Gå til sygdomsliste

Naborøg

Naborøg er tobaksrøg, der spreder sig fra lejlighed til lejlighed. Læs svarene på de hyppigst stillede spørgsmål om naborøg.
 • Kan man måle naborøg?

  Man kan godt måle på naborøg. Forskere har i kontrollerede forsøg målt, hvordan partikler fra tobaksrøgen bredte sig fra en lejlighed til nabo, overbo og underbo. Men sådanne målinger er komplicerede og egner sig ikke til beboede hjem. Det skyldes, at der er mange andre kilder til partikelforurening f.eks. madlavning, stearinlys og trafik-os. I de forsøg hvor forskere har målt på tobaksrøgen, har de sørget for, at der ikke var andre kilder til partikelforurening i hjemmet.

  I forsøg kan man også måle på udvalgte stoffer i røgen. Ulempen ved metoden er, at der findes mere end 7000 forskellige stoffer i tobaksrøg. De opfører sig meget forskelligt. Nogle er gasser og vil hurtigt forsvinde. Andre stoffer reagerer med øvrig 'forurening' i hjemmet, og danner nye stoffer. Derfor er denne metode heller ikke særlig velegnet til at vise, om/ i hvor høj grad man er udsat for naborøg.


  I stedet for at måle på røgen, kan man stole på sin lugtesans. Næsen er et udmærket måleinstrument. Hvis man kan lugte tobaksrøg i sit hjem, er der stoffer eller partikler fra røgen i hjemmet.

 • Er naborøg farligt?

  Vi opholder os hver dag mange timer i hjemmet. Indeklimaet og den luft, vi indånder, har derfor stor betydning for vores helbred. Luft der er forurenet med tobaksrøg er sundhedsskadeligt. Passiv rygning øger risikoen for, at voksne udvikler lungekræft, luftvejssygdomme, hjertesygdom og slagtilfælde. Børn, som bliver udsat for passiv rygning, har øget risiko for bl.a. mellemørebetændelse, nedsat lungefunktion og luftvejssymptomer. Røgfri boliger vil forbedre luftkvaliteten i boligerne og beskytte beboerne mod naborøg.

 • Udsat for naborøg - hvad kan man gøre?

  Tætne revner og sprækker

  Man kan forsøge at begrænse mængden af tobaksrøg, der trænger ind i ens hjem ved at forsøge at tætne. Det kan være svært at finde ud af, hvor røgen trænger ind, men man kan prøve at lugte sig frem.

  • Brug lugtfri, vandbaseret fugemasse og fugeskum samt metaltape til at tætne der, hvor rør går gennem vægge, gulv og loft.
  • Bag fodpanelerne kan man tætne sammenføjningen mellem gulv og væg ved hjælp af fugemasse.
  • Brug tætningslister til at tætne døre ud til trappeopgange.
  • Hvis røgen trænger ind via el-installationerne, så kontakt en elektriker, og spørg om ledningerne og stikkontakterne er korrekt monteret.
  • Hvis man har gamle bræddegulve med mange revner, kan det hjælpe at lægge et nyt gulv, som slutter tæt.


  Dialog med underbo/nabo

  Hvis underboen/naboen ændrede rygevaner og i stedet begyndte at ryge udendørs kunne det mindske mængden af naborøg. Hvis denne løsning ikke er mulig, kunne det også hjælpe, hvis underboen begyndte at lufte mere ud. Mange af dem, som er udsat for naborøg, begynder selv at lufte mere ud. Men hvis røgen kommer fra underboen, og man begynder at lufte mere ud, og underboen ikke lufter ud, så skabes der en slags harmonikaeffekt mellem de to lejligheder. Røglugten bliver suget fra underboen og op til din lejlighed. Det er derfor vigtigt, at underboen også lufter ud. Læs mere:
  Sådan slipper du for naboens tobaksrøg

  Hvis røgen kommer fra trappeopgangen

  Det har været forbudt at ryge på trappeopgange siden rygeloven blev indført i 2007, men mange er ikke klar over dette. Det kan være en hjælp, hvis bestyrelsen / udlejer sætter skilte op i opgangene og på den måde gør opmærksom på reglerne. Læs mere:
  Rygeloven og boligselskaber


  Efterspørge røgfri boliger

  Hvis man bor i et boligselskab, kan man gøre boligselskabet opmærksom på naborøgen. Man kan spørge om der findes røgfri boliger – om ikke andet så for at boligselskabet bliver klar over, at der er efterspørgsel på røgfri boliger. Flere steder har man i forbindelse med nybyggeri opført røgfri boligafdelinger, hvor der ikke må ryges i indendørs i lejlighederne. I enkelte boligafdelinger har lejerne selv vedtaget, at kommende lejere ikke må ryge indendørs i boligen. På den måde kan eksisterende boligafdelinger på sigt blive røgfri. Læs mere:
  Røgfri boliger


