Deltagerinformation

Her kan du finde mere information om undersøgelsen og de invitationsbrevene, som blev sendt til til børn og børnebørn af personer, der deltog i Kost, kræft og helbred undersøgelsen, og til børnebørnenes anden forælder:

Invitationsmateriale

Invitationsbrev til børn

Invitationsbrev til børnebørn

Invitationsbrev til børnebørnenes anden forælder

Informationsfolder

Forsøgspersoner rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt

 

1. Samtykkeerklæring
(underskrevet online ved brug af elektronisk signatur - NemID)

Samtykke til at deltage i undersøgelsen og til at biologisk materiale (dvs. urin, blod, spyt og afføring) blev udtaget og opbevaret med henblik på senere analyser inden for undersøgelsens formål. Den blev underskrevet ved tilmeldingen til studiet.

Kopi af 1. samtykkeerklæring

 

2. Samtykkeerklæring
(underskrevet i studiecenteret) 

Den anden samtykkeerklæring blev underskrevet i vores studiecenter i forbindelse med helbredstjekket. Med anden samtykkeerklæring blev der givet samtykke til, at det af dit biologiske materiale, der er tilovers fra indsamlingen i undersøgelsen Kost, kræft og helbred – Næste generationer, må opbevares med henblik på brug i senere forskningsprojekter. 

Kopi af 2. samtykkeerklæring