Gå til sygdomsliste

Behandling af tilbagefald ved non-Hodgkin lymfom

Hvis non-Hodgkin lymfom vender tilbage, efter man har afsluttet behandling af sygdommen er der nye behandlingsmuligheder. Tilbagefald kan behandles med kemoterapi, strålebehandling og stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation).

Ved tilbagefald får man ofte flerstofkemoterapi, som regel med andre stoffer end dem, man fik i første omgang og ofte i mere intensive behandlingsserier.

Lægernes valg af behandling afhænger af en række faktorer:

  • Hvor lang tid der er gået siden sidste behandling
  • Hvor i kroppen tilbagefaldet er opstået
  • Ens alder

Strålebehandling kan indgå i behandlingen, især hvis man kan få strålebehandling af områder, der ikke tidligere har fået strålebehandling.

Læs mere om kemoterapi og strålebehandling:

Kemoterapi ved non-Hodgkin lymfom

Strålebehandling af non-Hodgkin lymfom

Hvis du tidligere har fået mindst to standardbehandlinger

Der findes to behandlinger, som er godkendt til behandling af diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), hvis man tidligere har fået mindst to typer standardbehandling.

Det er immunterapi af typen CAR-T med axicabtageneciloleucel og tisagenlecleucel, men behandlingerne er ikke godkendt af Medicinrådet som standardbehandling i Danmark.

De enkelte kræftafdelinger kan dog ansøge om lov til at benytte disse behandlinger, hvis sygehusledelsen og regionerne vil betale.

Læs mere om CAR-T celleterapi, og om adgang til ny kræftmedicin:

T-celleterapi

Hvordan får jeg som patient adgang til ny kræftmedicin?

Læs om andre behandlingsmuligheder af non-Hodgkin lymfom

Behandling af non-Hodgkin lymfom

Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.