Gå til sygdomsliste

Forskning i cannabis

Der forskes løbende i cannabis' mulige lindrende og helbredende effekt på kræft. Her kan du læse om, hvad forskerne har fundet ud af ind til videre.

Forskning i cannabis

Der forskes en del i cannabis lindrende virkning. Det meste forskning tager udgangspunkt i såkaldt medicinsk cannabis.

I starten af 2017 udkom den hidtil største videnskabelige gennemgang af forskning i cannabis og cannabisprodukters effekt på helbredet generelt.

I en stor rapport gennemgår forskere mere end 10,000 referater af videnskabelige artikler, der er udgivet på verdensplan om emnet siden 1999.

Rapporten viser, at cannabis kan have en positiv effekt på smerter og på kvalme og opkast forårsaget af kemoterapi.

Du kan læse mere om rapporten her:

www8.nationalacademies.org

Kan cannabis bruges til at helbrede kræft?

Det er ind til videre ikke videnskabeligt bevist, at cannabis kan bruges til at behandle kræft. Der er dog nogle få forsøg i gang der undersøger, hvordan man kan bruge stofferne i cannabis alene eller i kombination med andre behandlingsmetoder, f.eks. kemoterapi.

Forskning i cannabis til lindring af kvalme og smerter

Der findes en del forskningsprojekter der har set på cannabis’ lindrende virkning. De har undersøgt, hvordan medicinsk cannabis (syntetisk cannabis) påvirker kræftpatienters smerter, og om det dæmper kvalme og opkast hos patienter, der får kemoterapi.

En del af disse forskningsprojekter er såkaldte ”randomiserede kliniske forsøg”. Det er studier, hvor patienter ved lodtrækning bliver tildelt den ene eller anden behandling, så man bagefter kan sammenligne effekten af de to behandlinger. Det er den bedste metode til videnskabeligt at vurdere, hvordan en medicin virker, og det er den eneste type studier, der direkte kan bruges til at forudsige en behandlingseffekt hos mennesker. Du kan læse mere om lodtrækningsforsøg her:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

På den internationale forskningshjemmeside Clinical Trials kan du læse om mange af de nuværende forsøg, hvor man behandler mennesker med cannabis: 

Cannabisforsøg på www.clinicaltrials.com 

Kræftens Bekæmpelses guide til at forstå, hvad der står på Clinical Trials

Kun få videnskabelige forsøg med uforarbejdet cannabis

De fleste forskningsforsøg tester medicinsk cannabis. Altså medicin der består af cannabinoider, som er hentet fra cannabisplanten eller er kunstigt fremstillede i et laboratorium. Der bliver kun foretaget få videnskabelige forsøg, hvor man bruger hele eller dele af selve cannabisplanten. 

Cannabis og smerter

Der er udført en række studier af, hvordan cannabis påvirker smerter hos kræftpatienter. De fleste er udført med et plante-baseret middel kaldet Nabiximol (Sativex®), man tager som en mundspray. Det overordnede billede er, at cannabis mindsker smerter hos kræftpatienter. Det er dog væsentligt at huske på, at medicinen også har bivirkninger så som træthed og svimmelhed.

Cannabis og kvalmebehandling

De fleste studier viser, at medicinsk cannabis har en kvalmestillende effekt, når man sammenligner cannabis med placebo-behandling. Derimod er der ikke forskel på effekten af cannabis og anden kvalmestillende medicin. Det er derfor vigtigt at overveje bivirkningerne ved medicinsk cannabis.

Når man sammenligner bivirkningerne, beskriver patienter der får medicinsk cannabis langt flere bivirkninger som svimmelhed, humørsvingninger, opstemthed, påvirkethed og sløvhed. Langt flere af dem, der får medicinsk cannabis, vælger at stoppe behandlingen pga. bivirkningerne. Omvendt beskriver en del af forsøgsdeltagerne, at de foretrækker medicinsk cannabis fremfor de traditionelle kvalmestillende midler.

I slutningen af 2015 udkom der en opsummering af den tilgængelige forskning på området – et såkaldt Cochrane review. Heri anbefales det, at medicinsk cannabis overvejes som behandling til patienter, der ikke har gavn af den traditionelle kvalmestillende medicin.

