Gå til sygdomsliste

Forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug

Forsøgsordningen gør det lovligt for læger i Danmark at udskrive recept på produkter, der indeholder mere uforarbejdede dele af cannabisplanten, f.eks. tørrede topskud. Det er altid lægen, der beslutter, om vedkommende vil ordinere cannabis – og til hvem. Forsøgsordningen er blevet forlænget og løber nu til udgangen af 2025.

Kort om forsøgsordningen

Folketinget vedtog i 2017 at indføre en 4-årig forsøgsordning, der fra januar 2018 skulle gøre det lovligt for læger at udskrive recept på mere uforarbejdede dele af cannabisplanten til særlige patientgrupper.

Der blev i alt afsat 22 millioner kroner til ordningen, og derudover øremærket to gange 5 millioner kroner fra satspuljemidler til særlige forskningsprojekter. Under forsøgsordningen skal der indsamles viden om bivirkninger, der kan skyldes medicinen med cannabis, men desværre er der ingen systematisk opsamling af viden om den oplevede effekt.

Oprindeligt var det meningen, at forsøgsordningen skulle løbe til og med 2021, men i foråret 2021 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at ordningen skulle forlænges i endnu fire år. Ordningen løber derfor nu til og med 2025.

Hvem kan få cannabis i forsøgsordningen?

I forsøgsordningens vejledning fremhæves fire patientgrupper, der kan komme i betragtning til at få udskrevet recept på medicin med cannabis: Sklerosepatienter, patienter med rygmarvsskade, patienter i behandling med kemoterapi og kroniske smertepatienter.

De fire patientgrupper er valgt ud fra Lægemiddelstyrelsens vurdering af hvilke patientgrupper, der kan have effekt af at bruge cannabis som medicin. Forskning viser, at cannabis kan have en effekt for nogle patienter, hvis de lider af :

  • Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
  • Smertefulde spasmer på grund af rygmarvsskade
  • Kvalme efter kemoterapi
  • Neuropatiske smerter (smerter på grund af sygdom eller skader i hjerne, rygmarv eller nerver)

I princippet har alle patienter mulighed for at få adgang til cannabis til medicinsk brug under forsøgsordningen, da alle læger har fri ordinationsret. Som patient har du dog aldrig ret til at få udskrevet recept på cannabis til medicinsk brug, da det er op til den enkelte læge at vurdere, om og til hvem hun vil udskrive recept.

Læge i hvid kittel taler med kvindelig patient, som sidder med ryggen til.

Nogle kræftpatienter oplever, at cannabis kan lindre deres symptomer. Det er din læge, som kan beslutte, om du kan have gavn af at få ordineret cannabis.

Prisen for godkendte cannabisprodukter kan ændre sig

Der er fri prisdannelse på de cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen. Det betyder, at prisen på et cannabisprodukt bliver fastsat af den virksomhed, som fremstiller produktet, eller som har importeret det specifikke cannabisprodukt til Danmark.

Prisen på det enkelte cannabisprodukt vil selvfølgelig være den samme uanset hvilket apotek i landet, man henter sin medicin på.

Prisen på cannabisprodukterne fastsættes for 14 dage ad gangen. Det sker ved, at virksomhederne hver 14. dag kan anmelde prisændringer til Lægemiddelstyrelsen.

Du vil altid kunne finde information om de gældende priser på de tilgængelige cannabisprodukter på hjemmesiden:

medicinpriser.dk

Tilskudsmuligheder

Det er muligt at få tilskud til medicin med cannabis, men der gælder særskilte regler for tilskud til produkter under forsøgsordningen. Den særlige tilskudsordning skal dække en del af udgifterne for de patienter, der får udskrevet recept på cannabis til medicinsk brug under forsøgsordningen. Det betyder, at man som patient kan få 50 pct. i tilskud til medicinen – dog maksimal 10.000 kr. årligt.

Der er også mulighed for, at din læge kan søge Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til dækning af dine udgifter. For at kunne komme i betragtning til en bevilling om enkelttilskud skal alle andre godkendte lægemidler dog være afprøvet uden tilstrækkelig effekt, ligesom lægen skal argumentere for, hvorfor netop cannabisbaseret medicin vil have en effekt. 

Hvis du er medlem af en privat sygeforsikring, f.eks. Sygeforsikringen Danmark, kan du derudover få tilskud til cannabis til medicinsk brug, når det er udskrevet på recept.

Hvis du er uhelbredeligt syg og har fået en ’terminalerklæring’, kan du få alle medicinudgifter dækket – herunder cannabis til medicinsk brug, hvis en læge har udskrevet det på recept.

Se de gældende tilskudsmuligheder for medicin, som hører under forsøgsordningen, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

Tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen

Må man køre bil, når man får cannabis som medicin?

Principielt er det ulovligt at køre i Danmark, hvis man har THC i blodet. Da forsøgsordningen blev indført, blev straffen for at køre med lave koncentrationer af THC i blodet dog gjort mildere end for højere koncentrationer. Lidt ligesom vi kender det fra alkohol.

Din læge skal tale med dig om trafiksikkerhed, hvis du får ordineret cannabis til medicinsk brug med indhold af THC. Lægen vil vurdere, om der er brug for at nedlægge et såkaldt kørselsforbud. Et kørselsforbud vil sige, at du ikke har tilladelse til at køre i den periode, du tager din medicin. Det er altid din læge, der bestemmer, om der skal udstedes kørselsforbud ligesom med anden medicin.

I praksis udstedes næsten altid kørselsforbud, når du får cannabis som medicin – især hvis det indeholder THC, som er det euforiserende stof i cannabis. Hvis lægen mod forventning ikke mener, at præparatet gør dig uegnet til at køre bil, skal du være opmærksom på, at præparatet kun må indtages i overensstemmelse med din recept. Er recepten ikke fulgt og viser en prøve, at du har for stor koncentration af THC i blodet, er dette strafbart i henhold til færdselsloven.

Læs mere om reglerne på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside:

Ulovlige stoffer er farlige i trafikken

Læs også:

Få svar på hyppige spørgsmål om cannabis som medicin:

Spørgsmål og svar om cannabis

'Medicinsk cannabis' og 'cannabis til medicinsk brug' er to forskellige ting

Man kan skelne mellem de to former for medicin med cannabis, som kræftpatienter og andre patientgrupper kan få på recept fra en læge:

  • Den ene er ’medicinsk cannabis’, som er godkendte lægemidler, der enten er baseret på naturligt cannabisekstrakt eller syntetisk fremstillet cannabis. Herunder hører også magistrelt fremstillet cannabis. Medicinsk cannabis hører ikke under forsøgsordningen. Medicinsk cannabis har været lovligt i Danmark siden 2011, og kan ordineres af alle læger.
  • Den anden er ’cannabis til medicinsk brug’, som i princippet betyder, at man bruger selve planten eller dele af den som medicin. Det har tidligere været ulovligt i Danmark, men er blevet lovligt under forsøgsordningen. Cannabis til medicinsk brug er dyrket og fremstillet af firmaer med særlig tilladelse hertil. Produkterne er receptpligtige, har kontrollerede indholdsstoffer og er fremstillet uden brug af pesticider og uden indhold af tungmetaller. 

Der findes stadig mange cannabisprodukter, som kan købes på nettet uden recept. Disse produkter er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen, og der er ingen kontrol af indholdsstoffer, fremstillingsmetode og renhed.

Læs mere:

Fakta om cannabis - hvad er hvad?


Læs mere om cannabis og kræft:

Tema: cannabis og kræft

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning