Gå til sygdomsliste

Snus i tal

Snus er ikke særlig udbredt i Danmark - 2 pct. af befolkningen bruger snus. Blandt 16-19-årige drenge er brugen dog mere udbredt. I denne gruppe bruger 9 pct. snus dagligt, ugentlig eller sjældnere.

Snus i tal

Bekymring for stigning blandt unge

Blandt fagpersonale på flere grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser har der de seneste år været en oplevelse af, at unge i stigende grad bruger snus. Tilsvarende har nogle idrætsforeninger erfaret et tiltagende brug af snus blandt unge.

Imidlertid findes ingen nationale tal, som viser et øget forbrug af snus blandt unge. Det udelukker dog ikke, at der i nogle miljøer og på nogle skoler kan være en stigning i brugen af snus.

Unges brug af snus

Kun et fåtal af 14-15-årige drenge og piger bruger snus.

Blandt 16-19-årige er det også kun en meget lille andel af pigerne, der bruger snus. Drengene skiller sig ud ved, at 9 pct. bruger snus dagligt, ugentligt eller sjældnere. 


Brug af snus blandt 16-19-årige, 2018

Søjlediagram over 16-19-åriges brug af snus
Snus i tal
Børn og unge tror fejlagtigt, at snus er meget udbredt

Mange unge tror, at snus er meget mere udbredt blandt deres venner, end det rent faktisk er.

I en undersøgelse blandt 14-19-årige blev de unge spurgt, hvor mange af deres venner der bruger snus. 17 pct. af de unge tror, at de fleste eller omkring halvdelen af deres venner bruger snus.

Den samme undersøgelse viste, at det 'kun' var 4,5 pct. af de unge i undersøgelsen, der brugte snus. Mange unge overvurderer altså, hvor udbredt snus er blandt jævnaldrende.

Brug af snus i befolkningen generelt
Brug af snus og røgfri tobak er generelt ikke særlig udbredt i Danmark. I 2018 var der dog en signifikant stigning sammenlignet med årene 2012-2015, hvor forbruget var på sit laveste niveau.


Udvikling i brug af snus og røgfri tobak blandt 15+-årige, 2011-2018

Snus i tal

Klik på grafen for at se en større version.


Kilder


Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse. Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse, 2018. Epinion.

Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse. Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse, 2017. Epinion

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes rygevaner 2011-2018. 

 

Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem