Gå til sygdomsliste

Neuroendokrine tumorer i spiserøret

NET i spiserøret er en sjælden undertype af neuroendokrine tumorer (NET). Læs her om symptomer, undersøgelser og behandling.

Neuroendokrine tumorer (NET) opstår kun sjældent i spiserøret.

NET i spiserøret udgør mindre end 1 pct. af alle tilfælde af NET.

Symptomer på NET i spiserøret

De mest almindelige symptomer på NET i spiserøret:

  • Synkebesvær (der også kan medføre vægttab)
  • Smerter bag brystbenet

Dette skyldes, at tumoren - helt eller delvist - kan lukke af for, at mad og drikke kan komme ned gennem spiserøret. 

Har du symptomer fra spiserøret, så kontakt din læge, så du kan blive undersøgt nærmere.

Tegningen viser spiserøret, som er forbundet med mavesækken.

Undersøgelser ved NET i spiserøret

Når lægen har mistanke om NET i spiserøret, vil du få foretaget forskellige undersøgelser:

Kikkertundersøgelse (gastroskopi)

Endoskopisk ultralydsundersøgelse (EUS)

Læs mere om undersøgelser ved NET generelt:

Undersøgelser ved mistanke om neuroendokrine tumorer (NET)

Diagnose og stadieinddeling af NET i spiserøret

Ved NET i spiserøret sidder tumoren som regel i den nederste tredjedel af spiserøret eller øverste del af mavesækken på overgangen til spiserøret (cardia).

De er næsten altid såkaldt lavt differentierede neuroendokrine karcinomer, kaldet NEC G3.

NET i spiserøret kan ses som blandede NEC og adenokarcinom, kaldet MANEC (mixed adenocarcinoma and neuroendokrin carcinoma).

Læs mere om diagnose og stadieinddeling af NET generelt:

Diagnose og stadieinddeling af NET

Behandling af NET i spiserøret

Behandling af NET i spiserøret kan være:

  • Operation
  • Kemoterapi

Operation af NET i spiserøret

Hvis sygdommen ikke har spredt sig, og hvis tumoren i spiserøret sidder, så den kan fjernes, bliver man tilbudt operation.

Målet med operationen er at fjerne tumor helt - sammen med de lymfeknuder der ligger tættest på tumoren.

Før man kan blive tilbudt operation, skal lægen have vurderet, at man ens almentilstand er god nok til, at man kan tåle operationen. 

Operation af NET i spiserøret er den samme som ved spiserørskræft:

Operation ved spiserørskræft

Kemoterapi - NET i spiserøret

Hvis NET i spiserøret er vokset ind i nærliggende organer eller har spredt sig til andre dele af kroppen, bliver man tilbudt kemoterapi med stofferne etoposid og carboplatin.

Hvis der er tale om blandede NEC og adenokarcinomer, vil du før en eventuel operation næsten altid få tilbudt kemoterapi. Kommer operation ikke på tale pga. spredning, vil du få tilbudt kemoterapi, som også retter sig mod adenokarcinom i tumoren.

I enkelte tilfælde kan kemoterapi få tumoren til at skrumpe så meget, at den efterfølgende kan fjernes ved operation. Dette vurderes ved hjælp af CT-scanninger i løbet af behandlingen.

Læs om medicinens virkning og bivirkninger på min.medicin.dk:

Carboplatin

Cisplatin

Etoposid

Statistik - NET i spiserøret

NET i spiserøret er en sjælden sygdom. Her kan du se statistik for, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der hvert år får diagnosen. 

Statistik om NET i spiserøret


Læs alt om neuroendokrine tumorer (NET)

Neuroendokrine tumorer (NET) – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Neuroendokrine tumorer" på Cancerforum.