Gå til sygdomsliste

Behandlingens mål

Når du får behandling for en kræftsygdom, kan der være forskellige mål med behandlingen. Nogle gange er det muligt at fjerne kræftsygdommen, andre gange er det muligt at bremse sygdommens udvikling. Hvilken behandling du skal have, beslutter du og lægen i fællesskab.

Kurativ behandling – behandling der sigter mod helbredelse

Kurativ betyder helbredende. Målet med en kurativ behandling er at fjerne al kræftsygdom i kroppen. Behandlingen kan f.eks. bestå af operation, strålebehandling og kemoterapi – og nogle gange får du en behandlingstype, nogle gang flere forskellige.

Hvis sygdommen efter kurativ behandling ikke længere kan påvises, kalder man behandlingen radikal. Når man f.eks. taler om en radikal operation, betyder det, at al synlig kræft er fjernet ved operation.

Kurativ behandling kan i nogle tilfælde give bivirkninger eller senfølger, som man skal leve med efterfølgende.

Understøttende behandling

Du kan få understøttende behandling, så du bedre kan tåle den helbredende (kurative) behandling, der ofte kan være belastende for kroppen. Det kan f.eks. være:

 • Bedre ernæring, der skal bygge kroppen op
 • Medicin der forebygge infektioner
 • Kvalmestillende midler
Behandlingens mål

Sygeplejersker holder øje og taler med en patient, som er i behandling med stråleterapi.

Adjuverende behandling – behandling der forebygger tilbagefald af sygdommen

Adjuverende behandling er en forebyggende behandling, du kan få, efter du er blevet radikalt behandlet.

Formålet er at nedsætte risikoen for, at sygdommen vender tilbage.

Adjuverende behandling kan f.eks. være, kemoterapi, antihormonbehandling, immunterapi eller strålebehandling.

Hvis den forebyggende behandling er medicin, føres den med blodet rundt i kroppen, så den slår de kræftceller ihjel, som kan være ført ud i kroppen i blod- eller lymfebanen – det kaldes mikrometastaser.

Adjuverende behandling kan f.eks. være, når en kvinde, som er opereret for brystkræft, bagefter får fem års antihormonbehandling for at forebygge, at kræften kommer igen.

Neoadjuverende behandling – forberedende behandling inden en operation

Neoadjuverende behandling er behandling, man får inden en operation. Det kan være kemoterapi, strålebehandling eller antihormonbehandling.

Formålet er at gøre kræftknuden mindre, så det bliver muligt at operere.

Eksempel: Hvis en kræftknude i brystet er over fem centimeter i diameter, kan kvinden få kemoterapi i nogle måneder for at gøre knuden mindre. Herefter kan knuden fjernes ved en operation.

Recidivbehandling - behandling af tilbagefald

Recidiv betyder tilbagefald. Recidivbehandling er behandling af en kræftsygdom, der er kommet igen.

Et tilbagefald vil sige, at kræften er kommet igen på trods af, at man tidligere har fået behandling. Tilbagefaldet kan komme enten samme sted (lokalt tilbagefald) eller have spredt sig til andre organer i kroppen (fjernmetastaser).

Generelt gælder det, at jo flere år, der går uden sygdom efter endt behandling, jo mindre bliver risikoen for at kræften kommer igen.

Hvis man får et tilbagefald, kan man ofte blive tilbudt ny behandling, såkaldt recidivbehandling.

Nogle gange er lægerne i stand til at operere igen, og i visse tilfælde kan man helbredes, Præcis hvilken behandling, der kan komme på tale afhænger af, hvilken behandling man tidligere har fået, sygdommens placering og ens almene helbred.

Palliativ behandling - lindrende behandling

Palliativ betyder lindrende.

Hvis man ikke kan få helbredende (kurativ) behandling, kan man i stedet få behandling, der lindrer symptomerne, det vil sige palliativ behandling. Hos nogle kan behandlingen være med til at forlænge livet. Nogle får lindrende behandling i mange år.

Formålet med lindrende behandling er at forbedre livskvaliteten , selv om man har en alvorlig eller måske ligefrem livstruende sygdom. Lindrende behandling hæmmer eller behandler symptomer fra sygdommen. Lindrende behandlinger kan også hæmme eller behandle bivirkninger af behandlingen.

Konkret drejer det sig ofte om at mindske smerter,  sikre bevægelighed og øge livskvalitet. Behandlingen varierer fra person til person alt efter behov.

Lindrende behandling kan f.eks. være:

 • Smertestillende strålebehandling
 • Binyrebarkhormon
 • Udtømning af væske
 • Blodtransfusion ved blodmangel
 • Smertestillende og beroligende medicin
 • Ilt
Hjælp til at beslutte den rette behandling

Du vil højst sandsynligt i dit forløb opleve, at du skal  vælge mellem forskellige muligheder for kræftbehandling. Det er vigtigt at kende effekten af behandlingen, og hvordan behandlingen kan påvirke din livskvalitet. 

Du kan spørge sundhedspersonalet om: 

 • Hvilke behandlingsmuligheder har jeg?
 • Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige  behandlinger?
 • Hvor stor sandsynlighed er der for at behandlingen hjælper mig?
 • Hvilke bivirkninger har behandlingerne?
 • Hvor kan jeg få mere viden eller hjælp til at træffe en beslutning?

Kun du bestemmer, hvor meget du vil involvere dig. Det er også et valg at overlade beslutningen til sundhedspersonalet på hospitalet eller at involvere dine pårørende.


Læs mere om mødet med sundhedsvæsenet

Mød sundhedsvæsenet - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning