Gå til sygdomsliste

MediYoga og kræft

MediYoga er en blid form for yoga, som er særligt udviklet til mennesker med fysiske udfordringer eller sygdom. Enkelte undersøgelser har vist, at yoga kan have en positiv effekt på stress og angst. For nogle kan MediYoga bidrage til at forbedre livskvaliteten, når man har kræft.

Forening af krop, sind og sjæl

Selve ordet ’yoga’ stammer fra ordet “yuj” på Sanskrit, og betyder 'at forene'. I denne sammenhæng forening af krop, sind og sjæl.

Hvad er yoga?

Yoga er en filosofi, der stammer fra Indien og går flere tusinder år tilbage.

Den traditionelle praksis af yoga består af otte elementer, som omfatter fysiske stillinger, etiske principper for levevis, vejrtrækningsøvelser samt meditative og spirituelle praksisser.

Der findes i dag mange forskellige former for yoga, der hver har sin egen tilgang til, hvordan yoga skal praktiseres.

Kvinder i forskellige aldre, som sidder på blå måtter på gulvet og strækker kroppen

MediYoga er en særlig skånsom type yoga, som kan udføres af alle. I MediYoga ser man yoga som styrkende for kroppens egen evne til at hele.

MediYoga er yoga udviklet til mennesker med sygdom

MediYoga er en forholdsvis ny yogaform, der er udviklet i Sverige. Visionen var at udvikle en kvalitetssikret yogaform til det svenske sundhedsvæsen. Instruktøruddannelsen blev første gang udbudt i 2007, og MediYoga er nu et tilbud til patienter på 192 syge- og lægehuse Sverige. Kræftpatienter får tilbudt MediYoga på Uppsala akademiska Sjukhusets cancerrehabilitering og på Skånes Onkologiske klinik.

MediYoga udspringer fra kundaliniyogaen, men øvelserne udføres langsommere. Inden for MediYogaen, ser man yoga som styrkende for kroppens egen evne til at hele, og man forsøger gennem yogaen, at skabe balance mellem sind, krop og sjæl.

MediYoga henvender sig til alle, men er særligt designet til sygdomsramte mennesker, da bevægelserne udføres i et langsomt tempo og kan laves både liggende og siddende.

Hvordan foregår MediYoga?

Et MediYogaforløb indledes typisk med, at man i en samtale med en instruktør/terapeut får kortlagt ubalancer og ønsker i relation til sin sundhed. Instruktøren vil efterfølgende udforme et individuelt yogaprogram.

Det kan være en god idé løbende at vurdere effekten af yogaen med yogainstruktøren/terapeuten for at tilpasse programmet. Hvor ofte det er nødvendigt afhænger af din situationen og dine ønsker for yogaen.

Man kan også lave MediYoga på hold. En MediYoga time indeholder flere forskellige elementer: fysiske stillinger, bevægelser, vejrtrækningsøvelser, mantras og meditation.

En MediYogatime kunne f.eks. indledes med en langsom vejrtrækningsøvelse efterfulgt af blide bevægelses- og strækøvelser, som man laver siddende. Hver øvelse varer ca. 1-3 minutter. Timen afsluttes med afslapning efterfulgt af en meditation.

MediYogas effekt er undersøgt på forskellige patientgrupper

Der findes ingen videnskabelige artikler, der har undersøgt MediYogaens effekt hos kræftpatienter endnu. Der findes videnskabelige studier med andre patientgrupper, hvor der er fundet effekt i forhold til blodtryk, hjerterytme, angst, stressrelaterede symptomer samt forbedret livskvalitet og overordnet helbred. Der findes stadig kun ganske få studier på området.

Et lille svensk lodtrækningsstudie med patienter med stressrelaterede symptomer og diagnoser viste, at MediYoga havde en positiv effekt på oplevet stress, angst og patienternes generelle opfattelse af deres eget helbred.

Et andet svensk studie har undersøgt effekter af MediYoga hos patienter med atrieflimren. Studiet viste, at MediYoga havde en positiv effekt på livskvaliteten, blodtrykket og hjerterytmen hos patienterne.

Et tredje svensk studie har undersøgt effekten af MediYoga hos patienter med forhøjet blodtryk. Effekten af Mediyoga blev undersøgt på to forskellige måder. Den ene gruppe patienter skulle lave to øvelser på i alt 15 minutter derhjemme dagligt med instruktion fra en læge. Den anden gruppe fik en ugentlig session med en certificeret MediYoga instruktør på hold samt en opfordring til at lave yoga derhjemme 30 minutter hver dag.

Resultaterne viste, at det kun var den første gruppe, der havde en positiv effekt på blodtryk og livskvalitet. En forklaring på det kan være, at der i den anden gruppe ikke var ligeså mange, der overholdt antallet af yogasessioner. Dog var det samlede antal timer yoga udført højere i den anden gruppe, fordi yogaen i den gruppe blev praktiseret i længere tid af gangen.

Hvordan påvirker yoga kroppen?

De biologiske mekanismer bag yogas virkning er ikke helt kortlagt. Der er dog forskellige studier, der støtter den teori, at yoga virker ved at nedregulere kroppens sympatiske nervesystem og stimulere det parasympatiske nervesystem. På den måde bliver kroppens stressrespons mindre.

MediYoga, når du samtidig får kræftbehandling

Hvis du har kræft og gerne vil supplere kræftbehandlingen med yoga, er det en god idé at tale med din læge først.

Det er vigtigt, at du finder en certificeret yogainstruktør, som kan hjælpe dig med at lave yogaøvelserne korrekt. Kræftpatienter kan på grund af operation, kemo- og strålebehandling have særlige hensyn, vælg derfor gerne en instruktør, der har erfaring med at arbejde med kræftpatienter.

Bivirkninger ved Mediyoga

I den svenske undersøgelse af MediYogas effekt hos patienter med stressrelaterede symptomer og diagnoser angav alle patienterne, at yogaen havde hjulpet dem, men 28 pct. angav også, at de havde oplevet ubehag. Ubehaget handlede om, at de oplevede det som en belastning at komme i kontakt med deres indre følelser og som en byrde, at skulle tage sig af sig selv.

Generelt er der rapporteret få bivirkninger ved dyrkning af yoga, men forkert udførelse af yogaøvelserne kan give bivirkninger. Derfor er det netop vigtigt, at man får korrekt instruktion.

Læs mere om yoga og kræft:

Cancer Research UK - yoga


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning