Gå til sygdomsliste

Frit sygehusvalg

Hvis du har behov for behandling på sygehus, kan du som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige sygehuse i hele landet. I de fleste tilfælde kræver en indlæggelse på sygehus alene en henvisning fra en læge.

Når du bliver henvist til sygehusbehandling, sker det efter de retningslinjer, der gælder i din region. Du kan benytte det frie sygehusvalg, hvis du ønsker at modtage behandling på et andet offentligt sygehus, end det du er blevet henvist til.

For at kunne skifte behandlingssted skal det være muligt at få den samme behandling på det ønskede sted. Derudover skal behandlingsstedet kunne rumme at tage patienter ind fra andre behandlingssteder.

Situationer der kan begrænse det frie sygehusvalg

Hvis en sygehusafdeling har lang ventetid på behandling, kan der blive lukket for modtagelse af patienter fra både egen region og andre regioner, indtil ventetiden er bragt ned. Det betyder, at din mulighed for frit at vælge behandlingssted i nogle tilfælde kan være begrænset.

Har du et akut behandlingsbehov, kan du ikke benytte det frie sygehusvalg. I stedet vil du blive bragt til det nærmeste behandlingssted. Når du ikke længere har behov for akut behandling, har du igen mulighed for at bruge det frie sygehusvalg.

Frit sygehusvalg

Frit sygehusvalg kan være begrænset, hvis en afdeling har lang ventetid på behandling. Din læge eller lægerne på sygehuset kan rådgive dig om behandling og behandlingssteder.

Omkostninger til transport

Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger det frie sygehusvalg, kan det få betydning for, om du kan få tilbudt transport eller få betalt dine udgifter til transport (befordringsgodtgørelse).

Vælger du et sygehus, der ligger langt væk, skal du selv betale for transporten. Hvis du er berettiget til befordringsgodtgørelse, skal du selv betale for transporten, som ligger ud over den transport, du ville have haft til det oprindelige behandlingssted. Det skyldes, at din region højst er forpligtet til at betale for transporten til det sygehus, som regionen henviser til.

Hvis du beslutter at skifte behandlingssted på baggrund af rådgivning fra din læge, benytter du det frie sygehusvalg. Også selv om det er lægen, der har anbefalet dig at skifte behandlingssted.

Er det derimod din læge, der tager beslutningen, om at du skal skifte behandlingssted, gør du ikke brug af det frie sygehusvalg. Du kan læse mere om reglerne for befordring og befordringsgodtgørelse her:

Befordringsgodtgørelse

Udvidet frit sygehusvalg

Du kan vælge at blive behandlet et andet sted, når du er udredt og henvist til behandling, men du ikke kan blive tilbudt behandling inden for en måned på det sygehus, du er henvist til. Det kan være på et af de sygehuse eller en af de klinikker, som regionerne har indgået aftale med (aftalesygehuse).

Hvis du er henvist til udredning og behandling for kræft, er der fastsat særlige frister for, hvornår behandling senest skal igangsættes. Typisk er fristerne på 14 dage fra henvisningsdatoen. Reglerne om emnet kalder man for de maksimale ventetider. Dem kan du læse mere om her:

Ventetider og behandlingsgaranti

Regionen har ansvaret for at tilbyde dig undersøgelse og behandling inden for de maksimale ventetider. Hvis regionen ikke kan tilbyde dig undersøgelse eller behandling inden for fristen, skal du tilbydes udredning eller behandling inden for fristen på et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et offentligt eller privat sygehus i udlandet.

Kan fristen alligevel ikke overholdes, har du mulighed for at benytte det udvidede frie sygehusvalg. Det betyder, at du kan vælge at blive viderehenvist til et privat behandlingssted (samarbejdssygehus). For at det er muligt, kræver det, at Danske Regioner har indgået aftale med det pågældende behandlingssted og tilbyder den type behandling, som du har brug for. 

Det offentlige behandlingssted skal hjælpe dig med at undersøge, hvilke muligheder der er for, at du kan blive viderehenvist. Du skal være opmærksom på, at hvis du skal henvises til et privat behandlingssted af din region, skal behandlingen være omfattet af det udvidede frie sygehusvalg. Udgifter til behandlinger, som du selv har taget initiativ til, kan du ikke få refunderet af din region. Her kan du se, hvilke behandlingssteder der tilbyder de forskellige former for behandling:

Behandlingssteder ved udvidet frit sygehusvalg

Du har også mulighed for at få hjælp af patientvejlederne i din region. Se Se Styrelsen for Patientklagers oversigt over patientvejledere:

Patientvejledere

Læs alt om dine rettigheder under behandlingen:

Rettigheder under behandlingen - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning