Gå til sygdomsliste

At leve med kronisk myeloid leukæmi

Det er meget forskelligt, hvordan man har det, mens man får behandling for kronisk myeloid leukæmi. Her kan du læse om bl.a. kost, familieliv og arbejde – og også om reaktioner efter et kræftforløb.

Langt de fleste mennesker med CML kan fortsætte deres liv uændret i årevis, uden at sygdommen giver nogen indskrænkninger i, hvordan man kan leve. Som regel skal man fortsætte med medicin livslangt, og CML er at betragte som en kronisk sygdom

Hvis sygdommen forværres (accelereret fase eller blastkrise), kan der komme generende symptomer i form af træthed, tendens til at blive forpustet, tendens til blødning, især fra hud og slimhinder, samt infektioner.

I sådanne tilfælde er det nødvendigt at blive indlagt på sygehuset.

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion måske først, når sygdommen er kommet under kontrol efter flere måneders behandling. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet. Nogle har gavn af samtaler med en psykolog for at lære at håndtere det at leve med en kronisk sygdom som er potentielt livstruende. Andre har gavn af kontakt til patientforeninger (LYLE) og udveksling af erfaringer med ligesindede.

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Et par går tur på stranden

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man har det under. Du kan selv gøre noget for at få et godt liv under forløbet.

Graviditet, kronisk myeloid leukæmi og behandling

Ved planlagt graviditet kan mænd i behandling med imatinib, dasatinib, nilotinib eller bosutinib fortsætte behandlingen. Der er ikke rapporteret øget risiko for fosterskader hos børn, hvor fædre har taget disse typer af medicin.

Kvinder skal stoppe med behandlingen med tyrosinkinasehæmmere, hvis der planlægges en graviditet, da der er en øget risiko for misdannelser. Hvis det ikke er forsvarligt at holde pause med behandling, behandler man i stedet med interferon-alpha2 (IFN-alpha2) under graviditeten.

Kost og kræft

Du kan styrke din krop under en kræftbehandling ved at have fokus på, hvad du spiser. Under kræftbehandlingen kan sund mad også være med til at give dig ny energi og styrke kroppen. Så længe du er i behandling med tyrosinkinasehæmmere (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib eller ponatinib), bør du dog være opmærksom på, at visse fødeemner kan påvirke omsætningen af medicinen i kroppen. Du skal derfor undgå indtagelse af grapefrugt og grapefrugtjuice og spørge din læge, inden du begynder at tage kosttilskud (bl.a. perikon) eller lignende.

Kost til kræftpatienter

Opskrifter på sund mad og til spiseproblemer

Arbejde under kræftforløbet

De fleste patienter med CML kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Nogle er dog sygemeldt i de første uger, indtil sygdommen kommer under kontrol, og hvor der er størst sandsynlighed for bivirkninger til medicinen. Nogle vil have svært ved at fortsætte deres arbejde på fuld tid pga. bivirkninger til medicinen bl.a. i form af træthed. Man kan i så fald undersøge muligheden for at få et fleksjob. 

Arbejde og kræft

Fleksjob

Kræftsygdommen kan påvirke din seksualitet

Mange kræftramte oplever, at kræftsygdommen og behandlingen får betydning for, hvad de kan, vil og har lyst til seksuelt. Du kan stadig bevare intimiteten.

Seksualitet

Mentale teknikker og tro

Mentale teknikker som visualisering og meditation kan bruges til at lindre smerter, afhjælpe angst og forbedre livskvaliteten, når man er i behandling for kræft.

Mentale redskaber

Gode råd til bivirkninger og senfølger

Problemer, som opstår under kræftbehandling, kan skyldes sygdommen eller være en bivirkning til behandlingen. F.eks. oplever en del kræftpatienter i perioder at være meget trætte. Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med f.eks. træthed eller andre bivirkninger og senfølger bedst muligt.

Bivirkninger og senfølger

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Offentlige rehabiliteringstilbud

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region:

Sundhedstilbud

Mød andre i samme situation:

Online mødested for patienter, pårørende og efterladte.

Cancerforum.dk


Alt om kronisk myeloid leukæmi (CML)

Forsiden - kronisk myeloid leukæmi (CML)


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning