Gå til sygdomsliste

Medicinske produkter

Medicinske produkter - nikotin eller piller - forbedrer chancen for at blive røgfri for nogle rygere. Det bedste resultat opnår du, hvis du også får professionel rådgivning undervejs i rygestoppet.

Nikotinprodukter

Nikotin er det stof i tobakken, som skaber afhængigheden. Nikotinprodukter fås i mange udformninger: tyggegummi, spray, pastiller m.m. De kan bruges i en periode, hvor de erstatter den nikotin, der tidligere kom fra tobakken. Når du bruger nikotinprodukter, dæmper du de abstinenser, der kan komme i forbindelse med rygestop. 

Formålet med at bruge nikotinerstatning, mens man vil være røgfri, er, at man først bryder vanen med at ryge, samtidig med, at kroppen stadig får sin forsyning af nikotin. Når rygevanen er ved at være brudt, skal man trappe ud af nikotinen og lægge produkterne på hylden. Først da kommer man ud af den fysiske afhængighed.

Se video om nikotin til rygestop

Nikotin øger voksnes chance for at blive røgfri

Voksne raske rygere, som ryger mere end 10 cigaretter dagligt, er i højere grad røgfri et år efter rygestoppet, hvis de er blevet hjulpet af nikotinprodukter. Det bedste udbytte ser man, hvis rygeren også har modtaget professionel rådgivning undervejs.

Rygere, som ryger færre end 10 cigaretter dagligt, ses ikke at have gavn af nikotinprodukter. Nikotin er altså ikke et mirakelmiddel, men et redskab, som kan hjælpe rygeren et stykke på vej i processen. For at blive røgfri må man også være motiveret for selv at gøre en indsats for at ændre på sine vaner.

Det er ikke grundlag for at anbefale nikotinerstatning til unge under 18 år. 

Nikotin kombineret med rådgivning virker bedst

Hvis du ønsker at bruge medicinske produkter i forbindelse med dit rygestop, er det vigtigt, at du får professionel vejledning undervejs. Du kan få hjælp hos din læge, på apoteket eller hos en rygestoprådgiver. Kombinationen øger chancen for at blive røgfri. Nikotinprodukterne skal tages i mindst tre måneder, hvis nødvendigt op til seks måneder. Derefter du trappe ud af nikotinbrugen. En del rygere bliver afhængige af nikotintyggegummi, men ikke af nikotinplaster.

Nikotin har også bivirkninger

Nikotin nedsætter blodomløbet i kroppen, virker lokalirriterende på slimhinder og er giftigt i større doser. Hvis der opstår utilpashed, kvalme, hjertebanken, sveden, hovedpine, svimmelhed, opkastning eller diarré, når man bruger nikotin, bør man holde en pause med produktet. De nikotinprodukter, der er i fri handel, indeholder dog så små doser, at der ikke er påvist nogen risiko ved, at raske personer bruger dem midlertidigt. Den meget lille risiko, der evt. er ved nikotinprodukter til rygestop, er uden betydning i forhold til risikoen ved at ryge videre. 

Nikotinprodukter og vanlig medicin

Tal med lægen, inden du bruger nikotinprodukterne. Selv et rygestop med forbrug af færre end 5-10 cigaretter dagligt kan påvirke din vanlige medicin. Det anbefales, at du sammen med din læge aftaler dine medicindoser ved rygestop.

Med nikotintyggegummi, inhalator og næsespray er der en risiko for, at rygeren fastholder sin afhængighed af nikotin. Det er ikke undersøgt, hvilken betydning et varigt forbrug af nikotinerstatning har på helbredet.

 

Medicinske produkter

Piller til rygestop
Der findes forskellige piller, som kan bruges som hjælp til rygestop. Pillerne fås på recept efter lægens nærmere vurdering. Pillerne indeholder ikke nikotin, men virker ved at reducere rygetrangen og mindske abstinenserne. Stoffet påvirker de nervebaner i hjernen, som normalt udløser abstinenserne i forbindelse med rygestop.

Effekt af rygestoppiller
Rygestoppiller er et nyere produkt, og der er derfor forholdsvis få undersøgelser pillernes virkning. I de undersøgelser, der er foretaget, er effekten af rygestoppet øget, hvis pillerne tages i kombination med rådgivning. Nogle undersøgelser tyder på, at rygestoppillerne er lidt mere effektive end produkter med nikotin, mens andre konkluderer, at der ikke er den store forskel.

Anbefaling: Tal med lægen
Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at rygere kontakter deres læge, hvis de ønsker at anvende rygestoppiller. Lægen skal vurdere, om der kan være forhold, som taler imod brug af medicin til rygestop