Gå til sygdomsliste

Hvis du ikke vælger standby-ordningen

Alternativet til standby-ordningen er at vælge jobcenterets almindelige opfølgning. Med den almindelige opfølgning er du sikret en tidlig opfølgning, og at du får de indsatser, som du har ret til. Jobcenteret indhenter et oplysningsskema fra dig og en lægeerklæring fra din læge, som bruges til at vurdere, hvilken indsats du skal have.

Tre typer indsatser

Kategori 1 – minimal indsats

  • Hvis din sygdom forventes at vare mindre end otte uger, iværksætter jobcenteret en minimal indsats. Du skal møde til samtaler i jobcenteret, men eventuelle aktive tilbud er frivillige at deltage i
  • Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du dog følge det forløb, som de tilbyder sammen med jobcenteret

Ved sygdom over otte uger

Hvis din sygdom forventes at vare mere end otte uger, er der to mulige forløb. Jobcenteret vurderer, om der er behov for en virksomhedsrettet eller en tværfaglig indsats for at støtte dig i at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Til den første opfølgningssamtale afgør jobcenteret på baggrund af dine oplysninger og lægeerklæringen, hvilket forløb der er aktuelt for dig:

Kategori 2 – behov for en virksomhedsrettet indsats

  • I dette forløb laver jobcenteret sammen med dig en plan for din fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være aftaler om at starte op i jobbet på nedsat tid og så langsomt trappe arbejdstiden op. Hvis du ikke har et job at vende tilbage til, kan aftalerne f.eks. være, at du skal starte i virksomhedspraktik eller ansættes med løntilskud
  • Hver fjerde uge afholder jobcenteret opfølgningssamtaler med dig for at vurdere, om planen skal fortsætte eller ændres – du skal møde personligt op til samtalerne, med mindre du er forhindret grundet din sygdom, eller fordi du deltager i et tilbud fra jobcenteret eller a-kassen
  • Jobcenteret skal f.eks. tilbyde dig mestringskurser, hvor du får redskaber til at håndtere din sygdom i forhold til at fastholde dit arbejde

 Kategori 3 – behov for tværfaglig og helhedsorienteret indsats

  • Hvis jobcenteret vurderer, at du har behov for en tværfaglig indsats for at vende tilbage til dit arbejde eller til et nyt arbejde, bliver du tilbudt en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Indsatsen skal godkendes af rehabiliteringsteamet senest fire uger efter, du har været til opfølgningssamtalen
  • Sagsbehandleren i jobcenteret skal lave en plan sammen med dig, hvor der er fokus på sammenhængen mellem din jobsituation, dit helbred og dine sociale forhold. Planen skal godkendes af rehabiliteringsteamet
  • Hver fjerde uge afholder jobcenteret opfølgningssamtaler med dig for at vurdere, om planen skal fortsætte eller ændres – du skal møde personligt op til samtalerne, med mindre du er forhindret grundet din sygdom, eller fordi du deltager i et tilbud fra jobcenteret eller a-kassen

Læs alt om arbejde og pension ved kræftsygdom

Arbejde og pension - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning