HPV-vaccination og bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger - det gælder også vacciner. Bivirkningerne ved HPV-vaccinen er på niveau med bivirkninger ved andre vacciner.

Pige sidder i sofa med benene oppe og en kop te i hånden

Både danske og internationale sundhedsmyndigheder og Kræftens Bekæmpelse anbefaler HPV-vaccination, fordi det er en effektiv og sikker måde at forebygge livmoderhalskræft og en række andre kræftsygdomme.

Jeg synes ikke, der er nogen alternativer. Jeg synes, man skal tage imod alle vacciner. Alternativet er, at vi bor i et samfund, hvor folk bliver syge af ting, vi ikke behøver blive syge af. Det har ikke været så svært.

Katrine, mor til datter der har fået HPV-vaccinen

De hyppigste bivirkninger ved HPV-vaccination

Som ved de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet kan der opstå bivirkninger såsom rødme, hævelse, kløe eller ømhed, der hvor man er blevet stukket. Nogle får kortvarige influenzalignende symptomer.

Reaktionerne er oftest milde og forbigående, og som regel kommer man sig hurtigt over symptomerne, uden behandling. Der kan i sjældne tilfælde opstå mere alvorlige bivirkninger som f.eks. allergiske reaktioner med nældefeber og åndedrætsproblemer, der også forekommer ved andre vacciner. Generelt optræder bivirkninger ved både medicin og vacciner forholdsvis hurtigt. Der er derfor ikke umiddelbart grund til at forvente sene bivirkninger efter HPV-vaccination.

Læs mere om bivirkninger ved HPV-vaccination i indlægssedlen her

0,4 pct. har indberettet en bivirkning, som de formoder skyldes vaccinen

Ved udgangen af 2021 er der indberettet 2.870 mistanker om bivirkninger ved vaccinen. Det svarer til, at 0,4 pct. af de vaccinerede har indberettet en bivirkning, som de formoder er forårsaget af vaccinen. 0,2 pct. kategoriseres som alvorlige.

Man skal ikke være sikker på en sammenhæng for at indberette et symptom som en bivirkning. Et symptom, der er indberettet som en formodet bivirkning, er derfor ikke det samme som, at det rent faktisk er en bivirkning af vaccinen. Det kan lige så vel være opstået tilfældigt i tiden efter, man er blevet vaccineret. Men det er vigtigt, at indberette en formodet bivirkning for løbende at kunne følge vaccinens sikkerhed.

Nogle har indberettet symptomer, der ikke er kendte bivirkninger ved vaccinen, f.eks. langvarig hovedpine og udtalt træthed. Lægemiddelmyndighederne har vurderet, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem disse symptomer og vaccinen.

Hvis du oplever bivirkninger

Hvis man har mistanke om en bivirkning, skal den anmeldes til Lægemiddelstyrelsen af den læge, der har givet vaccinationen.

Man kan også selv anmelde det til Lægemiddelstyrelsen på:
meldenbivirkning.dk

EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur

EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur, beskytter og fremmer folkesundhed ved at vurdere og overvåge lægemidler i EU.
Agenturets vigtigste opgave er at godkende og overvåge lægemidler i EU. Virksomheder anmoder agenturet om en fælles markedsføringstilladelse, som udstedes af EU-Kommissionen. Hvis de får tilladelsen, kan de markedsføre lægemidlet i hele EU og EØS. EMA overvåger desuden sikkerheden ved de godkendte lægemidler.

Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål, på engelsk, på EMAS hjemmeside

Læs mere om HPV-vaccination

HPV-vaccine - forsiden

 

Ring til en rådgiver

Nærbillede af rådgivers mund og headset

Har du spørgsmål om HPV-vaccinen, kan du ringe til HPV-linjen på 80 40 10 00 og tale med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.