  Arbejde for at boligforeningen bliver røgfri

  Hvis man bor i en andels- eller ejerboligforening, kan man selv arbejde for at foreningen på sigt bliver røgfri. Der er små andelsboligforeninger, som er blevet røgfri fra den ene dag til den anden, efter at alle andelshavere enstemmigt har besluttet, at der fremover ikke må ryges indendørs i lejlighederne. Alternativt kan en boligforening gradvis blive røgfri ved, at det på en generalforsamling besluttes, at nye beboere ikke må ryge indendørs i lejligheden. En sådan vedtægtsændring kræver et kvalificeret flertal, hvilket typisk består af to tredjedele eller tre fjerdele af de stemmeberettigede. Læs mere:
  Kan ejerforening forbyde rygning i lejligheder
  ABF: Rygeregler


  Hvis røgen kommer fra ventilationssystemet

  Et ventilationssystem, som ikke fungerer ordentligt, kan øge mængden af luft, der spreder sig mellem lejlighederne. Hvis udsugningen f.eks. er god i din lejlighed, men ikke i nabolejlighederne, kan det skabe undertryk i din lejlighed. Dermed suges mere luft ind fra naboerne. Det kan løses ved, at udsugningen i hele opgangen bliver reguleret, så der bliver udsuget passende mængder luft i alle lejlighederne.


  Hvis røgen kommer fra en arbejdsplads

  Hvis naborøgen kommer fra en arbejdsplads f.eks. et kontor, en kiosk, en butik eller et stort værtshus (> 40m2), så er der sandsynligvis hjælp at hente i rygeloven. For hvis loven ikke bliver overholdt, kan man henvende sig til Arbejdstilsynet. Læs mere:
  Rygeloven (Lov om røgfri miljøer)


  Hvis røgen kommer fra et lille værtshus

  Hvis naborøgen kommer fra et lille værtshus (<40m2), så kan man forsøge at tage kontakt til kommunens miljø- og teknikforvaltning. Loven forbyder ikke rygning på små værtshuse, men der er eksempler på små værtshuse, som har fået påbud om at opgradere udsugning, holde døre tætte, vinduer lukkede mm. pga. røggenerne.

 • Hvordan kan vores boligforening blive røgfri?

  I følge rygeloven er det ikke tilladt at ryge på trappeopgange, i indgangspartier og lignende, men det er en minimumslovgivning. En boligforening kan godt vedtage mere restriktive regler end dem, der følger af loven. For at en boligforening kan blive røgfri kræver det en vedtægtsændring:


  En boligforening kan blive helt røgfri, hvis alle ejere/andelshavere på en generalforsamling enstemmigt beslutter, at der fremover ikke må ryges indendørs i lejlighederne.


  En boligforening kan gradvis blive røgfri ved, at det på en generalforsamling besluttes, at nye beboere ikke må ryge indendørs i deres lejlighed. En sådan vedtægtsændring kræver et kvalificeret flertal, hvilket typisk består af to tredjedele eller tre fjerdele af de stemmeberettigede.

  Læs mere

 • Min nabo ryger på trappeopgangen - må han det?

  Det har været forbudt at ryge på trappeopgange siden rygeloven blev indført i 2007, men mange er ikke klar over dette. Det kan være en hjælp, hvis bestyrelsen/udlejer sætter skilte op i opgangene og på den måde gør opmærksom på reglerne. I følge loven er det heller ikke tilladt at ryge i indgangspartier, elevatorer og lignende.

  Ministeriets tolkning af rygeloven i forhold til boligselskaber

 • Kan en luftrenser fjerne naborøgen?

  Der findes forskellige luftrensere. Nogle fjerner partikler fra luften - andre fjerner gasser. Luftrensere, som fjerner gasser fra luften, er typisk beregnet til at fjerne nogle få specifikke gasser, og kan ikke fjerne alle gasserne fra røgen.

  Danske forskere har undersøgt luftrensere, som fjerner partikler fra luften, og har fundet, at de kan halvere partikelkoncentrationen, men altså ikke fjerne alle partiklerne. Forskerne gør samtidig opmærksom på, at luftrensere kan give støjgener. Luftrensere bruger desuden strøm og de fylder.

  Forskerne advarer mod de luftrensere, som danner ozon, idet ozonkoncentrationen i ens hjem kan blive så høj, at det er skadeligt for helbredet. Hvis man overvejer at investere i en luftrenser, bør det være én med mekanisk filter.

  Læs mere om luftrensere:

  Luftrensere kan gøre ondt værre: Danner selv ultrafine partikler i boliger

  Luftrensere ikke uden problemer

  Guide to aircleaners in the home