Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne

Klinikken blev etableret på Aarhus Universitetshospital i september 2017, og i dag har cirka 700 patienter fået hjælp til deres senfølger efter tyk- og endetarmskræft.

Klinikken hjælper patienter, som har fysiske senfølger efter afsluttet behandling af kræftsygdom i bækkenorganerne. 

Patienter skal henvises til klinikken via deres praktiserende læge, en hospitalsafdeling eller speciallæge. Patienter fra hele landet kan henvises.

Det er specialister fra forskellige faggrupper på hospitalet og specialuddannede sygeplejersker, der varetager det kliniske arbejde på baggrund af forskning inden for området.

Klinikken er en del af Kræftens Bekæmpelses tre Nationale Forskningscentre, der forsker i senfølger efter kræft.

Læs mere om klinikken på klinikkens hjemmeside.

Senfølgeklinik på Vejle Sygehus

Vejle Sygehus har etableret en senfølgeklinik for kræftoverlevere, der døjer med senfølger som smerter, fordøjelsesbesvær og søvnløshed efter deres behandlingsforløb.

Patienter med komplekse senfølger efter kræftbehandling, som bor Region Syddanmark, kan henvises af deres praktiserende læge eller sygehus-/hospitalsafdeling til senfølgeklinikken på Onkologisk Afdeling i Vejle.

Patienter i aktiv behandling eller i opfølgning skal fortsat som udgangspunkt håndteres på den ansvarlige afdeling, hvis der er bivirkninger eller senfølger. 

Læs mere om senfølgeklinikken på Sundhed.dk

Klinik for Senfølger efter Kræft, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Klinik for senfølger efter kræft åbner 28. oktober 2021 for patienter. Klinikken fokuserer på generelle senfølger efter kræftbehandling

Senfølgeklinikkerne skal hjælpe med en bred palette af senfølger efter kræftbehandling, fx psykiske reaktioner, træthed, smerter, seksuelle problemer og andre senfølger, som påvirker hverdagslivet.

Patienter fra Region Sjælland kan henvises fra sygehusafdelinger i regionen, egen læge eller fra praktiserende speciallæge. Klinikken varetager behovsvurderinger af patienter med senfølger og visiterer videre til relevant hjælp, hvilket både kan foregå på hospitaler, i kommunerne, hos praktiserende læge, psyko-log eller andre steder.