Cannabis og uønsket vægttab hos kræftpatienter (kakeksi)

To studier har undersøgt om cannabis kan øge appetitten og rette op på et uønsket vægttab hos kræftpatienter. Det ene studie undersøgte cannabisekstrakt, det andet medicinsk cannabis. Ingen af studierne viste, at cannabis hjalp kræftpatienter med uønsket vægttab.

Ingen beviser for at cannabis kan helbrede kræft

Der findes ingen videnskabelige undersøgelser, som viser noget sikkert om cannabisplantens virkninger eller eventuelle bivirkninger på kræftpatienters sygdom.

Der findes masser af brugerhistorier - f.eks. i form af YouTube-videoer - om cannabis som kur mod kræft. Men ingen har lavet videnskabelige forsøg, hvor man f.eks. deler en patientgruppe op i to, giver den ene gruppe standardbehandling og den anden gruppe forsøgsbehandling med cannabis og bagefter sammenligner behandlingsresultatet.

Det er altså ikke blevet videnskabeligt bevist, at cannabis - med eller uden THC - kan kurere kræft.

Forskning i brugen af cannabis til behandling af kræft

Der findes en del forsøg, der har undersøgt hvordan cannabis og dets indholdsstoffer påvirker kræftceller. Det har været celle- og dyre forsøg, hvor man tester effekten af cannabis på mus og på celler i reagensglas.

Forskere har i disse forsøg fundet en række interessante effekter. Blandt andet har man set, at indholdsstofferne (cannabinoider) i cannabis kan slå kræftceller ihjel, mindske tumorens evne til at danne blodkar og måske øge effektiviteten af traditionel kemoterapi.

Men der er desværre stor forskel på de resultater, forskerne har fået ved at arbejde med kræftceller i et kunstigt skabt miljø i laboratoriet, til de resultater man kan forvente ved kliniske forsøg med mennesker.

Man er nødt til at afprøve det i forsøg med mennesker, før man kan se, hvilken effekt det har på sygdommen, og hvilke bivirkninger det giver. Det er nemlig slet ikke unormalt, at et stof viser meget lovende resultater i celle- og dyreforsøg for derefter slet ikke at have den forventede effekt, når det testes af kræftpatienter.

Heldigvis er der nogle videnskabelige cannabisforsøg med mennesker i gang i USA og Europa.

Forskning i cannabis

Her kan du se, hvor langt man er kommet med at forske i cannabis lindrende og kurerende effekt på mennesker.

Som billedet ovenover viser, er forskningen stadig på et tidligt stadie, når det handler om cannabis brugt til at behandle kræft. Der er endnu ikke er offentliggjort resultater fra forsøg på mennesker. Desværre tager kliniske forsøg af god kvalitet mange år at gennemføre. Det er frustrerende, men nødvendigt, at afvente disse resultater før vi kan vide om cannabis kan spille en rolle i kræftbehandling.

Så når det kommer til egentlig kræftbehandling, er den mulige effekt af cannabis stadig meget usikker. Man mangler i den grad viden. Og da man kender til en del bivirkninger, og endnu ikke ved nok, om hvilke uønskede effekter det kan have på kræftpatienter, anbefaler vi i Kræftens Bekæmpelse ind til videre ikke, at man bruger cannabis til egentlig behandling af kræft.

Forskning i Cannabis hos Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse støtter hvert år mange forskellige forskningsprojekter. Vores udvælgelse af hvilke projekter vi vil støtte, afhænger alene af, hvilken kvalitet det enkelte forskningsprojekt har, og hvor relevant det er i forhold til forebyggelse eller behandling af kræft.

Vi har endnu ikke fået ansøgninger om forskningsprojekter, der vil undersøge cannabis’ effekt i forhold til kræft. Vi følger den forskning, der er i gang internationalt, og ansøgninger om støtte til videre forskning i cannabis og kræft vil blive vægtet på lige fod med andre projektforslag.


Læs mere om cannabis og kræft:

Cannabis og kræft

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning