Somali

Ku soo dhawow bogga intarnetka ee la dagaalanka kansarka oo loogu talagalay ajinebiga aan asalkoodu ahayn dheenish. Boggan waxaad ka heli kartaa arrimo ay ka mid yihiin astaamaha kansarka iyo sida looga hortago. Waxaa kaloo aad ka akhrisan kartaa kana soo qaadan kartaa qoraaladayada kooban iyo warbixinahayaga.


Qoraalka kooban oo ku saabsan astaamaha kansarka

Had iyo jeer qaar badan oo leh astaamaha kansarka ayaa goor danbe u tago dhakhtarka. Qoraalka xaashiyahan koobani waxay tilmaamayaan astaamaha ugu caansan ee kansarka. Marba marka ka horraysa ee la ogaado kansarka, ayey ka badan tahay in si wanaagsan loo daweeyo cudurka iyo fursadda lagaga bogsan karo.

Prevention of cancerBaadhitaanka kansarka ilmogaleenka

Markaad gaadho 23, ilaa inta aad ka gaadhayso 65 jir, waxa lagaa baadhayaa kansarka ilmogaleenka. Waa baadhitaan lagu sameeyo unugyo tijaabo ahaan looga soo qaado ilmogalenka. Baadhitaanku waa bilaash.

Dhakhtarka wac oo ballan samayso
Xaashida laguugu yeedhayo ayaa ku imanaysaa boosta, adiga ayaana wacaya dhakhtarka, oo ka samaynsanaya ballan.

Dhakhtarka
Dhakhtarku wuxu ilmogaleenka ka soo qaadaa unugyo la baadho, waxa kaloo uu baadhaa moxogga taas oo sidoo kale lagu magacaabo baadhitaanka dhakhtarka dumarka.

Unugyada waxa lagu baadhaa wayneeye (mikroskop), jawaabta baadhitaankana waxa la helaa ilaa 10 cisho ka dib. Sida caadiga ah waa inaad adigu wacdo dhakhtarka, si aad u ogaato jawaabta baadhitaanka. Meelaha qaarkood toos ayaad jawaabta u helaysaa.

Maxaa ka muuqda unugyada la baadho?
Badi dumarku waxay leeyihiin unugyo caadi ah. Kuwaas waxa loo sameeyaa ballan kale. Dumarka qaarkood ayuu unugyada ku dhacaa isbeddel yari – dumarkaas waxa kantaroola dhakhtarka.
Dumarka qaarkood ayuu unugyada ku dhacaa isbeddel wayni. Markaas waa la qalaa unugyada uu ku dhacay isbeddelka wayni. Waxa lagu sameeyaa qaalliin yar oo la yidhaahdo dhululubo (kegleoperation).

Tallaalka iyo fayrasta HPV
Kansarka ilmogaleenka waxa keenta fayrasta HPV (Human Papillomavirus). Fayrasta HPV waxay horseedi kartaa isbeddelka unugyada, oo keena kansarka ilmogaleenka.

Danmark, hablaha 12 jirka ah waxa bilaash lagaga tallaalaa kansarka ilmogaleenka. Hablaha dhashay ka hor 1996, iyaga ayaa iska bixinaya qarashka tallaalka. Tallaalku wuxu ka hor tagaa fayrasta HPV, sidaas awgeed wuxu hakiyaa isbeddelka unugyada iyo kansarka ilmogaleenka.


  • Nidaamka caafimaadka ee dheenishka
    Qoraalka xaashiyahan koobani wuxuu ku saabsan yahay baadhitaannada kala duwan ee loo fidiyo cid kastoo deggan Denmark – min baadhitaannada uurka iyo tallaalada carruurta ilaa caawimada iyo daryeelka suurtagalka ah ee dadka waayeelka ah. Qoraalka xaashiyahan kooban waxaa gacan ka gaystay guddida caafimaadka.
  • Download "Nidaamka Caafimaadka Ee Dhenishka" (pdf)

Top