Overblik over nuværende og kommende senfølgeklinikker

På denne side kan du få overblik over nuværende senfølgeklinikker i Danmark samt senfølgeklinikker, der er på vej.

Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne

Klinikken blev etableret på Aarhus Universitetshospital i september 2017, og i dag har mere end 1000 patienter fået hjælp til deres senfølger efter tyk- og endetarmskræft. Klinikken har også funktion på Aalborg Universitetshospital, hvor sexologiske senfølger efter kræftsygdom i bækkenorganerne afhjælpes og behandles.

Klinikken hjælper patienter, som har fysiske senfølger efter afsluttet behandling af kræftsygdom i bækkenorganerne. 

Patienter skal henvises til klinikken via deres praktiserende læge, en hospitalsafdeling eller speciallæge. Patienter fra hele landet kan henvises.

Det er specialister fra forskellige faggrupper på hospitalet og specialuddannede sygeplejersker, der varetager det kliniske arbejde på baggrund af forskning inden for området.

Klinikken er en del af Kræftens Bekæmpelses tre Nationale Forskningscentre, der forsker i senfølger efter kræft.

Læs mere om klinikken på klinikkens hjemmeside.

Klinikker for senfølger efter kræft og kræftbehandling, Region Syddanmark

Region Syddanmark har etableret fire senfølgeklinikker for kræftoverlevere med uafklarede eller ubehandlede senfølger efter kræftbehandling. Senfølgerne kan både være af fysisk, social og/eller psykisk karakter.

Patienter med komplekse senfølger efter kræftbehandling, som bor Region Syddanmark, kan henvises af deres praktiserende læge eller sygehus-/hospitalsafdeling til en af de fire senfølgeklinikker i regionen.

Klinikkerne ligger på Sygehus Lillebælt (Vejle), Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland (Sønderborg) og Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg). 

Patienter, der stadig er i aktiv behandling eller i opfølgning skal fortsat som udgangspunkt håndteres på den ansvarlige afdeling, hvis der er bivirkninger eller senfølger. 

Læs mere om senfølgeklinikkerne, forløbet og henvisning på sundhed.dk her og her

Klinik for Senfølger efter Kræft, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Klinik for senfølger efter kræft åbnede 28. oktober 2021 for patienter. Klinikken fokuserer på generelle senfølger efter kræftbehandling

Senfølgeklinikkerne skal hjælpe med en bred palette af senfølger efter kræftbehandling, fx psykiske reaktioner, træthed, smerter, seksuelle problemer og andre senfølger, som påvirker hverdagslivet.

Patienter fra Region Sjælland kan henvises fra sygehusafdelinger i regionen, egen læge eller fra praktiserende speciallæge. Klinikken varetager behovsvurderinger af patienter med senfølger og visiterer videre til relevant hjælp, hvilket både kan foregå på hospitaler, i kommunerne, hos praktiserende læge, psykolog eller andre steder. Læs mere på klinikkens hjemmeside..

Andre senfølgeklinikker/-tilbud

Senfølger efter mave-/tarmkræft - Herlev hospital

Herlev Hospital har et tilbud til behandling af senfølger efter kræft i tyk- eller endetarmen (opstartet 1. oktober 2020). Alle nye patienter opereret for kolorektal cancer følges fremadrettet og får tilbud om udredning og behandling for senfølger. Tilbuddet er for nuværende kun for patienter, som er behandlet på Herlev Hospital.

Rådgivningsenhed for brystkræftsenfølger

Fagpersoner kan på rådgivningsenheden indstille patienter fra hele landet, der tidligere har fået behandling for brystkræft og som nu har senfølger. Rådgivningsenheden fungerer som virtuel MDT-konference, hvor behandlings- og henvisningsmuligheder for patienten drøftes. Se https://brystkraeftsenfoelger.dk/senfolgeklinik/

Kommende klinikker

  • Klinik for senfølger efter kræft i bugspytkirtlen på Herlev Hospital (uvist hvornår)
  • Klinik hos det nationale forskningscenter for generelle senfølger, CASTLE, på Rigshospitalet (uvist hvornår)

Uddybende notat med overblik over klinikker: klik her