Gå til sygdomsliste

At leve med non-Hodgkin lymfom

Det er meget forskelligt, hvordan man har det, mens man får behandling for lymfekræft. Nogle bliver kræftfri efter behandlingen, mens sygdommen for andre kan blive kronisk, så man skal finde ud af, hvordan man bedst lever med sygdommen. Her kan du læse om, hvad du selv kan gøre under og efter behandlingen.

Smilende mand laver pizza sammen med sin søn

Når man lever med en alvorlig sygdom, oplever mange at blive mere nærværende i nuet og sætte større pris på familien, vennerne og hverdagen.

Der findes mange forskellige typer af non-Hodgkin lymfom, og det vil også være forskelligt, hvor meget sygdommen påvirker hverdagen.

Nogle lever med non-Hodgkin lymfom som en kronisk sygdom, men ofte kan den behandles med så god effekt, at man ikke mærker noget til selve sygdommen.

Når man lever med en kronisk kræftsygdom, bliver kontrolbesøg og behandling en del af hverdagen.

Det er almindeligt at opleve, at hverdagen ændrer sig, efter man har fået en kronisk kræftsygdom. Både symptomer fra sygdommen og behandlingen kan betyde, at du har mindre energi og overskud. Derfor kan det være en god idé, at du prioriterer i, hvad der er vigtigt for dig.

Træthed er normalt i en periode efter behandlingen

Efter afslutning af kemoterapi og strålebehandling kan du opleve en periode med træthed. Det tager oftest et par måneder at komme sig over trætheden. Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med træthed bedst muligt:

Træthed

Gode råd til at håndtere træthed, søvnløshed og andre symptomer

Problemer, som opstår under eller efter kræftbehandling, kan skyldes sygdommen eller være en bivirkning til behandlingen. F.eks. oplever mange i perioder at være meget trætte. Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med f.eks. træthed eller andre bivirkninger og senfølger bedst muligt. Læs mere:

Bivirkninger og senfølger

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom som lymfekræft fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion måske først, når behandlingen er færdig.

Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet. Læs mere:

Reaktioner og følelser

Råd til pårørende

Den sværeste periode i mit forløb, var faktisk efter jeg blev erklæret kræftfri. Efter strålebehandling havde jeg symptomer, der mindede om dem, jeg havde under min sygdom. Det kombineret med, at jeg havde fået så mild en behandling, gjorde, at jeg havde svært ved at stole på, at jeg faktisk var kræftfri.

Jan, kræftfri efter MALT-lymfom i mavesækken, 44 år

Nogle have brug for genoptræning efter behandlingen

Et krævende behandlingsforløb kan give fysiske gener, og nogle patienter vil have brug for genoptræning.

Det er vigtigt, at man får en genoptræningsplan, inden man bliver udskrevet fra hospitalet, for at have ret til genoptræning. Læs mere:

Genoptræning

Opskrifter, alternativ behandling og mentale redskaber

For de fleste giver det energi at gøre noget godt for sig selv. Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvad der giver energi og styrker livskvaliteten. For nogle giver det energi at træne hårdt for andre at dyrke mindfulness eller lave sund mad. Få inspiration til, hvad du kan gøre:

Hvad kan du selv gøre

Arbejde under og efter kræftforløbet

Nogle kræftpatienter kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre er sygemeldt i hele perioden. Der er flere muligheder for at komme tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Ikke alle kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom og må gå på pension eller arbejde på nedsat tid:

Arbejde og kræft

Ændret kropsopfattelse

Din sygdom og behandling gør måske, at du skal lære at leve med en ændret krop. Måske er kroppen tilsyneladende uændret, men din opfattelse af kroppen er blevet anderledes. De fleste oplever, at jo længere tid man er sygdomsfri efter et behandlingsforløb, jo mere kan man tro på og få tillid til kroppen igen:

Hvis krop og udseende ændrer sig ved en kræftsygdom

Motion mindsker trætheden og øger livskvaliteten

Motionerede du ikke, før du blev syg, kan du roligt gå i gang med det. Motion styrker kroppen og vil også give dig mere energi. Det behøver ikke være hård motion eller i lang tid. En gåtur er også fin. Mange oplever at føle sig bedre tilpas efter at have rørt sig. 

Læs mere om motion og træning, når du har kræft, og få idéer til, hvordan du kan få mere motion ind i din hverdag:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Offentlige rehabiliteringstilbud

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region:

Sundhedstilbud

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Lymfekræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk

Netværk for lymfekræft og leukæmi

Patientforeningen LyLe

Carsten fortæller i sine videoer om livet med lymfekræft, når man både har kone og børn. Samtidigt bruger han en del humor for at bløde fortællingerne lidt op.

Besøg Carstens videoblog


Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.