Gå til sygdomsliste

Forskellige typer strålebehandling

Der findes forskellige former for strålebehandling. Langt de fleste kræftpatienter får udvendig strålebehandling, men der findes også indvendig strålebehandling (brachyterapi) og stereotaktisk strålebehandling.

Strålebehandling foregår ved brug af ioniserende stråler - som regel kraftige røntgenstråler.

En anden type ioniserende stråler er elektronstråling. Elektronstråling har samme virkning som røntgenstråler, men anvendes til strålebehandling af områder tæt ved kroppens overflade.

Indvendig strålebehandling (brachyterapi)

Strålebehandling kan gives koncentreret i selve kræftknuden. Strålingen kommer fra små stykker radioaktivt stof (iridium) i tynde rør som placeres direkte i kræftknuden. Man bliver bedøvet i forbindelse med denne behandling. 

Med brachyterapi opnår man, at strålingen rammer præcist i det syge væv. Det bruges f.eks. ved kræft i underlivet hos kvinder, kræft i endetarmsåbningen og sarkomer (kræft i bindevævet).

Stereotaktisk strålebehandling

Ved stereotaktisk strålebehandling får man én enkelt eller nogle få koncentrerede behandlinger med højdosis røntgenstråling fra mange vinkler ind mod et lille afgrænset område.

Da denne type strålebehandling kræver stor nøjagtighed, skal man ligge på et særligt leje under behandlingen. Ved tumorer i hjernen anvendes i visse tilfælde en hovedramme eller et stramt maskesystem, som fastgøres omkring kraniet. Ved behandling på kroppen bruges eventuelt en ramme eller kasse, som man ligger i. Begge dele bruges til at indstille udstyret efter og sikre, at man ikke bevæger sig i forhold til strålekilden.

Stereotaktisk strålebehandling af kræft i hjernen og af hjernemetastaser

Stereotaktisk strålebehandling anvendes til behandling af visse former for godartede tumorer i hjernen afhængig af type, størrelse og placering. Stereotaktisk strålebehandling kan ved hjernetumorer være en fordel frem for operation. Ved godartede tumorer i hjernen kan man opnå varigt svind af knuden.

Behandlingen kan i visse tilfælde også bruges til at behandle kræft, der har spredt sig til hjernen (hjernemetastaser). Der må ikke være mere end to-tre afgrænsede metastaser, og eventuel sygdom uden for hjernen bør være under kontrol. Behandlingen kan give længerevarende bedring.

Stereotaktisk strålebehandling af kræft udenfor hjernen

Stereotaktisk strålebehandling bruges f.eks. til patienter med levermetastaser eller patienter med lungekræft, som ikke kan tåle operation. 

Kræften skal være af en type, hvor lokalbehandling kan forventes at have effekt. Kræftformer med aggressiv spredning er ikke egnede til behandlingen. Kræften skal være lokaliseret til ét organ, undtagelsesvis til to, og antallet af metastaser må som hovedregel ikke overstige fire, men et større antal kan i visse tilfælde accepteres .

Udvælgelsen af patienter til stereotaktisk strålebehandling er en tværfaglig ekspertopgave.

Læs alt om strålebehandling:

Strålebehandling - forsiden

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling