Gå til sygdomsliste

Kontanthjælp

Som kræftpatient kan du få kontanthjælp, hvis du f.eks. ikke længere kan få sygedagpenge. Kontanthjælp kan også være en mulighed, hvis du bliver fyret fra jobbet pga. sygdommen og ikke er medlem af en a-kasse.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Som kræftpatient kan det f.eks. være, at man har mistet sygedagpengene, fordi man ikke opfylder betingelserne for at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge.

Det kan også være, at man er blevet fyret fra sit arbejde på grund af sygdommen og ikke er medlem af en a-kasse eller ikke opfylder betingelserne for at få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse. F.eks. hvis man ikke kan stå fuldt til rådighed, fordi man ikke er helt rask endnu.

Hvis man har levet helt eller delvist af sin ægtefælles indtægt og så bliver skilt, kan man stå i en situation, hvor man kan være berettiget til kontanthjælp, som erstatning for det forsørgelsesgrundlag, som man har mistet ved en skilsmisse.

Betingelser for at få kontanthjælp

Man kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie, det vil sige sin ægtefælle og børn under 18 år. Man kan også få kontanthjælp som et supplement til løn eller understøttelse.

Betingelser for at få kontanthjælp:

  • Man har været ude for en såkaldt social begivenhed, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • Den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie
  • Behovet for hjælp kan ikke dækkes gennem andre offentlige ydelser
  • Man må ikke have formue (på mere end 10.000 kr.)
  • Ægtefælles indtægt modregnes i kontanthjælpen
Meld dig ledig i Jobcentret

Før du kan søge om kontanthjælp, skal du melde dig ledig i Jobcenteret. Det gælder også, selvom du ikke er rask nok til at arbejde. Når du har meldt dig ledig, skal du udfylde en ansøgningsblanket for kontanthjælp på borger.dk:
www.borger.dk

I nogle kommuner kan du ansøge elektronisk, i andre kommuner skal du aflevere ansøgningsblanketten på rådhuset eller i borgerservice.

Det betyder, at du som kræftpatient opfylder betingelserne, hvis du på grund af sygdommen ikke har nogen indtægt, hverken løn, sygedagpenge, understøttelse eller pension, som du kan forsørge dig selv og din familie med, og hvis du er gift, at din ægtefælle ikke kan forsørge dig og familien.

Krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvis man er rask nok, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få kontanthjælp. At stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder, at man:

  • Skal møde op til de samtaler, som kommunen indkalder til
  • Skal tage imod rimelige tilbud om aktivering eller arbejde
  • Skal være aktiv og selv søge arbejde

Hvad er jeg berettiget til at få i kontanthjælp?

Kontanthjælpens størrelse afhænger bl.a. af, om du er over eller under 30 år, om du har en uddannelse, om du er i stand til at tage et job, eller om du er forsørger. Der skal betales skat af beløbet.

Du kan læse om, hvad du kan få i kontanthjælp på retsinformation.dk

Se satser for kontanthjælp her

Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtefælles indtægter og formue. Alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har en uddannelse, men som kan gennemføre en uddannelse, får økonomisk hjælp på niveau med SU.

Hvis du har særligt høje boligudgifter, kan du få særlig støtte til boligudgift. Læs mere her:

Økonomisk tilskud fra kommunen

Kommunen kan nedsætte kontanthjælpen

Hvis man ikke overholder reglerne for at modtage kontanthjælp, kan kommunen give forskellige former for sanktioner og nedsætte eller fratage kontanthjælpen. Det kan f.eks. være, hvis man udebliver fra en samtale eller et tilbud.

Når man er i behandling eller ikke er rask nok til at møde op til en samtale eller tage imod kommunens tilbud, kan man have en såkaldt rimelig grund. Kommunen vurderer i det enkelte tilfælde, om man har rimelig grund til ikke at leve op til reglerne.

Penge for kritisk sygdom må ikke medregnes

Hvis du har fået udbetalt forsikringspenge for kritisk sygdom, skal du vide, at kommunen fra 1. januar 2014 ikke må bruge din forsikringsudbetaling for kritisk sygdom i vurderingen af, om du kan få kontanthjælp.

Hvis du har fået udbetalt en forsikringssum på op til 150.000 kr. skal disse penge altså ikke medtages i vurderingen af, om du kan forsørge dig selv.

Denne undtagelse gælder i fem år efter, du har fået udbetalt pengene. Hvis du efter fem år stadig har alle eller en del af forsikringspengene, vil de indgå i kommunens vurdering af dine muligheder for at få kontanthjælp.

Formue påvirker kontanthjælpen

Man kan ikke få kontanthjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har formue. Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Biler og sommerhuse anses også som formue. Det er tilladt at have et beløb på op til 10.000 kr. per person.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning