Gå til sygdomsliste

FAQ: Stearinlys, brændeovne og luftforurening

Her finder du svarene på forskellige spørgsmål om stearinlys, brændeovne og luftforurening, både ude og inde.
 • Er det skadeligt at dyrke motion i nærheden af forurenede veje?

  Du kan selv begrænse kontakten med forurenet luft ved at cykle, gå eller løbetræne i afstand fra vejtrafik. Man behøver ikke bevæge sig særlig langt væk fra stærkt trafikerede gader, før luften er betydelig renere. Studier har vist, at det er bedre at motionere selv i områder med luftforurening end slet ikke at motionere.

 • Forurener brændeovne stadig, selvom de er svanemærkede?

  Ja

  Selvom udledningen fra nyere svanemærkede ovne er mindre end fra ældre brændeovne, forurener de stadig meget mere end andre varmekilder. Desuden udledes partikelforureningen ofte i lav højde og i områder med mange boliger, hvor det påvirker luftkvaliteten for mange mennesker. Hvis du ønsker opvarmning og fornemmelsen af levende ild, kan du overveje at vælge gasovne eller elpejse.

 • Kan jeg undgå at forurene med min brændeovn, hvis jeg fyrer korrekt?

  Nej. Hvis man fyrer korrekt, udleder brændeovnen færre partikler. Men selv brændeovne, der optændes og fyres korrekt, er stadig årsag til massiv partikelforurening sammenlignet med andre former for opvarmning.

 • Er brændeovne skadelige for klimaet?

  Man har tidligere ment, at brændefyring var CO2-neutralt. Men de senere år er der kommet mere viden om, at brændeovne forurener luften med sodpartikler, som bidrager til den globale opvarmning.

 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er generet af brænderøg fra naboen?

  brændefyringsportalen er der råd til dialog med naboen og evt. kommunen.

 • Forurener brændeovne indendørs?

  Ja

  Brugen af brændeovne forurener indeklimaet med partikler, særligt i forbindelse med optænding.

 • Er indendørs luftforurening fra brændeovne skadelig?

  Der mangler undersøgelser af, hvordan den indendørs luftforurening fra brændeovne påvirker helbredet. Men der er ingen tvivl om, at det er bedst at undgå partikelforurening, hvis man gerne vil have et sundt indeklima.

 • Forurener stearinlys mit indeklima?

  Lys kan indeholde ftalater og tungmetaller som f.eks. bly og nikkel. Ved afbrændingen dannes en række stoffer, bl.a. sodpartikler, tjærestoffer (PAH) og flygtige organiske forbindelser (VOC). Mængden af sodpartikler er forskellig fra lys til lys og afhænger bl.a. af forbrændingen. Ved optimal forbrænding med rolig flamme afgives færre partikler end ved en sodende forbrænding med urolig flamme.

 • Er stearinlys skadelige?

  Der mangler undersøgelser af, hvordan partiklerne fra levende lys påvirker helbredet. Ifølge en risikovurdering fra Miljøstyrelsen er det forventeligt, at udsættelse for øgede niveauer af partikler kan have negativ indflydelse på lunger og hjerte-karsystemet, men det er endnu ikke undersøgt. Hvis man gerne vil have et sundt indeklima, er det imidlertid bedst at undgå forurening med partikler i indeluften.

 • Er nogle stearinlys mindre skadelige end andre?

  Svanemærkede lys stiller krav til indholdsstoffer og sodpartikler, men afgiver stadig partikler og stoffer til indeklimaet. Hvis man ønsker et indeklima uden sodpartikler fra levende lys, kan man vælge at bruge LED-lys.