Gå til sygdomsliste

Arveregler og testamente

Når du opretter et testamente, sikre du du, at tingene bliver ordnet efter dit ønske. Her kan du blive klogere på arveregler som f.eks. arveklasser, tvangsarv, boafgift og reglerne for samboende, der ikke er gift.

Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, om man har særlige ønsker til, hvad der skal ske med ens formue og ejendele. Når man opretter et testamente, kan man sikre sig, at tingene bliver ordnet, som man selv ønsker, og at der ikke opstår misforståelser om, hvordan arven skal fordeles.

Hvis man fravælger at oprette testamente, vil ens ejendele og eventuelle formue blive fordelt efter arvelovens regler.

Arveloven tager ikke højde for alle de individuelle behov, den enkelte familie har, men heldigvis kan man næsten altid finde en god løsning. Det kræver dog ofte, at man taler med en advokat og får lavet et testamente.

Foto af porcelænsfigur, som forestiller et kyssende par

Opretter du ikke testamente, bliver dine ejendele og eventuelle formue fordelt efter arvelovens regler.

Dødsanmeldelse og møde i skifteretten

Ved et dødsfald kontakter de pårørende en bedemand og aftaler, hvordan begravelsen skal finde sted. Ved mødet med bedemanden underskriver en af de pårørende en dødsanmeldelse. Denne anmeldelse sender bedemanden til skifteretten.

Cirka to til tre uger efter dødsfaldet bliver den person, som har skrevet under på dødsanmeldelsen, indkaldt til et møde i skifteretten, hvor der bliver taget stilling til, hvordan boet skal behandles. I nogle skifteretter sker mødet telefonisk.

Hvis man har en advokat til at hjælpe sig i forbindelse med dødsfaldet, kan advokaten kontakte skifteretten inden indkaldelsen, og så behøver de pårørende ikke at møde i skifteretten.

Arveklasser

I arveloven taler man om tre arveklasser:

1. Arveklasse:

 • Børn
 • Børns efterkommere
 • Ægtefælle

2. Arveklasse:

 • Forældre
 • Søskende
 • Søskendes efterkommere

3. Arveklasse:

 • Bedsteforældre
 • Mostre, fastre, farbrødre og morbrødre
  Bemærk: Kusiner og fætre er ikke arvinger

Hvis bare der er én arving i 1. arveklasse, arver arvingerne i 2. arveklasse ikke noget. På samme måde, hvis der er bare én arving i 2. arveklasse, så arver arvingerne i 3. arveklasse ikke noget.

Hvis man ikke har arvinger i nogen af klasserne og ikke har oprettet testamente tilfalder ens ejendele staten.

Banken lukker afdødes konti

Vær opmærksom på, at banken i forbindelse med et dødsfald lukker alle den afdødes konti. Det er vigtigt at sørge for, at de efterladte har penge stående på en konto i deres eget navn, så de ikke risikerer at stå med akutte økonomiske problemer.

Ved fælles bankkonto afhænger det af reglerne for den enkelte konto. I de fleste tilfælde kan ægtefællen dog fortsat hæve penge på kontoen.

Gæld

Det afgøres individuelt, hvad der skal ske med f.eks. realkreditlån. Men i de fleste tilfælde vælger man at lægge lånet om og optage et nyt lån i den efterlevende ægtefælles navn.

Tvangsarv

Tvangsarv er den del af ens formue, som man ikke frit kan råde over i testamentet, fordi ens arvinger har krav på at få den. De eneste, der er tvangsarvinger, er ens ægtefælle og børn.

 • Hvis man ikke har ægtefælle og børn, kan man altså råde over alt, hvad man har
 • Hvis man har ægtefælle og/eller børn, er tvangsarven 1/4 af formuen

Tvangsarv betyder ikke, at arvingerne har krav på, at man efterlader sig noget. Man har lov at bruge alle sine penge, mens man lever. Det betyder kun, at de har krav på en bestemt del af de værdier, der er, når man dør.

Hvis man sidder i uskiftet bo eller har oprettet fælles testamente med en tidligere afdød ægtefælle, skal man dog være opmærksom på, at der findes nogle særlige regler om misbrug af pengene.

Hvad er 'uskiftet bo'?

Når en gift person dør, kan enken/enkemanden under visse betingelser undlade, at den afdødes børn får arv, og i stedet beholde rådigheden over hele den afdødes formue. Når afdødes dødsbo på denne måde ikke bliver 'skiftet' (dvs. fordelt), kaldes det et 'uskiftet bo'.

Hvis ægtefællen overtager hele boet, fordi der ikke er andre arvinger, er der ikke tale om uskiftet bo rent juridisk, men derimod tale om, at boet er skiftet med ægtefællen som enearving.

Hvis ægtefællen overtager hele boet, fordi formuen er under et bestemt beløb (768.000 kr. i 2019), er der heller ikke tale om et uskiftet bo.

Samlevende, der ikke er gift, kan ikke sidde i uskiftet bo.

Papirløst samlevende - vigtigt at lave testamente

Hvis du ikke er gift, men lever sammen med en, som du ønsker skal arve dig, er det meget vigtigt, at du opretter et testamente.

Mange tror, at man automatisk arver hinanden, hvis man har boet sammen i en årrække, men det gør man ikke. Hvis der ikke er oprettet testamente, arver samleveren ingenting. Det kan få meget alvorlige konsekvenser, f.eks. kan din samlever være nødt til at flytte fra jeres fælles hus.

Hvis du har børn, kan du testamentere 3/4 af det, du ejer, til din samlever. Hvis du ikke har børn, kan du råde over det hele i testamentet.

Hvis du kombinerer det, som kaldes et udvidet samlevertestamente, med et testamente om, at din samlever skal arve mest muligt, kan samleveren komme til at arve 7/8.

Ofte vil det - rent arveretligt set - være en god idé at gifte sig. Ud over at sikre, at den anden bliver arving efter loven, er ægtefæller også fri for at betale boafgift.

Boafgift

Boafgift er det, som før i tiden hed arveafgift. Det er en afgift, man betaler til staten. Ægtefælle og almennyttige organisationer betaler ikke afgift til staten af arven. Mens f.eks. børn og børnebørn og samlevende, som har boet sammen i to år eller mere, betaler 15 procent af værdier over 295.300 kroner (2019).

Boafgiften er:

Afgiftsfri:

 • Ægtefælle
 • Almennyttige organisationer

15 pct. boafgift af arv udover 295.300 kroner (2019):

 • Børn
 • Børnebørn, oldebørn mv.
 • Forældre
 • Tidligere ægtefælle
 • Samboende, som har boet sammen i mindst to år
 • Plejebørn på visse betingelser
 • Svigerbørn

Alle andre betaler en tillægsboafgift på 25 procent til staten.

Uskiftet bo

At sidde i uskiftet bo betyder, at arvesagen udskydes, indtil den efterlevende ægtefælle dør eller gifter sig igen. Ægtefællen kan dog vælge at skifte når som helst.

Når den efterlevende overtager boet til uskiftet bo, overtager han eller hun samtlige gældsforpligtelser, som den afdøde ægtefælle havde.

Hvornår har man krav på at sidde i uskiftet bo?

Den efterlevende ægtefælle har krav på at sidde i uskiftet bo, hvis I har fælleseje i jeres ægteskab (eller skilsmissesæreje) og har fællesbørn.

Hvis du har særbørn, kan din efterlevende ægtefælle også sidde i uskiftet bo med dem, men kun hvis de giver tilladelse til det. Hvis de ikke vil give tilladelse, skal man skifte med dem. Hvis særbørnene er umyndige, skal deres værge og skifteretten også give tilladelse.

En efterlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, må som udgangspunkt handle, som han eller hun vil. Det vil sige, at man ikke skal spørge børnene hver gang, man vil foretage sig noget, som har økonomisk betydning.

Arveloven sætter dog grænser for, hvad man må. Hvis man misbruger pengene eller giver uforholdsmæssigt store gaver væk, kan børnene kræve, at boet skiftes. Der skal dog være tale om egentligt misbrug eller meget store gaver.

Spørg Kræftens Bekæmpelse

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål om oprettelse af testamente, er du altid velkommen til at kontakte Kræftens Bekæmpelse på tlf.: 35 25 75 81 eller via mail til advokat Charlotte Hjeds: chj@cancer.dk

Læs også:

Livstestamente

Hvis du som uhelbredeligt syg ikke ønsker at få livsforlængende behandling, kan du skrive det i såkaldt livstestamente. Læs mere her:

Livstestamente

Information til pårørende

Der er en række ting, man som pårørende skal ordne, når man lige har mistet en et familiemedlem eller en nærtstående ven. Få et overblik over de praktiske ting her:

Det praktiske når man har mistet

Sådan opretter du et gyldigt testamente

Du kan oprette enten et notartestamente, hvor testamentet bliver registreret officielt, eller et vidnetestamente, hvor to vidner skal bekræfte testamentet. Læs her, hvilket der er relevant for dig:

Sådan opretter man et testamente

Børnetestamente

Hvis du har børn, som du har fuld forældremyndighed over, er det muligt at oprette et børnetestamente. Her kan du skrive dine ønsker for, hvad der skal ske med dine børn, når du ikke er her længere. Læs mere:

Børnetestamente


Læs alt om den sidste tid

Den sidste tid - forside

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud