Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Cigaretskod

Cigaretskod udgør et stort affaldsproblem, når de smides på fortove, togperroner og i naturen.

Hver dag smides ca 9 millioner cigaretskod på gader og i naturen i Danmark. Det svarer til ca 2,8 ton skod.

I Danmark vurderes det, at der hver dag smides 9 millioner cigaretskod på gader, veje og i naturen. På årsplan bliver det til ca. 3 milliarder skod (1).

Cigaretskod indeholder skadelige stoffer som nikotin, bly og cadmium, men der er kun lavet få undersøgelser af, hvordan disse stoffer påvirker naturen.

Der mangler også undersøgelser af, om de skadelige stoffer fra de mange skod påvirker menneskers sundhed gennem f.eks. forurening af grundvandet.

Cigaretskod smides overalt

Cigaretskod udgør antalsmæssigt uden tivl den største del af det afffald, der samles op fra gader og veje, viser en undersøgelse fra Hold Danmark Rent i 2016.

Skod er også den allermest udbredte form for affald, der kan findes i f.eks. bymidter, vandområder, rekreative områder og langs veje (2).

Cigaretskod i naturen

I Danmark er der ikke lavet undersøgelser af de miljøskadelige effekter af skod.

Nogle få udenlandske studier har undersøgt omfanget af skodforurening, hvilke stoffer der frigives fra cigaretskod og cigaretskods giftighed for fisk og andre organismer i salt-og ferskvand:

Cigaretskod smidt i naturen kan afgive cadmium, nikotin og tjærestoffer, samt mikroplast, der er svært nedbrydeligt i naturen.

 • Cigaretskod er små, men de udgør et problem, fordi der er så mange. Cigaretskod er det affald, man møder allerhyppigst på strande i USA (3).
 • Selve cigaretfilteret er lavet af cellulose-acetat, som er tilsat triacetin (13).
 • De svært nedbrydelige cigaretfiltre kan være en kilde til mikroplast, og der er bekymring for, at tungmetaller og andre skadelige stoffer fra skod, ophobes i naturen og spredes til jord, vandløb og i havet (11,12).
 • I en japansk undersøgelse fandt man, at cigaretskod smidt i vejkanter afgav en række skadelige stoffer til naturen: arsen, nikotin, tungmetallerne bly, kobber, krom, cadmium samt tjærestoffer (PAH) (4).

Forsøg har vist, at cigaretskod kan være giftige for fisk.

 • Flere af metallerne frigives fra skod allerede i løbet af et døgn (5).
 • Cigaretskod er akut giftige for arter af fisk, dafnier (små krebsdyr) og marine bakterier (6,7).
 • I et kontrolleret laboratorieforsøg med saltvands- og ferskvandsfisk fandt forskerne, at et skod per liter vand slog både saltvands- og ferskvandsfisk ihjel (7).
Asbest i cigaretfiltre i 1950´erne

I 1952-1956 brugte det amerikanske cigaretmærke, Kent, asbest i cigaretfiltrene (8). Cigaretterne blev markedsført som sundere pga. det særlige filter. I 1990´erne har forskere undersøgt cigaretter fra dengang og fundet ud af, at røgen fra cigaretterne indeholdt store mængder asbestfibre.

Asbesten i filtrene var af typen crocidolit, som er en af de farligste og mest kræftfremkaldende former for asbest.

Cigaretskod er giftige for børn

Små børn undersøger ting ved at putte det i munden, eller de efterligner voksnes opførsel. De er mere følsomme overfor nikotin end voksne og kan blive forgiftede af at spise cigaretskod.

Små børn kan blive forgiftede af at spise cigaretskod.

En hel cigaret indeholder ca 9-30 mg nikotin. Man optager ikke al den nikotin, der er i cigaretten. Når man ryger en cigaret, optager man meget mindre nikotin, end hvis man spiser den (9).

Små børn kan blive forgiftede af at indtage en halv cigaret. En dødelig dosis nikotin for børn er ca. 10 mg. For voksne kan en dødelig dosis ved indtagelse være ca. 30-60 mg. Voksne, der ikke ryger, kan opleve forgiftningssymptomer ved 4-8 mg nikotin (9).

Forgiftningssymptomer er bl.a. opkast, diarré, hjertebanken, muskelsitren, øget åndedrætsfrekvens, åndedrætsbesvær og kramper (9,10).

Søg hjælp, hvis børn har spist cigaretskod

Et fyldt askebæger afskrækker ikke børn under 1 år. Det er typisk dem, der kommer på skadestuen efter at have spist af cigaretterne.

 • Hvis et barn har spist cigaretskod - kontakt Giftlinjen på tlf. 82121212.
 • Har barnet spist mere end 1/2 cigaret, søg læge eller skadestue.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen: Børns sikkerhed, 2006

Både batterier og cigaretskod indeholder cadmium, der er kræftfremkaldende.

Færre cigaretskod i naturen

Både cigaretskod og batterier indeholder cadmium, som kan frigives i naturen.

Cadmium er et kræftfremkaldende tungmetal. Når vi samler batterier ind som farligt affald, er det for at undgå cadmium i naturen.

Planter kan optage cadmium fra jorden og cadmium ophobes derfor i fødevarer, som mennesker og dyr spiser.

Amerikanske forslag til at begrænse skodforurening

I en amerikansk artikel gives en række forslag til, hvordan samfundet kan begrænse mængden af skod (3). Det kan for eksempel gøres gennem:

Måske bør skod indsamles som farligt affald?

 • pant på skod
 • bøder for at smide skod
 • et gebyr på cigaretter, der afspejler hvad det
  koster at rydde op efter skodforureningen
 • ved helt at forbyde filtre på cigaretter

Et andet forslag til at begrænse de miljøskadelige effekter af cigaretskod er at klassificere skod som farligt affald, så det bliver indsamlet og forsvarligt håndteret (11).

Hvorfor smider nogle rygere skod?

Amerikanske forskere har fået adgang til nogle af tobaksindustriens undersøgelser om cigaretskod fra 1990´erne og frem til starten af 200913.

Firmaerne spurgte rygere om deres holdninger til cigaretskod - og om hvorfor de smed dem fra sig:

 • Nogle vidste ikke, at cigaretskod påvirkede miljøet, eller troede at cigaretfiltrene var af bomuld og kunne nedbrydes i naturen.
 • Andre ville gerne af med deres cigaretskod hurtigst muligt, og tog sig derfor ikke tid til at finde et askebæger.

I følge undersøgelsen forsøger tobaksindustrien at lægge ansvaret for forurening med cigaretskod på de, der ryger - og ikke på industrien selv (14).

Kilder

1 Henkastet affald -strategi og værktøjer, 2008, Hold Danmark Rent.

2 Henkastet affald. Kortlægningsanalyse, Hold Danmark Rent og Plan Miljø Aps, 2016.

3 Thomas E. Novotny, Kristen Lum, Elizabeth Smith, Vivian Wang, and Richard Barnes: Cigarettes Butts and the Case for an Environmental Policy on Hazardous Cigarette Waste
Int J Environ Res Public Health. 2009 May; 6(5): 1691–1705.

4 Moriwaki H, Kitajima S, Katahira K. Waste on the roadside, 'poi-sute' waste: its distribution and elution potential of pollutants into environment. Waste Manag. 2009 Mar;29 (3):1192-7

5J. W. Moerman and G. E. Potts: Analysis of metals leached from smoked cigarette litter, Tobacco Control 2011 (Suppl 1) i30-i35

6 Micevska T, Warne MS, Pablo F, Patra R.: Variation in, and causes of, toxicity of cigarette butts to a cladoceran and microtox. Arch Environ Contam Toxicol. 2006 Feb;50(2):205-12.

7 E. Slaughter; R. Gersberg, PhD; K. Watanabe, MPH; T. Novotny, MD, MPH: Toxicity of cigarette butts, and their chemical components, to marine and freshwater fish, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i25-i29

8 Longo WE, Rigler MW, Slade J: Crocidolite asbestos fibers in smoke from original Kent cigarettes, Cancer Research 1995:55:2232-2235

9 de Landoni, Julia Higa and WHO on behalf of International Programme on Chemical Safety (Inchem). Nicotine (1991): http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/nicotine.htm; retrieved May 31 2012.

10 Maliza E, Andreucci G, Alfani M, Smeriglo M og Nicolai P: Acute intoxication with nicotine alcaloids and cannabinoids in children from ingestion of cigarettes, Human Toxicology (1983)2,315-316

11Barnes: RL:.Regulating the disposal of cigarette butts as toxic hazardous waste, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i45-i48

12 Wright SL, Rowe D, Reid MJ, Thomas KV, Galloway TS. Bioaccumulation and biological effects of cigarette litter in marine worms. Scientific Reports. 2015;5:14119. doi:10.1038/srep14119.

13E. A. Smith and T. E. Novotny: Whose butt is it? tobacco industry research about smokers and cigarette butt waste, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i2-i9

114Brtitish American Tobacco: Cigarettes - How they work, 2014 (www.bat.com, retrieved nov 11 2014)

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem