Gå til sygdomsliste

Behandlingens mål

Når man får behandling for en kræftsygdom, kan der være forskellige mulige mål med behandlingen. Nogle gange er det muligt at fjerne kræftsygdommen, andre gange er det ikke muligt. Valget af den bedst mulige behandling besluttes af lægen og patienten i fællesskab.

Kurativ behandling - målet er at fjerne al kræft

Kurativ betyder helbredende. Målet med en kurativ behandling er at fjerne al kræftsygdom i kroppen. Behandlingen kan bestå af operation, strålebehandling og kemoterapi - enten alene eller flere behandlingsformer i kombination.

Hvis der efter kurativ behandling ikke længere kan påvises sygdom, kaldes behandlingen radikal. Når man f.eks. taler om radikal operation, betyder det, at al synlig kræft er fjernet ved operation.

Kurativ behandling kan i nogle tilfælde være forbundet med bivirkninger eller senfølger, som man skal leve med resten af livet.

Understøttende behandling

Man kan få understøttende behandling, så man bedre kan tåle den helbredende (kurative) – men ofte belastende behandling. Det kan f.eks. være:

 • Bedre ernæring, der skal bygge kroppen op
 • At forebygge infektioner
 • Kvalmestillende midler
 • Blodtransfusioner
Behandlingens mål

Sygeplejersker holder øje og taler med en patient, som er i behandling med stråleterapi.

Adjuverende behandling

Adjuverende behandling er en forebyggende behandling, man kan få, efter at man er blevet radikalt behandlet.

Formålet er at nedsætte risikoen for, at sygdommen vender tilbage.

Adjuverende behandling kan være strålebehandling, kemoterapi, antihormonbehandling, immunterapi eller strålebehandling.

Den adjuverende medicin føres med blodet rundt i kroppen og vil slå de kræftceller ihjel, som eventuelt måtte være ført med blod- eller lymfebanen ud i kroppen (mikrometastaser).

Adjuverende behandling kan f.eks. være, når en kvinde, som er opereret for brystkræft, efter operationen får fem års antihormonbehandling for at forebygge, at kræften kommer igen.

Neoadjuverende behandling - inden en operation

Neoadjuverende behandling er behandling, man eventuelt får inden en operation. Det kan være kemoterapi, strålebehandling eller antihormonbehandling.

Formålet med behandlingen er at mindske kræftknudens størrelse, så operation senere hen bliver mulig.

Eksempel:

Hvis en kræftknude i brystet er over fem centimeter i diameter, kan kvinden få kemoterapi i tre til fire måneder for at mindske knudens størrelse. Herefter kan knuden ofte fjernes ved en operation.

Recidivbehandling - behandling af tilbagefald

Recidiv betyder tilbagefald. Recidivbehandling er behandling af tilbagefald.

Et tilbagefald vil sige, at kræften er kommet igen på trods af, at man tidligere har fået behandling. Tilbagefaldet kan komme enten samme sted (lokalt tilbagefald) eller have spredt sig til andre organer i kroppen (fjernmetastaser).

Generelt gælder det, at jo flere år, der går uden sygdom efter endt behandling, jo mindre er risikoen for at kræften kommer igen.

Hvis man får et tilbagefald, kan man ofte blive tilbudt ny behandling, såkaldt recidivbehandling.

Nogle gange er lægerne i stand til at operere igen, og i visse tilfælde kan man helbredes, hvis der kun er tale om et lokalt tilbagefald.

Præcis hvilken behandling der kan komme på tale afhænger af, hvilken behandling man tidligere har fået, sygdommens placering og ens almene helbred.

Palliativ behandling - lindrende behandling

Palliativ betyder lindrende.

Hvis man ikke kan få helbredende (kurativ) behandling, kan man i stedet få behandling, der lindrer symptomerne, det vil sige palliativ behandling. Hos nogle kan behandlingen være med til at forlænge livet. Nogle får lindrende behandling i flere år.

Formålet med behandlingen er at forbedre livskvaliteten på trods af en alvorlig eller måske ligefrem livstruende sygdom. Det vil i praksis sige at forhindre eller behandle symptomer fra sygdommen eller forhindre eller behandle bivirkninger til behandlingen.

Konkret drejer det sig ofte om at mindske smerter, forhindre angst og sikre bevægelighed. Behandlingen varierer fra person til person alt efter behov.

Lindrende behandling kan f.eks. være:

 • Smertestillende strålebehandling eller operation
 • Stent indsættelse af et lille rør, hvis blodåre, galdegange, luft- eller spiserøret bliver klemt
 • Binyrebarkhormon
 • Udtømning af væske
 • Blodtransfusion ved blodmangel
 • Slimløsende medicin ved sejt slim i luftvejene
 • Smertestillende og beroligende medicin
 • Ilt
Hjælp til at beslutte den rette behandling

Måske du i dit forløb vil opleve at skulle vælge mellem forskellige muligheder for kræftbehandling. Det er vigtigt at kende effekten af behandlingen, og hvordan behandlingen kan påvirke din livskvalitet. 

Du kan spørge sundhedspersonalet om: 

 • Hvad er mine muligheder for behandling?
 • Hvad er fordelene og ulemperne ved hver behandling?
 • Hvor stor sandsynlighed er der ved det ene og det andet?
 • Hvor kan jeg få mere viden eller hjælp til at træffe en beslutning?
   

Kun du bestemmer, hvor meget du vil involvere dig. Det er også et valg at overlade beslutningen til sundhedspersonalet på hospitalet eller at involvere dine pårørende.


Læs mere om mødet med sundhedsvæsenet

Mød sundhedsvæsenet - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning