Somali

Ku soo dhawow bogga intarnetka ee la dagaalanka kansarka oo loogu talagalay ajinebiga aan asalkoodu ahayn dheenish. Boggan waxaad ka heli kartaa arrimo ay ka mid yihiin astaamaha kansarka iyo sida looga hortago. Waxaa kaloo aad ka akhrisan kartaa kana soo qaadan kartaa qoraaladayada kooban iyo warbixinahayaga.


Qoraalka kooban oo ku saabsan astaamaha kansarka

Had iyo jeer qaar badan oo leh astaamaha kansarka ayaa goor danbe u tago dhakhtarka. Qoraalka xaashiyahan koobani waxay tilmaamayaan astaamaha ugu caansan ee kansarka. Marba marka ka horraysa ee la ogaado kansarka, ayey ka badan tahay in si wanaagsan loo daweeyo cudurka iyo fursadda lagaga bogsan karo.

Prevention of cancer

Baadhitaanka kansarka ilmogaleenka


  • Nidaamka caafimaadka ee dheenishka
    Qoraalka xaashiyahan koobani wuxuu ku saabsan yahay baadhitaannada kala duwan ee loo fidiyo cid kastoo deggan Denmark – min baadhitaannada uurka iyo tallaalada carruurta ilaa caawimada iyo daryeelka suurtagalka ah ee dadka waayeelka ah. Qoraalka xaashiyahan kooban waxaa gacan ka gaystay guddida caafimaadka.
  • Download "Nidaamka Caafimaadka Ee Dhenishka" (pdf)

Top