Gå til sygdomsliste

Symptomer på hjernetumorer

En hjernetumor kan give forskellige symptomer afhængig af, hvor den sidder, og dermed hvilken del af hjernen den trykker på. Fælles for symptomerne er, at man godt kan have dem uden at have kræft.

Hjernetumorer kan give symptomer, fordi tumoren øger trykket i hjernen. Det skyldes, at kraniet ikke kan udvide sig, når tumoren vokser, og derfor stiger trykket inde i kraniet. Hvis man ikke bliver behandlet, kan det øgede tryk i hjernen medføre bevidstløshed.

Man kan også få symptomer fra det område i hjernen, hvor tumoren sidder, fordi tumoren forstyrrer hjernens funktion i det område.

Hjernetumorer kan vise sig ved:

 • Tiltagende hovedpine
 • Krampeanfald (epileptiske anfald)
 • Træthed
 • Opkastninger
 • Hukommelsesbesvær
 • Ændringer i personligheden
 • Lammelser eller manglende kræfter i arme og/eller ben
 • Føleforstyrrelser
 • Synsforstyrrelser (f.eks. udfald af synsfeltet i den ene side)
 • Taleforstyrrelser (afasi)
 • Nedsat hørelse og/eller susen for ørene (ved tumorer på hørenerven)
 • Svimmelhed og/eller balancebesvær (ved tumorer i lillehjernen)
 • Hormonforstyrrelser (ved tumorer i hypofysen)
Gå til lægen, hvis du har symptomer

De første symptomer på en tumor i hjernen kan være meget forskellige, men fælles for symptomerne er, at man godt kan have dem uden at have kræft.

Det er vigtigt, at du går til din til læge og blive undersøgt, så årsagen til symptomerne findes.

Kvinde, der taler med sin læge

Symptomerne behøver ikke være kræft, men det er vigtigt, at du kontakter din læge, så du kan blive undersøgt.

Neurologiske udfaldssymptomer

Lammelser, føleforstyrrelser og synsforstyrrelser kaldes neurologiske udfaldssymptomer. Disse symptomer er ofte lokaliseret til den ene side af kroppen, fordi hver hjernehalvdel har kontrol over den modsatte kropshalvdel (venstre hjernehalvdel kontrollerer højre kropshalvdel og omvendt).

Tumoren vil som regel kun påvirke den ene hjernehalvdel og derfor kun den ene kropshalvdel. Symptomerne udvikler sig oftest over uger eller måneder. Hvis der er flere hjernetumorer, kan man have symptomer fra flere dele af hjernen.

Vand i hovedet

Nogle tumorer sidder på et sted, hvor de blokerer for cirkulationen af væske i hjernens hulrum. Herved opstår en tilstand, som kaldes vand i hovedet (hydrocephalus).

Vand i hovedet giver ofte symptomer, som ligner symptomerne ved forhøjet tryk i hjernen. Det kan f.eks. være tiltagende hovedpine, træthed, opkastninger og synsforstyrrelser, men det kan også være gangforstyrrelser (balancebesvær) eller besvær med at holde på vandet (inkontinens).

Hormonforstyrrelser

Hypofysen er en kirtel, som danner hormoner, der styrer andre kirtler (f.eks. binyrer, skjoldbruskkirtel og kønskirtler). Hvis tumoren udgår fra den type celler i hypofysen, viser symptomerne sig ved, at der dannes for meget hormon. Det kan være dannelse af for meget binyrebarkhormon, hormonet prolaktin eller væksthormon. For meget:

 • Binyrebarkhormon kan medføre Cushings sygdom. Cushings sygdom kan vise sig ved at ansigtet bliver mere rødt og rundt. Man kan udvikle en hævelse i nakken, blodtrykket kan stige, og man kan få sukkersyge
 • Prolaktin kan hos unge kvinder give blødningsforstyrrelser, nedsat forplantningsevne og eventuelt væske fra brystet
 • Væksthormon kan medføre sygdommen akromegali. Akromegali kan vise sig ved at næse, underkæbe, hænder og fødder begynder at vokse

Nogle tumorer i hypofysen danner ikke hormoner. Disse hjernetumorer bliver som regel først opdaget, når de trykker på det omgivende væv og giver symptomer i form af synsforstyrrelser og hovedpine.

Da hypofysen er tæt på synsnerverne, kan det være nødvendigt at operere inden for få timer eller dage, da man ellers kan risikere at miste synet.

Jane Skjøth-Rasmussen

Overlæge Jane Skjøth-Rasmussen fortæller om symptomer, undersøgelser og behandling af kræft i hjernen. 4:54 min.

Primær kræft i hjernen (hjernetumorer) og hjernemetastaser ikke er det samme.

Primær kræft i hjernen/hjernetumorer er kræft, der er opstået i selve hjernen. Kræft, der har spredt sig til hjernen fra en anden kræftsygdom, kaldes hjernemetastaser. 

Hjernemetastaser behandles forskelligt, alt efter hvilken kræftsygdom de stammer fra. Læs mere:

Hjernemetastaser


Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.