Gå til sygdomsliste

Patienthotel

Som kræftpatient kan du komme på patienthotel som et alternativ til indlæggelse på hospitalet, hvis du er selvhjulpen og ikke afhængig af hospitalspersonalets hjælp. Et patienthotel er et opholdstilbud uden for hospitalet tæt ved de fleste større sygehuse.

I stedet for at være indlagt på sygehuset kan selvhjulpne patienter bo på et patienthotel. Et patienthotel giver bedre mulighed for privatliv, f.eks. kan du komme og gå, som du vil, og der er ingen faste besøgstider for pårørende.

Patienthotellerne er døgnbemandede, så der altid er en sygeplejerske, som du kan henvende dig til.

Du skal henvises til et ophold på patienthotellet af den afdeling, hvor du er i behandling.

Patienthotel

At bo på patienthotel giver dig mulighed for at være privat på dit eget værelse. Nogle patienthoteller tilbyder også, at pårørende kan overnatte sammen med dig.

En kvinde fortæller:

'Jeg var meget glad for at bo på patienthotellet, imens jeg fik strålebehandlinger. Jeg var blevet alene og boede i provinsen, så det var en stor lettelse at spare transporten frem og tilbage i 5 dage om ugen i 4 uger'.

Du skal selv sørge for at overholde hospitalsaftaler

Når du bor på patienthotel, har du selv ansvaret for at overholde tidspunkterne for undersøgelse, behandling eller genoptræning på de forskellige hospitalsafdelinger.

Gratis ophold for patient og rask medindlagt ledsager

Opholdet er gratis for patienter, og du skal selv medbringe tøj, toiletartikler og eventuel medicin. Har du en medindlagt rask ledsager (en lægeordineret ledsager til en indlagt patient), er opholdet også gratis for vedkommende.

Pårørende har ofte også mulighed for at overnatte mod betaling. Der er tilknyttet en restaurant til de fleste patienthoteller.

Læs mere

Hvert patienthotel har mere information om besøgstider, regler og priser. Læs mere på dit hospitals hjemmeside.

Du kan finde en oversigt over de forskellige sygehuse på sundhed.dk

Liste over sygehuse

Læs alt om rettigheder under behandling:

Rettigheder under behandlingen

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning