Gå til sygdomsliste

Mistanke om arbejdsskade

Der er efter arbejdsskadeloven mulighed for at få erstatning, hvis din kræftsygdom skyldes, at du i dit arbejde har været i kontakt med kræftfremkaldende stoffer.

Efter arbejdsskadeloven kan man få følgende erstatning:

  • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
Mand, der arbejder med asbest

Din læge eller fagforening kan hjælpe med at anmelde sygdommen som en arbejdsbetinget lidelse.

Har du mistanke om, at sygdommen skyldes arbejdsskade, kan du få hjælp til at anmelde det

Hvis du har mistanke om, at din kræftsygdom skyldes, at du i dit arbejde har været i kontakt med kræftfremkaldende stoffer, kan du søge rådgivning hos din læge, på en arbejdsmedicinsk klinik eller i din fagforening. Her kan du også få hjælp til at anmelde sygdommen som en arbejdsbetinget lidelse.

Anmeld skaden

Du kan også selv anmelde sygdommen som en arbejdsbetinget lidelse på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (tidligere 'Arbejdsskadestyrelsen') hjemmeside:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - selvbetjening

Du kan anmelde din sygdom, også selv om det er mange år siden, du har været udsat for kræftfremkaldende stoffer.

Følg med i din arbejdsskadesag

Hvis du har en sag om en arbejdsskade under behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du få digital aktindsigt via Se Sag:

Din arbejdsskadesag

Ménvurdering af lungekræft

Hvis du har fået anerkendt lungekræft som en erhvervssygdom, skal der tages stilling til, om du har ret til  at få godtgørelse for varigt mén.

Som udgangspunkt har du ret til fuld godtgørelse, også selvom du eventuelt har været ryger i mange år. Dette følger af en højesteretsdom i 2015 og en principafgørelse fra Ankestyrelsen i 2016.

Godtgørelsen kan dog nedsættes eller helt bortfalde, hvis det efter en konkret vurdering er overvejende sandsynligt, at lungekræften helt eller delvist skyldes andre forhold end den erhvervsbetingede sygdom, f.eks. rygning igennem mange år.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har nedsat din méngodtgørelse på grund af rygning, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen

Kompensation til samlevere, der har været indirekte udsat for asbest

Hvis du har lungehindekræft, bughindekræft eller testikelkræft, fordi du indirekte er blevet udsat for asbestfibre, kan du søge om erstatning.

Du kan være indirekte asbestoffer, hvis du er eller har været del af samme husstand som den person, der direkte erhvervsmæssigt har været udsat for asbestfibre. Det drejer sig om:

  • Ægtefælle/samlever
  • Tidligere ægtefælle/samlever
  • Forælder
  • Andre personer, der er eller har været en del af husstanden, fx børn.

Læs mere om kriterierne for at søge kompensation, og hvordan sagsbehandlingen foregår på borger.dk:

Godtgørelse til indirekte asbestofre


Læs mere om dine rettigheder, når du har kræft:

Arbejde og pension

Rettigheder under behandlingen

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning