Gå til sygdomsliste

Voksne og passiv rygning

Passiv rygning kan give lungekræft, slagtilfælde, hjertesygdom og luftvejssygdom. Kortvarig udsættelse for passiv rygning skader også kroppen. Der er intet sikkert niveau for udsættelse.

Voksne, der er udsat for passiv rygning, har øget risiko for:

  • Lungekræft
  • Luftvejssygdomme
  • Hjerte-sygdom
  • Slagtilfælde (blodprop i hjernen og hjerneblødning)

Dertil kommer de akutte skadevirkninger såsom lugtgener og irritation i næse.

Voksne og passiv rygning

Klik på figuren for at se i større størrelse

Små mængder røg skader også

Det skader også kroppen at være udsat for tobaksrøg i kort tid. Undersøgelser viser, at bare 10-30 minutters udsættelse kan skade blodkarrene. Skaderne øger risikoen for blodpropper. Der er intet sikkert niveau for udsættelse. Selv små mængder røg gør skade.

Røgens stoffer føres ud i hele kroppen

Når man opholder sig i et rum, hvor der er blevet røget, indånder man tobaksforurenet luft. Ved hver indånding trækkes stoffer og partikler fra tobaksrøgen ned i luftrøret og lungerne.

De største partikler sætter sig i næse og hals, mens de lidt mindre sætter sig længere nede i luftrørene og lungerne. De mindste partikler er så små, at de kan trænge fra lungerne over i blodet, hvorfra de føres ud i hele kroppen og kan gøre skade.

Voksne og passiv rygning

Kilder

The health consequences of smoking - 50 years of progress. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.

The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006.

 

Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne