Deltagerinformation

Her kan du finde mere information om undersøgelsen og invitationsbreve til børn og børnebørn af personer som har deltaget i Kost, kræft og helbred undersøgelsen samt børnebørnenes anden forælder:

Invitationsmateriale

Invitationsbrev til børn

Invitationsbrev til børnebørn

Invitationsbrev til børnebørnenes anden forælder

Informationsfolder

Forsøgspersoner rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt

 

1. Samtykkeerklæring
(underskrives online ved brug af elektronisk signatur - NemID)

Med første samtykkeerklæring, samtykker du til at deltage i denne undersøgelse og til at biologisk materiale (dvs. urin, blod, spyt og afføring) udtages og opbevares med henblik på senere analyser inden for undersøgelsens formål.
Denne underskriver du i forbindelse med din tilmelding.

1. Samtykkeerklæring

 

2. Samtykkeerklæring
(underskrives i studiecenteret) 

Den anden samtykkeerklæring underskriver du i vores studiecenter i forbindelse med dit helbredstjek. Med anden samtykkeerklæring, samtykker du til at det af dit biologiske materiale, der er tilovers fra indsamlingen i undersøgelsen Kost, kræft og helbred – Næste generationer, må opbevares med henblik på brug i senere forskningsprojekter.  Du bedes derfor læse denne grundigt før du kommer i studiecenteret.    

2. Samtykkeerklæring