Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Brug af snus og tyggetobak i Danmark

Snus og tyggetobak er i løbet af de seneste år blevet mere udbredt blandt især unge mænd/drenge. I både gymnasiet og på erhvervsskoler er det omkring hver femte dreng, der bruger snus, skrå eller tyggetobak.

Mest udbredt blandt drenge

På erhvervsskolerne bruger 18 pct. af drengene/mændene snus, skrå eller tyggetobak enten hver dag eller en gang i mellem. Blandt pigerne er det 3 pct. Nogenlunde samme billede ses blandt gymnasieelever. Det viser to selvstændige undersøgelser blandt henholdsvis gymnasie- og erhvervsskoleelever foretaget i 2019. Undersøgelserne er ikke direkte sammenlignelige, men de peger begge i retning af et omfattende forbrug af røgfri tobak blandt unge mænd, hvilket bakkes op af en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen.   

Brug af snus/skrå/tyggetobak blandt erhvervsskoleelever, 2019

Søjlediagram over brug af snus/skrå/tyggetobak blandt erhvervsskoleelever, 2019

Brug af snus/skrå blandt gymnasieelever, 2019

Søjlediagram over brug af snus/skrå blandt gymnasieelever, 2019

Brug af snus/tyggetobak blandt 15-24-årige, 2019

Søjlediagram over 15-24-åriges brug af snus og tyggetobak
Snus i tal

Lavt forbrug i befolkningen generelt
Hvis man zoomer ud og kigger på hele den danske befolkning, er snus og tyggetobak langt mindre udbredt. I 2018 var der dog en signifikant stigning sammenlignet med årene 2012-2015, hvor forbruget var på sit laveste niveau. I 2012 til 2015 brugte omkring 1 pct. af befolkningen røgfri tobak dagligt, ugentligt eller sjældnere. I 2018 var tallet steget til 3,6 pct. 


Udvikling i brug af røgfri tobak blandt voksne, 2011-2018

Snus i tal

Røgfri tobak er en samlet betegnelse for snus, tyggetobak, tobakspastiller og lign.
Klik på grafen for at se en større version.


Kilder

Steno Diabetes Center Copenhagen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU. UNG19 - Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019.

Sundhedsstyrelsen. Unges brug af røgfri tobak.

Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes rygevaner 2011-2018. 

 

Snusfornuft.dk

På snusfornuft.dk kan du finde myter om snus, teste om du er afhængig og finde gode råd til at stoppe.

Snusfornuft.dk

XHALE

XHALE er et program til unge, der ønsker at blive røgfri eller blot vil vide mere om egen rygning.

XHALE