Gå til sygdomsliste

Forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug

Forsøgsordningen med cannabis til medicinsk brug gør det lovligt for læger at udskrive uforarbejdet cannabis, f.eks. tørrede plantedele til te. Det er lægen, der beslutter, hvem der kan få ordineret cannabis til medicinsk brug i forsøgsordningen. Ordningen slutter i 2021.

Kort om forsøgsordningen - hvad går den ud på?

Den politisk vedtagede forsøgsordning gør det lovligt for læger at udskrive mere uforarbejdet cannabis. Det kan for eksempel være tørrede plantedele i pulverform, som kan indtages gennem olier, te eller dampe.

Forsøgsordningen bliver fulgt nøje med henblik på sikkerhed og bivirkninger, men der er ingen erfaringsopsamling. Der er dog afsat to gange 5 millioner kroner fra satspuljemidler til at forske i effekten af cannabis til medicinsk brug i forsøgsperioden.

Lægerne har skærpet indberetningspligt ved ordinering af cannabis til medicinsk brug. Lægen skal altså holde nøje øje med bivirkninger.

Det vil blive muligt at få udleveret cannabis til medicinsk brug på almindelige apoteker og hospitalsapoteker.

Når forsøgsperioden er slut i 2021, skal ordningen evalueres for at politikerne kan beslutte, om ordningen skal gøres permanent. Der er afsat 22 millioner til ordningen.

Hvem kan få cannabis i forsøgsordningen?

I vejledningen til forsøgsordningen anbefales fire patientgrupper: sklerosepatienter, patienter med rygmarvsskade, patienter i behandling med kemoterapi og kroniske smertepatienter.

De fire patientgrupper er valgt ud fra lægemiddelstyrelsens vurdering af, hvor cannabis kan have en effekt. Der findes dokumentation for, at cannabis kan have en effekt på følgende områder:

  • Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
  • Smertefulde spasmer på grund af rygmarvsskade
  • Kvalme efter kemoterapi
  • Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver

Men reelt er der ingen begrænsning på, hvilke patienter der kan få ordineret cannabis igennem forsøgsordningen, det er helt op til den enkelte læges vurdering.

I forsøgsordningen har lægen fri ordinationsret, og derfor kan alle patienter i princippet få adgang til cannabis til medicinsk brug gennem forsøgsordningen.

Læge i hvid kittel taler med kvindelig patient, som sidder med ryggen til.

Nogle kræftpatienter oplever, at cannabis kan lindre deres symptomer. Det er din læge, som kan beslutte, om du kan have gavn af at få ordineret cannabis.

Prisen for godkendte cannabisprodukter kan ændre sig

Der er fri prisdannelse på de cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen. Det betyder, at prisen på et cannabisprodukt bliver fastsat af den virksomhed, som har importeret det specifikke cannabisprodukt til Danmark.

Prisen på det enkelte cannabisprodukt vil selvfølgelig være den samme lige meget, hvilket apotek i landet, man henter sin medicin på.

Prisen på cannabisprodukterne fastsættes for 14 dage ad gangen. Det sker ved, at virksomhederne hver 14. dag kan anmelde prisændringer til Lægemiddelstyrelsen.

Du vil altid kunne finde information om de gældende priser på de tilgængelige cannabisprodukter på hjemmesiden:

medicinpriser.dk

Tilskudsmuligheder

Politikerne arbejder fortsat på at få et tilskud til forsøgsordningen på plads. Tilskuddet skal dække en del af udgifterne for de patienter, der få udskrevet cannabis til medicinsk brug i forsøgsperioden.

Desuden har politikerne fokus på prisen for import af cannabisprodukter og har fundet frem til, at import af cannabis fra Canada er billigere end import fra Holland som ellers planlagt.

Hvis du er medlem af en privat sygeforsikring, f.eks. Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til cannabis til medicinsk brug, når det er udskrevet på recept.

Hvis du er uhelbredelig syg og har fået en ’terminal erklæring’ kan du få alle medicinudgifter dækket – herunder cannabis til medicinsk brug, hvis en læge har udskrevet det på recept.

Bevilling om enkelttilskud kan søges af lægen

Lægen kan også søge Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til dækning af udgifterne til cannabis til medicinsk brug til den enkelte patient.

For at få enkelttilskuds bevilling skal alle andre godkendte lægemidler være afprøvet uden tilstrækkelig effekt, og lægen skal også argumentere for, at cannabisbaseret medicin vil have en effekt for den specifikke patient.

Må man køre bil, når man får cannabis som medicin?

Din læge skal tale med dig om trafiksikkerhed, hvis du får ordineret cannabis til medicinsk brug med indhold af THC. Lægen vil vurdere, om der er brug for at nedlægge et såkaldt kørselsforbud. Et kørselsforbud vil sige, at du ikke har tilladelse til at køre i den periode du tager din medicin.

Hvis lægen ikke skønner, at præparatet gør dig uegnet til at køre bil, skal du være opmærksom på, at præparatet alene må indtages i overensstemmelse med din recept. Er recepten ikke fulgt og viser en prøve, at du har THC i blodet, kan dette være strafbart i henhold til færdselsloven.

Læs også:

Få svar på hyppige spørgsmål om cannabis som medicin:

Spørgsmål og svar om cannabis

'Medicinsk cannabis' og 'cannabis til medicinsk brug' er to forskellige ting

Det er vigtigt at skelne imellem den cannabis, der kan købes ulovligt på det sorte marked, og de to former for medicin med cannabis, som kræftpatienter og andre patientgrupper kan få på recept fra en læge:

  • Den ene er ’medicinsk cannabis’, som er cannabisekstrakt eller syntetisk fremstillet cannabis. Det er lovligt og kan ordineres af læger i Danmark
  • Den anden ’cannabis til medicinsk brug’ betyder i princippet, at man bruger selve planten som medicin. Det har tidligere været ulovligt, men den nye forsøgsordning åbner op for brugen af det. ’Cannabis til medicinsk brug’ er cannabis, der er dyrket og fremstillet af et firma med særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Det har kontrollerede indholdsstoffer og er fremstillet uden brug af pesticider og uden indhold af tungmetaller. 

Læs mere:

Fakta om cannabis - hvad er hvad?


Læs mere om cannabis og kræft:

Tema: cannabis og kræft

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning