Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Inflammatorisk brystkræft

Inflammatorisk brystkræft er en sjælden, men aggressiv form for brystkræft, der hyppigt spreder sig. Navnet skyldes, at brystet ser betændt ud (inflammeret) med rødme, varme og hævelse. Inflammatorisk brystkræft kaldes også mastitis carcinomatosa.

Inflammatorisk brystkræft hos mænd

Inflammatorisk brystkræft rammer kun yderst sjældent mænd. Læs mere om symptomer, diagnose, undersøgelse og behandling for sygdommen hos mænd:

Inflammatorisk brystkræft hos mænd

Årsagen er tit ukendt, men overvægt øger muligvis risikoen

Svær overvægt kan muligvis øge risikoen for at udvikle inflammatorisk brystkræft. Du kan læse om overvægt og kræft her:

Overvægt

Symptomer på inflammatorisk brystkræft

Ved inflammatorisk brystkræft udvikler man som regel ikke en knude i brystet. I stedet viser sygdommen sig ved, at brystet bliver rødt, hævet og varmt. Det skyldes, at kræftcellerne blokerer lymfekarrene i brystet.

Huden kan også blive rynket og nubret, som skrællen på en appelsin (peau d'orange). Årsagen er hævelse på grund af væske (ødem), der ikke bliver ført videre med lymfekarrene til blodet. I stedet for en knude kan man måske føle et fortykket område.

Brystet kan føles tungt, brændende, kløende eller ømt. Det kan blive større, og brystvorten kan begynde at trække sig indad.

Lymfeknuderne i armhulen eller over kravebenet kan også blive hævede.

Symptomerne udvikler sig sædvanligvis hurtigt i løbet af dage eller uger.

Du skal gå til læge, hvis du oplever, at:

 • Brystet bliver mørkere i farven i retning af rød til blå-lilla
 • Brystet bliver ømt, fast og forstørret
 • Brystet bliver varmt
 • Brystet føles smertefuldt
 • Huden på brystet bliver rynket og nubret
 • Du får en øget tyngdefornemmelse af brystet
 • Lymfeknuder i armhulen og over eller under kravebenet bliver forstørrede
 • Der kommer en affladning eller indtrækning af brystvorten

Næsten alt, der kan være symptomer på kræft, kan ligeså godt være symptomer på noget andet. Men det er vigtigt at søge læge og blive undersøgt, så du kan slippe mistanken eller blive behandlet, hvis der er tale om kræft.

Ligner brystbetændelse, men giver ikke feber

Inflammatorisk brystkræft kan ligne brystbetændelse (mastitis), som oftest opstår hos ammende kvinder. Inflammatorisk brystkræft giver imidlertid hverken feber som ved brystbetændelse eller forsvinder ved behandling med antibiotika.

Et bryst med inflammation

Eksempel på inflammatorisk brystkræft

Statistik om inflammatorisk brystkræft

0,1-0,2 pct. af alle tilfælde af brystkræft i Danmark skyldes inflammatorisk brystkræft.

Kvinder med inflammatorisk brystkræft er typisk yngre (40-60 år) end kvinder med andre typer brystkræft, når de får stillet diagnosen. Sygdommen er hyppigere hos afrikanske kvinder.

Hvis man bliver behandlet med antibiotika ved mistanke om betændelse i brystet, men uden at der er effekt inden for 1 uge, bør man søge læge igen, da der i så fald kan være tale om inflammatorisk brystkræft.

Diagnose kan være vanskelig at stille

Det er ikke sikkert, at man kan føle en knude, og det er ikke altid, at inflammatorisk brystkræft kan ses på mammografi. Desuden kan diagnosen blive forsinket, fordi man selv og/eller lægen kan tro, at det er betændelse i brystet.

Hvis lægen får mistanke om inflammatorisk brystkræft ved den kliniske undersøgelse, bliver man nærmere undersøgt med mammografi og ultralydsundersøgelse af brystet. Læs mere: 

Mammografi – røntgenundersøgelse af brystet

Ultralydsscanning af brystet

Vævsprøve (biopsi) viser, om der er kræftceller til stede

Hvis undersøgelserne giver mistanke om kræft, eller hvis symptomerne bliver ved, tager lægen en vævsprøve (biopsi) fra brystet. Vævsprøven bliver undersøgt i mikroskop for at se, om der er kræftceller til stede.

Man kan først få stillet diagnosen brystkræft, når en vævsprøve viser, at der er tale om kræft.

Vævsprøve – biopsi

Undersøgelser for spredning

Hvis der er tale om kræft, er det nødvendigt at danne sig et overblik over, hvor udbredt sygdommen er for at kunne vælge den rette behandling. Det kaldes at stadieinddele kræftsygdommen.

For at undersøge om sygdommen har spredt sig, får man som regel røntgenfotograferet lungerne, CT- eller MR-scannet brystkassen og bughulen og scannet knoglerne. Læs mere om undersøgelserne:

Røntgenundersøgelse

CT-scanning

MR-scanning af brystet

Skintigrafi

Hurtigvoksende type brystkræft

Inflammatorisk brystkræft er en aggressiv, hurtigvoksende type brystkræft, der spreder sig i brystet fra start. Inflammatorisk brystkræft inddeles i enten stadium IIIB eller stadium IV:

 • Stadium IIIB er spredt i brystet og lymfeknuder
 • Stadium IV har spredt sig til andre organer

Undersøgelse for brystkræft

Diagnose og stadieinddeling af brystkræft

Behandling af inflammatorisk brystkræft

Behandling af inflammatorisk brystkræft er ofte en kombination af kemoterapi, operation, strålebehandling, målrettet terapi og/eller hormonbehandling (også kaldet anti-østrogenbehandling).

Kemoterapi før operation (neoadjuvant terapi)

Man får som regel kemoterapi før operationen. Medicinen føres med blodet rundt i kroppen og vil ramme de kræftceller, som via blodet eller lymfebanerne eventuelt måtte være ført ud i kroppen. Formålet er desuden at mindske området med kræft i brystet og således gøre operationen mest effektiv. Det kaldes neoadjuvant terapi. Læs mere om behandlingen her:

Kemoterapi

Operation hvis muligt

Efter man har fået kemoterapi, bliver man, hvis det er muligt, opereret og får fjernet hele brystet (mastektomi) og lymfeknuderne i armhulen.

Operation for brystkræft

Strålebehandling

Efter operation får man som regel strålebehandling af brystkassen for at fjerne eventuelle efterladte kræftceller i operationsområdet. Læs mere:

Strålebehandling

Inden for de seneste år er der sket en væsentlig forbedring af behandlingsresultaterne ved kombinationsbehandling med kemoterapi, operation og stråling.

Yderligere behandling (adjuverende behandling)

I de fleste tilfælde får man yderligere behandling for at nedsætte risikoen for tilbagefald af sygdommen.

Det kan være behandling med:

 • Yderligere kemoterapi – ved god effekt før operationen
 • Antihormonbehandling (anti-østrogen) – hvis kræften er østrogenfølsom
 • Målrettet antistofbehandling i form af trastuzumab – hvis kræftcellerne er HER2-positive
 • Eventuelt en kombination af disse behandlinger

Brystrekonstruktion ikke altid muligt

Det er ikke altid muligt at få en brystrekonstruktion efter behandling for inflammatorisk brystkræft, da følger efter strålebehandlingen kan gøre det vanskeligt.

Læs mere om:

Behandling af brystkræft

Forebyggelse af knogleskørhed

Nogle typer kræftbehandling kan medføre øget risiko for knogleskørhed (osteoporose). En røntgenundersøgelse med en såkaldt DEXA-scanning kan vise, om du har knogleskørhed.

Ved øget risiko for knogleskørhed bør man tage et dagligt tilskud af 800-1.000 mg kalcium i kombination med 20 mikrogram vitamin D. Læs mere om knogleskørhed:

DEXA-scanning

Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål

Hvis man har spørgsmål og bekymringer og ønsker hjælp og vejledning, kan man spørge den behandlende læge eller sygeplejerske. Personalet kan eventuelt også sørge for aftaler med f.eks. socialrådgiver, hjemmehjælp eller fysioterapi. Det er en god idé at skrive sine spørgsmål ned i forvejen.

Forsøgsbehandling (kliniske forsøg)

Som patient kan man blive tilbudt forsøgsbehandling (kliniske forsøg). Forsøgsbehandlingen skal afklare den bedste kombination af behandlinger inden for den pågældende sygdom.

Det er helt frivilligt, om man ønsker at deltage i en forsøgsbehandling, og man kan når som helst beslutte sig for ikke at deltage længere. Man vil i så fald få tilbudt den bedste standardbehandling, der findes.

Forsøgsbehandling for brystkræft

Læs mere om:

Opfølgningsforløb efter brystkræft

Behandling ved tilbagefald af brystkræft

Screening for brystkræft – mammografi

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig, og nogle oplever, at reaktionen først kommer, når behandlingen er overstået. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet. Læs mere:

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan være en hjælp at tale med en professionel. Du kan f.eks. tale med din læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Læs mere:

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

Mød andre i samme situation:

Online mødested for patienter, pårørende og efterladte.

Cancerforum.dk

Ændret kropsopfattelse

Din sygdom og behandling gør måske, at du skal lære at leve med en ændret krop. Måske er kroppen tilsyneladende uændret, men din opfattelse af kroppen er blevet anderledes. De fleste oplever, at jo længere tid man er sygdomsfri efter et behandlingsforløb, jo mere kan man tro på og få tillid til kroppen igen. Læs mere:

Hvis krop og udseende ændrer sig ved en kræftsygdom

Træning og genoptræning

Hvis du har kræft, er det godt for dig fortsat at motionere og røre dig. Motionerede du ikke, før du blev syg, kan du roligt gå i gang med det. Efter kræftbehandling kan motion være med til at styrke kroppen.

Efter operation, kemoterapi og/eller strålebehandling har nogle brug for genoptræning, fordi de har fysiske gener. Det er vigtigt, at man får en genoptræningsplan, inden man bliver udskrevet fra hospitalet, for at have ret til genoptræning.

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Genoptræning

Sygdommen kan påvirke din seksualitet

Mange kræftramte oplever, at kræftsygdommen og behandlingen får betydning for, hvad de kan, vil og har lyst til seksuelt. Du kan stadig bevare intimiteten. Læs mere her:

Seksualitet

Gode råd til bivirkninger og senfølger

Problemer, som opstår under eller efter kræftbehandling, kan skyldes sygdommen eller være en bivirkning til behandlingen. F.eks. oplever en del kræftpatienter i perioder at være meget trætte. Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med f.eks. træthed eller andre bivirkninger og senfølger bedst muligt.

Bivirkninger og senfølger

Kost og kræft

Du kan styrke din krop under en kræftbehandling ved at have fokus på, hvad du spiser. Efter kræftbehandlingen kan sund mad også være med til at give dig ny energi og styrke kroppen.

Kost til kræftpatienter

Opskrifter på sund mad og til spiseproblemer

Arbejde under og efter kræftforløbet

Nogle kræftpatienter kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre er sygemeldt i hele perioden. Der er flere muligheder for at komme tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Ikke alle kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom og må gå på pension.

Arbejde efter kræft

Forsikring ved kritisk sygdom

Har du fået kræft, skal du være opmærksom på, at du måske kan få et engangsbeløb via din forsikring:

Forsikring ved kritisk sygdom

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende