenet med tobaksrøg føres stofferne fra røgen via lungerne over i blodet. Med blodet føres de ud i hele kroppen, hvor de kan gøre skade.

Tobaksrøg forurener luften

Når der ryges indenfor bliver luften forurenet med tobaksrøg. Tobaksrøg er en kompleks blanding af mere end 7000 forskellige stoffer. Flere hundrede af stofferne er giftige, og ca. 70 er kræftfremkaldende. Man er udsat for passiv rygning, hvis man indånder luft, der er forurenet med tobaksrøg.

Helbredskonsekvenser

Voksne, der er udsat for passiv rygning, har øget risiko for:

  • Lungekræft
  • Luftvejssygdomme
  • Hjerte-sygdom
  • Slagtilfælde (blodprop i hjernen og hjerneblødning)

Dertil kommer de akutte skadevirkninger såsom lugtgener og irritation i næse.

Voksne og passiv rygning

Klik på figuren for at se i større størrelse

Røgens stoffer føres ud i hele kroppen

Når man indånder tobaksforurenet luft vil de største partikler fra tobaksrøgen sætte sig i næse og hals. De lidt mindre partikler sætter sig længere nede i luftrørene og lungerne. De mindste partikler er så små, at de kan trænge fra lungerne over i blodet, hvorfra de føres ud i hele kroppen og kan gøre skade.

Akutte skadevirkninger

Undersøgelser har vist, at selv kortvarig udsættelse for tobaksrøg påvirker blodet og blodkarrene. Efter 20-30 minutters udsættelse for passiv rygning har forskere eksempelvis målt  skader, der øger risikoen for blodpropper.

Voksne og passiv rygning

Kilder

The health consequences of smoking - 50 years of progress. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.

How Tobacco Smoke causes Disease. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010.

Institute of Medicine. Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects: Making Sense of the Evidenceexternal icon. Washington: National Academy of Sciences, Institute of Medicine, 2010

The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006.

 

Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne