Gå til sygdomsliste

Hjælp i hjemmet

På disse sider kan du læse om dine muligheder, hvis du har brug for hjælp i hjemmet i forbindelse med din kræftsygdom. Det kan f.eks. være hjemmehjælp, hjemmesygepleje eller hjælpemidler i boligen.

Mange kræftpatienter får i en kortere eller længere periode brug for hjælp derhjemme. Det kan være hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hverdagen, f.eks. efter en operation eller i forbindelse med en kemo- eller strålebehandling. Nogle har også brug for ændringer af boligen eller for at låne hjælpemidler. Det kan du læse mere om på disse sider.

To kvinder sidder ved et bord og taler sammen

Nogle får i en periode behov for hjælpemidler, ændringer i boligen eller personlig hjælp til hverdagen.

Hjemmehjælp og døgnpleje

Når man er i et kræftforløb kan nogle have brug for hjemmehjælp eller pleje i hjemmet i kortere eller længere perioder. Her kan du læse mere om hjemmehjælp og døgnpleje:

Hjemmehjælp og døgnpleje


Hjælpemidler i boligen

Har du fået varig funktionsnedsættelse af din kræftsygdom, kan kommunen yde hjælp til indretning af din bolig. Læs mere her:

Hjælpemidler i boligen


Ledsageordning

Hvis du på grund af din sygdom har fået en betydelig og varig nedsat funktionsevne, så du ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet, kan du få bevilget en ledsager af din kommune. Læs mere om ledsagerordningen her:

Ledsageordning


Læs alt om rettigheder her:

Rettigheder

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning