Gå til sygdomsliste

Erstatning på sundhedsområdet

Hvis du som led i din kræftbehandling har fået en behandlingsskade, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen.

Du kan søge om erstatning hos Patienterstatningen, hvis din kræftbehandling (herunder skader pga. medicin) har medført en behandlingsskade. Patienter og efterladte til patienter er omfattet af patienterstatningsordningen, og det koster ikke noget at anmelde en sag til Patienterstatningen.

Der kan ydes erstatning for behandlingsskader, der er opstået som led i udredning og behandling på offentlige og private hospitaler eller hos praktiserende sundhedspersoner, herunder praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter m. fl.

Opgøres erstatningen til at være mindre end 10.000 kr., udbetales beløbet ikke. Ved skader pga. medicin (lægemiddelskader) gives der erstatning, hvis beløbet overstiger 3.000 kr.

Er du blevet bedt om at betale din patienterstatning tilbage?

På baggrund af højesteretsdomme fra december 2017 er det påvist, at regionerne ikke kan kræve erstatningen tilbagebetalt, hvis man som patient har modtaget den i god tro.

Kontakt din region

Kræftens Bekæmpelse opfordrer alle patienter, der er blevet mødt med et tilbagebetalingskrav til at kontakte deres regioner, såfremt de ønsker at få deres sag genoptaget. Det gælder også alle kræftpatienter der pt. afdrager på en given tilbagebetaling.

Desværre er det endnu uafklaret, hvordan muligheden for at få erstatningen genudbetalt er, når gælden er afdraget. Der forventes en udmelding herom fra regionerne og ministeriet.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside

Anmeldelsesfrister hos Patienterstatningen

Krav om erstatning skal rejses inden 3 år efter, at skaden er opdaget, og højst 10 år efter, den er sket.

Ved skader pga. medicin skal skaden anmeldes senest 3 år efter, at du har opdaget den, og højst 10 år efter den dag, hvor du fik udleveret medicinen. Kravet om erstatning skal sendes til Patienterstatningen.

Vær i øvrigt opmærksom på, at loven ikke kun vedrører forkert behandling. Du har også mulighed for erstatning, hvis en specialist inden for det givne område ville have behandlet dig anderledes, hvis der f.eks. er sket apparatursvigt, eller hvis der er opstået helt uventet voldsomme komplikationer. Det er dog en forudsætning for at få tilkendt erstatning, at du er påført en skade. 

Anmeld klagen

Du kan anmelde klagen på Patienterstatningens hjemmeside:
Patienterstatningen

Mulighed for erstatning, hvis du er indkaldt for sent til screening 

Nogle oplever desværre at blive indkaldt for sent til de screeninger, som landets regioner er forpligtede til at tilbyde. Årsagerne til de forsinkede indkaldelser kan skyldes tekniske fejl, eller en forkert framelding til screeningsprogrammet, hvis du f.eks. ikke har reageret på tidligere indkaldelser. Der kan også være tale om manglende ressourcer på grund af særlige forhold i regionen.

Hvis årsagen til forsinkelsen er mangel på ressourcer i regionen, er du i udgangspunktet ikke berettiget til erstatning, selvom den forsinkede screening eksempelvis fører til, at du skal igennem en mere indgribende behandling, end hvis kræften var blevet opdaget tidligere.

Det skyldes, at skader, der opstår som følge af ressourcemæssige forhold ikke er dækket af loven om klage og erstatning.

Skader, der opstår på grund af andre forhold i din behandling, kan være omfattet af loven. Er du i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for, at du kan få erstatning, kan du få hjælp ved at kontakte regionens patientvejledere eller Patienterstatningen.

Få mere information på Patienterstatnings hjemmeside eller ved at kontakte Region Hovedstadens patientvejledere:

Region Hovedstadens patientvejledere

Kompensation til samlevere, der har været indirekte udsat for asbest

Hvis du er eller har været gift/levet sammen med en person, der har været udsat for asbestfibre på sit arbejde – og du selv har fået lungehindekræft – har du mulighed for at søge om kompensation.

Du kan have været indirekte udsat for asbestfibre, hvis du f.eks. har vasket din partners asbestfyldte arbejdstøj.

Læs mere om kriterierne for at søge kompensation, og hvordan sagsbehandlingen foregår på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

Godtgørelse til indirekte asbestofre

Pjece om klage- og erstatningsmuligheder for kræftpatienter

Her kan du læse mere om klage- og erstatningsmuligheder i tilfælde af behandlingsskader i forbindelse med undersøgelse og behandling. Pjecen er lavet i samarbejde med Patienterstatningen og Kræftens Bekæmpelse.

Patientforsikringsordningen – information til kræftpatienter

Anke

Hvis du ikke er tilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du indenfor 3 måneder anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Herefter kan afgørelsen ankes til retten inden for 6. måneder. 

Læs mere:

Patienterstatningen
På Patienterstatningens hjemmeside kan du læse mere om mulighederne for erstatning og anmelde en skade direkte.

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende