Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne

Klinikken blev etableret på Aarhus Universitetshospital i september 2017, og i dag har mere end 200 patienter fået hjælp med deres senfølger efter tyk- og endetarmskræft.

Klinikken hjælper patienter, som har fysiske senfølger efter afsluttet behandling af kræftsygdom i bækkenorganerne. 

Det er specialister fra forskellige faggrupper på hospitalet og specialuddannede sygeplejersker, der varetager det kliniske arbejde på baggrund af forskning inden for området. 

Klinikken er en del af Kræftens Bekæmpelses tre Nationale Forskningscentre, der forsker i senfølger efter kræft.

Læs mere om klinikken og henvisning på klinikkens hjemmeside.

Senfølgeklinik på Vejle Sygehus

Vejle Sygehus har etableret en senfølgeklinik for kræftoverlevere, der døjer med efterreaktioner som smerter, fordøjelsesbesvær og søvnløshed efter deres behandlingsforløb.

Det er nu muligt at henvise patienter med komplekse senfølger efter kræftbehandling til senfølgeklinik på Onkologisk Afdeling i Vejle.

Patienter i aktiv behandling eller i opfølgning skal fortsat som udgangspunkt håndteres på den ansvarlige afdeling, hvis der er bivirkninger eller senfølger.

Læs mere om senfølgeklinikken på Sundhed.dk