Gå til sygdomsliste

Årsager til nyrebækken- og urinlederkræft

Rygning og kemoterapistoffet cyclophosfamid øger risikoen for at udvikle nyrebækken- og urinlederkræft. Den medfødte sygdom Lynch syndrom (arvelig tarmkræft) kan også have en betydning for risikoen for at udvikle nyrebækken- og urinlederkræft. Også bestemte former for kinesisk naturmedicin kan medføre kræft i nyrebækken og urinleder.

Kræft kan opstå ved et tilfælde

Du kan få kræft, fordi nogle af kroppens celler muterer af sig selv ved et uheld.

Alle organer i kroppen indeholder stamceller. Stamcellerne forsyner organerne med nye celler ved at dele sig, efterhånden som de gamle celler bliver slidt op. Hver gang en stamcelle deler sig, opstår der i gennemsnit tre fejl (mutationer) tilfældigt i stamcellens dna.

Ofte betyder disse fejl ikke noget, men efterhånden som vi bliver ældre ophobes det samlede antal mutationer i stamcellens dna og øger risikoen for, at én af stamcellerne kommer til at fungere så dårligt, at den begynder at dele sig ukontrollabelt og bliver til en kræftcelle.

Ny forskning tyder på, at disse spontane mutationer kan forklare, at kræft kan opstå, uden at man kan pege på en ydre årsag som f.eks. asbest eller rygning.

Rygning øger risikoen

Hvis man ryger, har man en forøget risiko for at få kræft i nyrerne, nyrebækkenet og urinlederne. Risikoen stiger med antallet af år, man har røget, og antallet af cigaretter, man har røget. Det skyldes, at de kræftfremkaldende stoffer fra tobak udskilles i urinen, og dermed passerer i nyrebækkenet og urinlederen. Læs mere om rygning og kræft:

Rygning

Bliv røgfri

Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge. Der findes mange måder at få hjælp på, hvis man vil holde op med at ryge. Læs mere:

Bliv røgfri

Rygestop under en kræftsygdom

Kemoterapistoffet cyclophosphamid øger risikoen

Cyclophosphamid er et stof, der bruges i kemoterapi ved visse kræftsygdomme. Cyclophosphamid øger risikoen for at udvikle nyrebækken- og urinlederkræft. Læs mere om kræftbehandling og kræft:

Kræftbehandling

Kinesisk naturmedicin kan give nyrebækken- og urinlederkræft

Planter, der indeholder aristolochiasyrer, kan medføre kræft i nyrebækkenet og urinlederne. Aristolochiasyrer findes ofte i traditionel kinesisk medicin og markedsføres typisk som kosttilskud eller ’traditionel medicin’.

Aristolochiasyrer findes naturligt i mange planter af typen Aristolochia (slangerod) og i nogle planter af typen Asarum (hasselurt), som vokser over hele verden. Læs mere (artiklen er på engelsk):

National Cancer Institute

Kemikalier, erhverv og nyrebækken- og urinlederkræft

Der er ingen påvirkninger fra erhverv, kemikalier og miljø, der er dokumenteret som kræftfremkaldende eller under væsentlig mistanke for at føre til udvikling af kræft i nyrebækken- og urinledere. Det kan dog skyldes mangel på undersøgelser, da de påvirkninger, der er årsag til blærekræft, sandsynligvis også er årsag til kræft i nyrebækken og urinledere. Læs mere om årsager til blærekræft:

Årsager til blærekræft

Kontakt din læge

Hvis du mener, at du har været udsat for kræftfremkaldende kemikalier på din arbejdsplads, kan du kontakte din læge og blive nærmere undersøgt. Lægen skal anmelde det som en arbejdsskade, og det kan eventuelt give en erstatning.

Nyrebækken og urinlederkræft er som regel ikke arvelig

Kræft i nyrebækken og urinlederne kan ses, hvis man har Lynch syndrom, som er en arvelig tilstand, der øger risikoen for at udvikle kræft i tyk- eller endetarm og visse andre typer kræft. Lynch syndrom kaldes også hereditær non-polypose colorectal cancer (HNPCC). Læs mere om arvelig kræft og rådgivning:

Arvelige forhold

Ingen sammenhæng mellem livsstil og risikoen for nyrebækken- og urinlederkræft

Der er ikke noget, som tyder på, at der en sammenhæng mellem kost, alkohol, fysisk aktivitet eller overvægt og risikoen for at udvikle kræft i nyrebækken- og urinleder.


Læs alt om nyrebækken- og urinlederkræft

Nyrebækken- og urinlederkræft – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.