Gå til sygdomsliste

Hvor ønsker jeg at dø?

Nogle ønsker at dø derhjemme. Andre foretrækker at komme på hospice eller at blive på sygehuset eller plejehjemmet.

Jeg forestiller mig, at jeg ligger her på sofaen, og så siger jeg, at jeg lige skal have en slapper, og så vågner jeg bare ikke igen. Og så er det det.

Mand med uhelbredelig tarmkræft, 65 år

Mange har et ønske om at dø hjemme i vante omgivelser. Andre er roligere ved tanken om at dø på et sygehus eller hospice. Du kan sammen med dine nærmeste overveje, hvad du helst vil, hvad det kræver, og hvilke andre muligheder der er.

Tal også med din læge og sygeplejerske om, hvor I ønsker, at den sidste tid skal tilbringes.

At dø hjemme

Mange har et ønske om at dø hjemme i vante omgivelser. Det er vigtigt at overveje, om det er en mulighed for dig og dine pårørende og undersøge, hvilken hjælp du kan få i din kommune.

Du kan her se en oversigt over, hvad der kan tilbydes af hjælpemidler og ydelser. Men det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad de konkret tilbyder. Kontakt derfor din kommune for at høre om de forskellige tilbud, inden du tager stilling:

Hjælp til pleje i hjemmet i den sidste tid

Pårørende på plejeorlov?

Det er muligt for en pårørende at få plejeorlov og passe dig derhjemme i den sidste tid. Inden du og din ægtefælle, barn eller en anden nærtstående træffer en beslutning om dette, er det vigtigt at forholde sig til fordele og ulemper ved en sådan ordning.

Hvis den pårørende har plejeorlov, kan det give mulighed for, at man kan være tæt på hinanden i den sidste tid, men det kan også være en stor opgave for de pårørende at tage på sig. Læs mere - også om jeres dine og dine pårørendes rettigheder:

Pårørende på plejeorlov?

At dø på sygehuset

For nogle kræver ens sygdom, at man bliver på sygehuset til det sidste. Andre ønsker selv at være på hospitalet i den sidste tid.

Hvis du skal tilbringe den sidste tid på sygehuset, vil det ofte være på den afdeling, du har været tilknyttet under sygdomsforløbet. I andre tilfælde vil det være på en afdeling på det sygehus, du bor tættest ved eller på en såkaldt palliativ (lindrende) afdeling, som har speciale i lindring.

Palliativt team

Alle regioner har såkaldte palliative teams, der hjælper uhelbredeligt syge, både i eget hjem og på hospitalet. Din egen læge eller lægen på sygehuset kan hjælpe med at kontakte teamet. Læs mere om det palliative team:

Palliativt team

At dø på plejehjem eller anden institution

Hvis man i forvejen bor på et plejehjem eller en anden institution, som f.eks. aflastningspladser eller beskyttet bolig, vil det være naturligt at tilbringe sin sidste tid her med det kendte personale og egen læge.

At dø på hospice

Nogle ønsker at dø på hospice. Et hospice er et gratis tilbud til uhelbredeligt syge mennesker, hvor man kan få lindrende pleje og omsorg. Man skal henvises dertil af egen læge eller sygehuset. Læs mere om, hvad et hospice kan tilbyde:

Hospice

Det kan være svært at tale med sine nærmeste om den sidste tid

For nogle familier kan det være svært at tale om, hvor man som døende har lyst til at være den sidste tid. Men det kan være en hjælp og en måde at undgå misforståelser på, hvis man får talt sammen om den sidste tid:

At tale med sine nærmeste om livet og døden

Læs mere:

På Videncenter for Rehabilitering og Palliations hjemmeside kan du se mere om, hvor man kan bruge sin sidste tid:

Palliativguiden


Læs alt om den sidste tid

Den sidste tid - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning