Gå til sygdomsliste

Andel der bruger røgfri tobak og nikotinposer

Røgfri tobak er ikke særligt udbredt i Danmark, når man betragter hele befolkningen. Snus, tyggetobak og nikotinposer er dog blevet udbredt blandt unge helt ned i 15-17-års-alderen. Blandt 18-24-årige mænd bruger mere end hver femte røgfri tobak eller nikotinposer.

Flere unge  ‒ både mænd og kvinder ‒ bruger røgfri tobak og nikotinposer  

Andelen af unge, der bruger snus, tyggetobak eller nikotinposer er stigende. I 15-17-års alderen bruger 10 pct. af kvinderne og 14 pct. af mændene disse nikotinholdige produkter enten dagligt eller lejlighedsvis.

Med alderen stiger andelen af unge, der bruger produkterne. Stigningen er størst blandt mændene. Blandt de 18-24-årige mænd bruger 22 pct. snus, tyggetobak eller nikotinposer ‒ 16 pct. bruger dem dagligt, og 6 pct. bruger dem lejlighedsvis.  

Andel 15-17-årige, der bruger snus, tyggetobak eller nikotinposer, 2022

Bjælkediagram over 15-17-åriges brug af snus, tyggetobak og nikotinposer, 2022

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Brug af røgfri nikotinprodukter blandt unge, 2022. 

Andel 18-24-årige, der bruger snus, tyggetobak eller nikotinposer, 2022

Brug snus, tyggetobak og nikotinposer blandt 18-24-årige, 2022

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Brug af røgfri nikotinprodukter blandt unge, 2022. 

Snus og tyggetobak på ungdomsuddannelserne

Blandt elever på erhvervsskoler bruger 18 pct. af mændene snus, skrå eller tyggetobak enten hver dag eller en gang i mellem. Blandt kvinderne er det 3 pct. Nogenlunde samme billede ses blandt gymnasieelever. Det viser to selvstændige undersøgelser blandt henholdsvis gymnasie- og erhvervsskoleelever foretaget i 2019. 

Brug af snus/skrå/tyggetobak blandt erhvervsskoleelever, 2019

Søjlediagram over brug af snus/skrå/tyggetobak blandt erhvervsskoleelever, 2019

Brug af snus/skrå blandt gymnasieelever, 2019

Søjlediagram over brug af snus/skrå blandt gymnasieelever, 2019
Snus i tal

Lavt forbrug i befolkningen generelt
Overordnet set er brug af snus, tyggetobak og nikotinposer ikke særligt udbredt i Danmark. I 2022 brugte 4 pct. af de 15-79-årige røgfri nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvis.


Kilder

Brug af røgfri nikotinprodukter blandt unge, 2022. SIF for Sundhedsstyrelsen.

Steno Diabetes Center Copenhagen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU. UNG19 - Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019.

Danskernes Rygevaner 2022, Sundhedsstyrelsen 2023. 

 

Snusfornuft.dk

På snusfornuft.dk kan du finde myter om snus, teste om du er afhængig og finde gode råd til at stoppe.

Snusfornuft.dk

Xhale

Xhale er et program til unge, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge snus.