Gå til sygdomsliste

Lindrende behandling af lungekræft

Hvis lungekræften ikke kan fjernes, kan man få lindrende behandling af symptomerne. Lindrende behandling kan nogle gange også være livsforlængende.

Hvis man har lungekræft og ikke ønsker operation eller kemoterapi, eller hvis lægerne vurderer, at behandlingen ikke vil  have gavnlig effekt, kan man få tilbudt lindrende behandling.

Lindrende behandling af lungekræft

Lindrende (palliativ) behandling har til formål at lindre symptomer fra sygdommen og omfatter for eksempel:

  • Bronkieudvidende og slimløsnende midler
  • Ernæringstilskud (proteindrik)
  • Iltapparat i hjemmet
  • Smertestillende medicin

Hjælp og støtte til lungekræftpatienter

Desuden har mange glæde af støtte fra f.eks. hjemmeplejen og egen læge. 

Den praktiserende læge har også mulighed for at henvise til en psykolog. Det offentlige yder tilskud til konsultationer hos en psykolog, men man skal selv betale en del af honoraret. Du kan læse mere om mulighederne for økonomisk tilskud her:

Tilskud til psykologsamtaler

Gener ved lungekræft

De hyppigste gener ved lungekræft er åndenød, hoste og hæshed. Herunder kan du læse mere om de enkelte symptomer, og hvordan de kan lindres.

Jeg kan ikke blive opereret, fordi jeg har metastaser. Jeg bliver derfor aldrig erklæret kræftfri, men jeg har alligevel et godt liv uden nogle særlige bivirkninger af min behandling. Når den ikke virker mere, ved jeg selvfølgelig ikke, hvad der sker. Men mit håb er, at lægerne til den tid har fundet ny medicin.

Patient med lungekræft

Åndenød ved lungekræft

Åndenød (dyspnø) er et hyppigt symptom ved lungekræft. Det kan skyldes selve kræftknuden, væske mellem lungehinderne eller blodmangel.

Det kan i sjældne tilfælde skyldes, at hjertet er påvirket af væskeansamling i hjertesækken og derfor har svært ved at pumpe. Åndenød kan forværres ved angst.

Åndenød kan føles, som om man hele tiden har noget tungt liggende på brystet, og det kan være skræmmende ikke at kunne få luft.

Åndenød kan komme i forbindelse med, at man er fysisk aktiv, eller når man er træt. Nogle oplever, at åndenøden er til stede hele tiden, mens andre oplever, at den kommer pludseligt eller snigende og i forskellige grader.

Alt efter årsagen til åndenøden er der forskellige muligheder for behandling og lindring. Læs mere her: 

Åndenød

At hoste blod op (blodigt opspyt) ved lungekræft

Man kan også hoste blod op. Det kan se meget voldsomt ud, men er sjældent faretruende, da det som regel kun er en lille smule blod, man hoster op. 

Det blodige opspyt skyldes ofte blødning fra et lille blodkar i lungen.

Hvis det bliver værre, kan blødningen i lungen behandles med strålebehandling (tre behandlinger) eller laserbehandling. Hvis man hoster meget blod op, skal man indlægges.

Blodfortyndende medicin (antikoagulations-behandling) og visse typer smertestillinde medicin bør man være forsigtig med - gør lægen opmærksom på det, hvis du tager disse typer medicin.

Hæshed ved lungekræft

Man kan blive hæs, hvis kræftknuden trykker på den nerve, der styrer stemmelæberne. Det betyder ofte, at det bliver både anstrengende og irriterende at tale.

Nogle kan opleve smerter i halsen, og hvis man i forvejen har åndenød, kan den forværres.

Man skal give sig ro til at tale og være tålmodig - det samme skal ens pårørende være.

Der er ingen medicinsk behandling mod hæshed. Ved kronisk hæshed efter operation, medicinsk kræftbehandling eller strålebehandling vil taletræning (hos logopæd) ofte kunne hjælpe.

Her kan du få mere hjælp

Rådgiverne på Kræftlinjen kan bl.a. hjælpe dig med, hvordan du bedst lever med åndedrætsbesvær. Du kan også kontakte en kræftrådgivning i nærheden af, hvor du bor. Her kan du bl.a. få personlig rådgivning samt psykisk og social støtte:

Kræftlinjen

Find nærmeste kræftrådgivning

Alt om lungekræft

Lungekræft - forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.