Gå til sygdomsliste

Rekreation

Et rekreationsophold er ofte dyrt, men der findes i nogle situationer muligheder for at søge om støtte.

Er man erhvervsaktiv, kan man søge støtte fra privat forening

'Foreningen til støtte af sygdomsramte, erhvervsaktive borgere' støtter med tilskud til rekreationsophold, hvis man har været sygemeldt fra sit job. Bag foreningen står bl.a. Faglige Organisationer, LO, Pension Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening.

Man kan søge hvad enten man er lønmodtager eller selvstændig eller er arbejdsafklaret via revalidering/arbejdsprøvning.

  • Rekreationsopholdet skal være afsluttende led i en sygdomsbehandling
  • Du skal være i stand til at genoptage arbejdet lige efter rekreationsopholdet.
  • Rekreationsopholdet skal være anbefalet af en læge.

Du kan søge støtte til ophold i Danmark og udlandet. 

Der kræves normalt ikke oplysninger om ansøgers økonomiske forhold.

Se mere om betingelserne på foreningens hjemmeside:

Foreningen til støtte af sygdomsramte, erhvervsaktive borgere

Tilbud om rehabiliteringsforløb

Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) tilbyder rehabiliteringsforløb til kræftpatienter. Hvis du har behov for at forbedre dine fysiske vilkår og ønsker værktøjer til at håndtere din sygdom/helbredelse og livssituation, kan du undersøge muligheder for et ophold her:

REHPA rehabiliteringsforløb

Kræftens Bekæmpelses legat

Kræftens Bekæmpelse uddeler skattefrie legater á 4.000 kroner til kræftpatienter (kræftsygdom inden for to år) og én samboende pårørende.

Se via linket herunder om du kan være berettiget.

Kræftens Bekæmpelse legat

Se også de øvrige muligheder for at søge legater

Øvrige legater

Læs alt om rettigheder under behandling her:

Rettigheder under behandlingen

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning