Gå til sygdomsliste

At tale med sine nærmeste om livet og døden

For nogle er det godt at få talt sammen om døden og livet i den sidste tid. Samtalerne kan f.eks. handle om de oplevelser, I har haft sammen eller om ønsker og behov i tiden op til livets afslutning.

To personer sidder med ryggen til og kigger i et fotoalbum

Det kan være livsbekræftende at se gamle fotoalbum igennem sammen med dine kære og tale om livet og de oplevelser, I har haft sammen.

For nogle falder det naturligt at tale om, at døden nærmer sig. For andre kan det være sværere at tage hul på en sådan samtale.

Hvis sygdommen og omstændighederne gør det muligt i den sidste tid, kan det være givende at tale om det liv, I har haft sammen. Det kan også give anledning til at få talt om, at livet snart slutter, hvad der er vigtigt i den sidste tid, og hvad der skal ske, når du ikke længere er her.

Tal om de oplevelser, I har haft sammen

Det kan være livsbekræftende at tale med dine pårørende om livet og de oplevelser, I har haft sammen. I kan fortælle gamle anekdoter og tale om, hvad I værdsætter hos hinanden.

Det er også en måde at få et indblik i, hvad dine pårørende vil bære med videre fra livet sammen med dig. Det kan gøre det tydeligt for dig, at du også fremover vil være en del af deres liv – også når du ikke er her længere. Det kan være rart at tænke på.

Et par måneder inden min kone døde, holdt vi teselskab for hendes venner. Det var en farvel-fest, men vi startede med at byde velkommen og sige, at det i dag kun skulle handle om de gode minder. Det var en god dag, hvor der blev sagt mange store ord.

Enkemand

Fortæl om dine ønsker og behov i den sidste tid

Det kan være svært for dine pårørende at vurdere, om du har brug for at tale om situationen, har brug for stille samvær eller adspredelse.

Tal gerne sammen om, hvor meget I hver især har brug for at tale om situationen, men del også gerne tanker om, hvad du f.eks. har mest lyst til at spise og drikke, hvordan du ligger bedst i sengen, hvor mange og hvor lange besøg du kan klare, og hvem du helst vil se.

Tal sammen om det praktiske

Det er en god idé at få talt om, hvordan og hvor man ønsker at tilbringe den sidste tid. Nogle har også brug for at tale om, hvordan begravelsen skal forløbe.

Det kan også give en ro at få talt om tiden efter døden, f.eks. om hvad der skal ske med huset, om økonomi og om familiens fremtid. Her kan du læse om overvejelser om og planlægning af begravelse:

Planlægning af begravelse

Profiler på sociale netværk

Hvis du har profiler på sociale netværk, som f.eks. Facebook, er det en god idé at aftale med dine pårørende, hvad der skal ske med profilerne, når du ikke er her mere. Nogle familier foretrækker, at profilerne lukkes ned. Andre har et ønske om, at profilerne fortsætter. 
 
Efter døden er det ofte muligt at lukke profilerne ned uden adgangskoder, men det er lettere for de pårørende, hvis man har skrevet sine adgangskoder til profiler og e-mail ned.

Man kan også overveje at skrive kodeord til mobiltelefon og computer ned, så dine pårørende kan få glæde af billeder, dokumenter osv.

Det er også muligt at gemme billeder, beskeder osv. på sin computer, inden man lukker profilen. Det gør man på Facebook ved at vælge 'Download en kopi af dine Facebook-data' under indstillinger.

For mig er det vigtig information. Jeg ved, jeg ikke kan helbredes, men vil dø af min kræftsygdom. Nu har jeg mulighed for selv at vælge, hvad der skal ske med og på min Facebook-profil.

Kvinde

Hvad skal der ske med din profil, efter du er gået bort?

Du kan bestemme, om din Facebook-profil skal slettes eller omdannes til en mindeprofil. Det kan lette beslutningen for dine pårørende, hvis du selv har taget stilling til det.

Tag stilling til din Facebook-profil

Ideer til at tage hul på samtaler om, at døden nærmer sig

- Jeg vil gerne tale med dig om min sygdom og om fremtiden, kan vi gøre det?

Hvis den anden ikke er parat til at tale om det, kan du eventuelt spørge, om der er et andet tidspunkt, I kan tale om det på:

- Passer det dig nu, eller kan vi gøre det på et andet tidspunkt?

- Er der noget, du går og tænker på, som det kunne være godt, at vi fik talt om?

Det kan også være vigtigt at få talt om dine ønsker og behov i forhold til dine pårørende. Det gør det lettere for dem at være der for dig, sådan som du helst vil have det.

- Jeg har tænkt lidt over, hvad der kunne være rart i denne tid. Jeg kunne godt tænke mig...:

...at se familien lidt mere / kun at få besøg af de nærmeste / at få hørt vores gamle plader / at få set vores gamle billeder / at sygdommen ikke fylder så meget / at vi ærligt kan sige til hinanden, hvordan vi har det osv.

- Jeg har nogle tanker om begravelse/bisættelse, som jeg gerne vil have, at du kender til…

At tale med sine nærmeste om livet og døden

I den sidste tid finder nogle glæde i at skrive personlige breve til dem, de holder af.

Nogle har glæde af at skrive breve til deres nærmeste

Det kan være en idé at skrive et brev til ens pårørende. Brevene kan f.eks. handle om minder eller om, hvad du sætter pris på hos dine nærmeste.

Mange uhelbredeligt syge har også glæde af at skrive om de begivenheder, man ønsker, man kunne have været med til, og hvordan man forestiller sig, det ville foregå.

Andre ting, man kan gøre, som senere kan være til glæde eller støtte for ens børn eller andre pårørende:

  • Indtale et bånd
  • Optage en video
  • Ordne fotografialbummet og skrive kommentarer til billederne
  • Give et arvestykke, som man kan fortælle en historie om

Ønsker kan ikke altid indfries

Når man taler med sine pårørende om de ønsker, man har for den sidste tid, er det vigtigt at huske på, at selv om man udtrykker sine ønsker over for hinanden, så er det ikke altid, at den anden er i stand til at indfri ønskerne. F.eks. kan det være svært at indfri et ønske om, at man ikke må være trist eller ked af det. Det kan være hjælpsomt at tænke på, at de pårørende gør det så godt, de kan.

Ikke lyst til at tale om døden

Ikke alle ønsker at tale direkte om, at livet skal til at slutte. For nogle kan det være vigtigere at tale om almindelige hverdagsting og have fokus på livet i stedet for døden. Det behøver ikke handle om, at man ikke har erkendt, at man skal dø. Det kan være en måde at håndtere den sidste tid på.

Det kan også handle om, at man vil undgå at gøre sine nærmeste kede af det, eller at man vil undgå selv at blive endnu mere ked af det. Man kan også frygte, at det at tale om, at man skal dø, er det samme som at give op over for sygdommen.

Hvis dine pårørende har behov for at tale om den sidste tid

Måske har dine pårørende brug for at få talt om, at du på et tidspunkt ikke er her mere, og hvad der så skal ske. Det kan være, du kan møde dem ved at tale lidt om døden med dem og så sige, at du gerne vil prioritere at have fokus på det gode i livet lige nu.

Hvis du kan mærke, at dine pårørende gerne vil vide mere om, hvordan du har det, men du ikke magter at tale med dem om det, kan du måske skrive det ned til dem. Så de kan læse det nu, hvor du stadig er her, eller efter du er død.

Lyt til patientfortællinger

Lyt til Rigshospitalets podcasts om de eksistentielle spørgsmål, der melder sig, når man lever med en livstruende sygdom. I podcasten møder du to patienter og en hospitalspræst. De taler om hjælp, når man som syg kan blive overmandet af tanker og følelser, og om at tage svære samtaler med sine nærmeste.

Patientfortællinger - podcasts

Læs mere:

Hvis du skal dø fra dine børn

Du kan få hjælp til, hvordan du kan forberede dine børn på døden og tale med dem om, når du ikke er der mere. Teksterne er skrevet til familier med mindre børn, men måske kan du også bruge nogle af rådene, hvis du har voksne børn:

Hvis du skal dø fra dine børn

Rådgivning

Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger tilbyder samtaler til enlige, par og familier, som er berørt af kræft. Her kan du læse mere og finde din lokale rådgivning:

Rådgivning


Læs alt om den sidste tid

Den sidste tid - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning