Gå til sygdomsliste

Naborøg

Naborøg er tobaksrøg, der spreder sig fra lejlighed til lejlighed. Læs svarene på de hyppigst stillede spørgsmål om naborøg.
 • Kan man måle naborøg?

  Målinger af tobaksrøg er komplicerede, og ikke særlig velegnede til private hjem. I stedet for at måle på røgen, kan man stole på sin lugtesans. Næsen er et udmærket måleinstrument. Hvis man kan lugte tobaksrøg i sit hjem, er der stoffer fra røgen i hjemmet.


  Årsagen til at det er kompliceret at måle på tobaksrøg er, at røgen består af mere end 7.000 forskellige stoffer, som opfører sig meget forskelligt. Nogle er gasser og vil hurtigt forsvinde. Andre stoffer reagerer med øvrig 'forurening' i hjemmet, og danner nye stoffer.


  Alternativt kan man måle partikelforureningen i hjemmet, men da der findes mange andre kilder til partikelforurening udover tobaksrøg, er denne metode heller ikke særlig velegnet til at påvise, om man er udsat for naborøg.

 • Er naborøg farligt?

  Vi opholder os hver dag mange timer i hjemmet. Indeklimaet og den luft, vi indånder, har derfor stor betydning for vores helbred. Luft der er forurenet med tobaksrøg er sundhedsskadeligt, og øger risikoen for sygdom både blandt børn og voksne. Røgfri boliger vil forbedre luftkvaliteten i boligerne og beskytte beboerne mod naborøg.

 • Udsat for naborøg - hvad kan man gøre?

  Der er forskellige tiltag, som kan iværksættes, hvis der er problemer med naborøg. Nogle tiltag kan man selv sætte i gang - andre kræver hjælp fra boligforeningen. Vi har kendskab til både gode og dårlige erfaringer med de forskellige tiltag.

  Vi har samlet råd og vejledning her:

  Tiltag man kan forsøge

 • Hvordan kan vores boligforening blive røgfri?

  I følge rygeloven er det ikke tilladt at ryge på trappeopgange, i indgangspartier og lignende, men det er en minimumslovgivning. En boligforening kan godt vedtage mere restriktive regler end dem, der følger af loven. For at en boligforening kan blive røgfri kræver det en vedtægtsændring:


  En boligforening kan blive helt røgfri, hvis alle ejere/andelshavere på en generalforsamling enstemmigt beslutter, at der fremover ikke må ryges indendørs i lejlighederne.


  En boligforening kan gradvis blive røgfri ved, at det på en generalforsamling besluttes, at nye beboere ikke må ryge indendørs i deres lejlighed. En sådan vedtægtsændring kræver et kvalificeret flertal, hvilket typisk består af to tredjedele eller tre fjerdele af de stemmeberettigede.

  Læs mere

 • Min nabo ryger på trappeopgangen - må han det?

  Det har været forbudt at ryge på trappeopgange siden rygeloven blev indført i 2007, men mange er ikke klar over dette. Det kan være en hjælp, hvis bestyrelsen/udlejer sætter skilte op i opgangene og på den måde gør opmærksom på reglerne. I følge loven er det heller ikke tilladt at ryge i indgangspartier, elevatorer og lignende.

  Ministeriets tolkning af rygeloven i forhold til boligselskaber

 • Kan en luftrenser fjerne naborøgen?

  Der findes forskellige luftrensere. Nogle fjerner partikler fra luften - andre fjerner gasser. Luftrensere, som fjerner gasser fra luften, er typisk beregnet til at fjerne nogle få specifikke gasser, og kan ikke fjerne alle gasserne fra røgen.

  Danske forskere har undersøgt luftrensere, som fjerner partikler fra luften, og har fundet, at de kan halvere partikelkoncentrationen, men altså ikke fjerne alle partiklerne. Forskerne gør samtidig opmærksom på, at luftrensere kan give støjgener. Luftrensere bruger desuden strøm og de fylder.

  Forskerne advarer mod de luftrensere, som danner ozon, idet ozonkoncentrationen i ens hjem kan blive så høj, at det er skadeligt for helbredet. Hvis man overvejer at investere i en luftrenser, bør det være én med mekanisk filter.

  Læs mere om luftrensere:

  Luftrensere kan gøre ondt værre: Danner selv ultrafine partikler i boliger

  Luftrensere ikke uden problemer

  Guide to aircleaners in the home