Gå til sygdomsliste

Kognitive udfordringer - 'kemohjerne'

I dit kræftforløb kan du opleve at få kognitive udfordringer som koncentrationsbesvær, glemsomhed og indlæringsproblemer – populært kaldet ’kemohjerne’. Udfordringerne kan opstå i forbindelse med operation, hormon- og strålebehandling og er derfor ikke alene koblet til kemoterapi som ’kemohjerne’ antyder. Symptomerne forsvinder oftest af sig selv.

Mange patienter med kognitive problemer oplever, at det kan være svært at vende tilbage til den hverdag, man kendte, før kræftsygdommen. Det er ofte på vej tilbage til hverdagslivet efter kræft, at man opdager problemerne. Nogen oplever, at de kognitive udfordringer gør, at de ikke kan de samme ting som tidligere, f.eks. i forhold til arbejde, familieliv og fritid.

Symptomer på kognitive udfordringer:

  • Nedsat hukommelse
  • Påvirket koncentrationsevne
  • Vanskeligheder ved at huske og genkende navne, steder, begivenheder og nyligt modtagne beskeder
  • Let at distrahere
  • Vanskeligheder ved at multi-taske
  • Bliver hurtigt overvældet eller 'træt i hovedet'
Billede af Karsten fra filmen

Karsten lever med mange senfølger efter kræft, og har været nødt til at ændre sit liv betydeligt. I videoen fortæller han, hvordan bl.a. planlægning og det at tale med andre i samme situation har hjulpet ham. (6:43 min.)

Vigtigst af alt: Sig det højt, så venner og familie ved besked.

Kvindelig kræftpatient

Hvem får kognitive udfordringer?

Langt fra alle patienter, som bliver behandlet for kræft, får kognitive udfordringer. Og som regel forsvinder symptomerne af sig selv.

Forskning peger på, at personer med kort uddannelse har højere risiko for at få kognitive udfordringer. Risikoen for at få symptomerne øges også med alderen, og mennesker, der er disponeret for demens, har måske en højere risiko for at opleve tilstanden.

Hvad kan du selv gøre, for at håndtere udfordringerne?

For mange hjælper det at bruge f.eks. huskelister, kalender og GPS i hverdagen. Det kan også være en god idé at opbygge faste rutiner og systemer for f.eks. opbevaring af dine ting.

Her finder du en oversigt over gode råd til at fastholde koncentration og træne hukommelsen. Rådene og informationerne er udarbejdet af Region Midt: 

Redskabsark til hukommelse og koncentration

Koncentration og hukommelse - patienterfaringer og video med gode råd

Screenshot fra video om kognitive problemer

I videoen fra Senfølgerforeningen fortæller Jette om sine kognitive senfølger efter kræft, og en ekspert giver et indblik i viden på området og en række gode råd til, hvad du selv kan gøre (11:00 min).

Længe leve min online kalender! Alt skal skrives ned. Jeg har valgt at tage det fra den humoristiske side, fordi der jo ikke rigtigt er så meget at gøre ved det. Jeg har ofte svært ved at finde det rigtige ord. Jeg ved, at det ord min hjerne giver mig, er forkert, men jeg kan bare ikke finde det rigtige, før det forkerte er kommet ud - ja det griner vi tit af.

Kvindelig kræftpatient
'Kemohjerne' er ikke en lægelig veldefineret tilstand

Det er vanskeligt at afgøre præcist, hvilke faktorer der bidrager til symptomerne. Kræftdiagnosen i sig selv kan forårsage angst, stress og depression. Ligesom den belastning det er at komme igennem en ofte langvarig behandling kan medføre stress og depression. Disse tilstande kan give de samme symptomer som dem man forbinder med begrebet ’kemohjerne’.

Næsten alle patienter, som oplever at få kognitive udfordringer, har fået foretaget operation, modtaget hormonbehandling og nogle har også fået stråleterapi. Derfor kan andre behandlingstyper end kemoterapi være medansvarlige for de symptomer, man forbinder med ’kemohjerne’. Kræftsygdommen i sig selv kan også give symptomer på kognitive forandringer, selv før man er startet i behandling.

Symptomerne kan i nogle tilfælde bekræftes ved en såkaldt neuro-psykologisk undersøgelse, og i nogle tilfælde kan man påvise forandringer i hjernen ved MR-scanning. Ingen af delene er dog særlig specifikke og kan ikke bruges til at stille en egentlig diagnose.

Forskere er i tvivl om, hvad der er årsag til de kognitive udfordringer

’Kemohjerne’ er muligvis forårsaget af kemoterapi, men sammenhængen er usikker. Det er ikke en bestemt type kemoterapi, som forbindes med ’kemohjerne’, men derimod en generel påvirkning under kemoterapi.

Muligvis er det generelle bivirkninger til kemoterapi, der fører til det, man oplever som kognitive udfordringer. Almindelige følger til kemoterapi som træthed og energiforladthed kan give stress og depression med symptomer, som minder om ’kemohjerne’.

Vidste du?

Et dansk forskningsprojekt har undersøgt mænd, som er blevet behandlet for testikelkræft enten med operation eller med både operation og kemoterapi.

Alle mændene havde påvirkede neuropsykologiske testresultater, men de mænd, der havde fået kemoterapi, klarede sig lige så godt som dem, der kun var opereret.

Resultaterne tyder på, at operation eller eventuelt blot kræftsygdommen i sig selv kan påvirke patienter mentalt.

Få mere inspiration til hvad du kan gøre for dig selv, når du har kræft

Om kost, søvn, motion og alternativ behandling:

Hvad kan du selv gøre


Læs alt om bivirkninger og senfølger:

Bivirkninger og senfølger

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.