Gå til sygdomsliste

Vaccination mod COVID-19

Her på siden opdaterer vi løbende nyt om vaccination mod COVID-19 for kræftpatienter. Vaccinationerne er i gang, og målet er, at hele Danmarks befolkning har fået et tilbud om gratis vaccine mod COVID-19 ved udgangen af sommeren 2021.

Hold øje med e-Boks

Ifølge myndighederne skulle alle i særligt øget risiko (gruppe 5) være henvist til vaccination, men der er stadig mange, der ikke har bestilt tid. Hold derfor øje med e-Boks, og se du har fået en invitation til vaccination. Hvis du er blevet henvist, men ikke har modtaget en invitation til vaccination, så kontakt din behandlende læge. 

Vaccination mod COVID-19

Vaccinationerne mod COVID-19 er i gang. Alle vil blive indkaldt automatisk i en prioriteret rækkefølge.

Er du henvist, men har ikke hørt mere?

Der har været problemer med korrekt henvisning nogle steder, men det er ved at blive afklaret. Hvis du ved, at du er blevet henvist, men ikke har fået en invitation til vaccination i din e-Boks, skal du kontakte egen læge eller behandlende læge.

Din alder bestemmer, hvornår du får tilbudt vaccination

I starten af vaccinationsperioden har det været de ældste og mest sårbare patienter i særlig øget risiko (gruppe 5), der er blevet visiteret først til tidlig vaccination.

Fra 19. marts er det imidlertid ændret, og fremover vil man blive henvist efter alder og ikke efter sårbarhed.

Fremover vil der være strammere kriterier for, hvem der kan blive henvist til gruppe 5. Dog vil alle, som allerede er visiteret til gruppe 5, men som endnu ikke har modtaget en invitation, blive inkluderet i gruppe 5 trods de nye skærpede kriterier. 

Strammere kriterier for målgruppe 5 

Fra 19. marts strammes kriterierne for fremskyndet vaccination under gruppe 5, så det kun er patienter under 65 år med meget alvorlig sygdom, meget nedsat funktionsevne og mange tilstande samtidigt, der kan blive henvist til tidlig, fremskyndet vaccine i målgruppe 5.  

Som hovedregel vil henvisningen ske som led i et aktuelt sygehusforløb, men den praktiserende læge kan stadig henvise en patient til at få vurderet behovet.

Man bliver henvist til fremskyndet vaccine ud fra en helhedsvurdering, og henvisningen sker på baggrund af en aktuel, individuel, konkret lægefaglig vurdering.

Følgende kræftsygdomme/tilstande kan danne udgangspunkt for vurderingen:

  • Nylig knoglemarvs- eller stamcelletransplantation
  • Betydelig, igangværende immunhæmmende behandling
  • Visse maligne (ondartede) hæmatologiske lidelser, som f.eks. akut leukæmi

Men det står ikke alene. For at være omfattet af gruppe 5 skal en læge vurdere, at det er afgørende, at man bliver henvist til en fremskyndet vaccine, fordi ens prognose ellers vil blive væsentligt forringet, hvis man skal vente 1-3 måneder, hvor man ellers vil blive henvist efter alder.

I vurderingen ses på, om man lider af meget svær sygdom, har flere sygdomme på én gang, har meget nedsat funktionsevne eller tager meget medicin. Derudover ses der også stadig på alder (særligt 50-64 år) som selvstændig risikofaktor.

Henvisning til vaccine i målgruppe 5 - hold øje med e-Boks

Hvis man bliver vurderet til at skulle henvises til fremskyndet vaccination, bliver man inviteret i sin e-Boks eller med et fysisk brev, hvis man er fritaget for digital post.

Læs myndighedernes notat om afslutning af tidligere gruppe 5 ’personer i særligt øget risiko’

Vaccinationsplan

Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor de løbende opdaterer vaccinationskalenderen på baggrund af de seneste prognoser og forventede vaccineleverancer:

Vaccinationskalender


Se video fra Sundhedsstyrelsen om vaccination mod COVID-19 (2:06 min.):


Har du brug for hjælp? Ring til Kræftlinjen: 80 30 10 30

Vores professionelle rådgivere sidder klar til at tale med dig, hvis du har brug for det. Kræftlinjen er åben i hverdagene fra kl. 9-21 og weekenden fra kl. 12-17. 

Læs Kræftens Bekæmpelses reaktion på, at alder og ikke risiko er bestemmende for hvornår man henvises:

"Coronavaccination efter alder er ikke fair over for sårbare kræftpatienter"

Læs myndighedernes udmelding om den nye udrulning: 

Sundhedsstyrelsen justerer vaccinationsplanen

Læs myndighedernes Q&A om vaccination:

Hvem skal vaccineres


Meget få pårørende til kræftpatienter kan få tilbudt vaccination mod COVID-19

Der er meget få vacciner til pårørende, og de gives kun til pårørende, som er fast involveret i helt særlige plejeopgaver, eller som fungerer som en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for en person i særligt øget risiko ved COVID-19. 

Det er lægen til den person, man er pårørende til, som vurderer, om man skal tilbydes vaccination.

Der gælder de samme kriterier for pårørende, som for patienten. Man tilbydes kun vaccine, hvis det ikke kan vente 1-3 måneder – og ellers tilbydes man efter alder. 

Hvis du som pårørende skal tilbydes vaccinen, får du automatisk besked via e-Boks.


Er vaccinen sikker?

Før en vaccine godkendes, er den testet i store forsøg med titusindvis af forsøgspersoner. Selvom vaccinerne mod COVID19 er udviklet hurtigere end normalt, er der foretaget den samme grundige gennemgang af dokumentationen.

Der kan være milde og forbigående bivirkninger, som for eksempel ubehag, let feber, muskelømhed og rødme det sted, du er blevet stukket.

Hvis du derimod oplever alvorlige symptomer, eksempelvis allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt, bør du kontakte din læge. Det skriver Lægemiddelstyrelsen på deres hjemmeside.

Læs mere om vaccinen her:

Vacciner mod COVID-19


To kvinder taler sammen på en bænk udenfor

Selvom vaccinationerne er i gang, vil vi i lang tid skulle følge de samme retningslinjer for afstand og hygiejne som hidtil.

Får jeg hverdagen tilbage med min vaccine?

Under corona har mange oplevet, at der er blevet lagt et ekstra lag af bekymring oveni bekymringen om kræftsygdommen. Nogle har også valgt at holde sig mere eller mindre isoleret eller kun set ganske få mennesker.

Selvom man nu vaccineret, så får man desværre ikke hverdagen tilbage lige med det samme. I lang tid vil man skulle følge de samme retningslinjer for afstand og hygiejne som hidtil. Og man vil stadig skulle blive hjemme, hvis man føler sig syg eller har symptomer på COVID-19. Ifølge myndighederne skyldes det, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der derfor er en lille risiko for, at man kan blive smittet, selvom man er fuldt vaccineret.

Du skal også stadig testes, hvis du får symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet.

Kan personer med nedsat immunforsvar blive vaccineret?

På Kræftlinjen får rådgiverne løbende spørgsmål, om man kan tåle at få corona-vaccinen, hvis man har nedsat immunforsvar. Ifølge myndighederne kan personer med immundefekt, eller personer som får immunsupprimerende behandling, f.eks. højdosis prednisolon eller biologisk behandling, normalt godt blive vaccineret. Effekten af vaccinen kan dog være nedsat.

Hvis du er i tvivl, så tal med den læge, der behandler dig.

Har du brug for hjælp? Ring til Kræftlinjen: 80 30 10 30

Vores professionelle rådgivere sidder klar til at tale med dig, hvis du har brug for det. Kræftlinjen er åben i hverdagene fra kl. 9-21 og weekenden fra kl. 12-17. 


Læs alt om corona og kræft: 

Corona - forsiden