Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om børn som pårørende

Kræftens Bekæmpelse mener, at vi i Danmark – på linje med vores nordiske nabolande – bør lovsikre systematisk hjælp til børn, som er pårørende. I dag er hjælpen til børn, der oplever kritisk sygdom, rusmiddelafhængighed, psykisk sygdom eller dødsfald i familien alt for tilfældig og mangelfuld.

Hver dag mister fem børn i Danmark en af deres forældre. Op mod 35.000 børn oplever hvert år, at deres mor eller far bliver indlagt med en kritisk sygdom. Næsten 300.000 børn vokser op i familier med psykisk sygdom. Og cirka 122.000 børn lever i en familie med rusmiddelproblemer.

Mange af disse børn trives dårligere end deres jævnaldrende og har øget risiko for langsigtede følger senere i livet. Hvis de ikke får den rette hjælp vil de have en forhøjet risiko for blandt andet depression, ikke at gennemføre deres uddannelse, misbrug af alkohol og antidepressiv medicin, øget dødelighed samt at opleve social isolation og ensomhed.

Alligevel får mange børn ikke den nødvendige støtte og hjælp. Vores nordiske nabolande har i en årrække haft lovgivning om børn som pårørende. Det gælder både Norge, Sverige og Finland.  Kræftens Bekæmpelse ønsker en tilsvarende lovgivning, der sikrer, at børn som er pårørende får den nødvendige hjælp. 

Derfor ønsker vi en lovgivning

I Danmark har Sundhedsstyrelsen siden 2012 haft anbefalinger, der siger, at alle familier med pårørende børn skal identificeres og vejledes – men de efterleves langt fra altid. Det betyder, at indsatsen ofte er alt for er mangelfuld og tilfældig, fordi den afhænger af, om den enkelte behandlingsenhed, kommune eller region kender og følger anbefalingerne. Det er ikke godt nok. Børns sorg er et voksent ansvar.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • Lovgivning om børn som pårørende, som forpligter kommuner og regioner til at sikre, at børn som pårørende får den nødvendige støtte
  • Systematisk afklaring og registrering af, om en patient har hjemmeboende børn, og om børnene har behov for støtte
  • At alle kommuner og regioner har en pårørendepolitik, som også inkluderer børn som pårørende
  • At der på hospitaler er uddannet børneansvarligt personale på relevante afdelinger
  • At sundhedspersonale, lærere og pædagoger kompetenceudvikles, så de er godt klædt på til at støtte børn, som er pårørende
  • At der oprettes sorggrupper på skoler
  • At der i kommuner og regioner er pårørendevejledere, der også har fokus på børn som pårørende
  • At der oprettes et uafhængigt nationalt videnscenter om børn som pårørende
  • At der indgås aftaler på tværs af sektorer, som sikrer samarbejde og kommunikation om børn som pårørende
Det gør Kræftens Bekæmpelse

Ingen børn skal stå alene med deres sorg, når mor, far eller søskende rammes af alvorlig sygdom eller dødsfald – uanset årsagen til dette. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse på flere niveauer for, at pårørende børn får den rette støtte. 

Systematisk og lovsikret hjælp: Kræftens Bekæmpelse arbejder politisk for en lovgivning, der forpligter Folketinget, kommuner og regioner til at have fokus på børn som pårørende. Bl.a. er Kræftens Bekæmpelse del af en tværministeriel arbejdsgruppe, som fokuserer på retten til bedre hjælp til børn som pårørende. Arbejdsgruppen bidrager med anbefalinger til Folketinget og også give input til udmøntningen af 15 mio. kroner, som blev afsat på Finansloven 2022, til en indsats målrettet børn som pårørende.

Sorggrupper på skoler: Kræftens Bekæmpelse arbejder målrettet for, at flere kommuner etablerer sorggrupper på deres skoler. Kræftens Bekæmpelse varetager i samarbejde med vores lokalforeninger denne opgave. Kræftens Bekæmpelse uddanner lærere, pædagoger og sundhedsplejersker til at kunne lede sorggrupper placeret på skoler for de børn, som er pårørende til alvorligt syge forældre eller søskende eller børn, som har mistet forældre eller søskende. Desuden vejleder og støtter Kræftens Bekæmpelse skoler i at oprette og drive sorggrupper for børn i sorg.

Børn som pårørende på hospitaler: Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at regionerne klæder sundhedspersoner på hospitaler godt på til at tage samtalen med børn og forældre under alvorlig sygdomsforløb. Kræftens Bekæmpelse efteruddanner sundhedsprofessionelle.

Gratis rådgivning og støtte hos Kræftens Bekæmpelse: Alle kræftpatienter og pårørende kan benytte Kræftens Bekæmpelses gratis rådgivningstilbud. I vores kræftrådgivninger landet over tilbydes blandt andet familierådgivning.

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

Kontakt:

Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde for børn som pårørende, er du velkommen til at kontakte Per Bøge, Børne- og Ungechef i Kræftens Bekæmpelse: E-mail: phb@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 32 / mobil: 20 23 00 28

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Læs mere:

Børn i kræftramte familier

OmSorg: Børn og Sorg 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedspersonale (rapport, Sundhedsstyrelsen)

Børn som pårørende på hospitaler (rapport, Kræftens Bekæmpelse)

Sundhedspersoners møde med pårørende børn og unge i det danske sundhedsvæsen (rapport, Det nationale sorgcenter)

Debatindlæg 'Børns sorg er de voksnes ansvar', af formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Bernt Andersen

Hjælp til børn med syge forældre på vej

Se danmarkskort med statistik om børn som pårørende fordelt på landets kommuner:
Statistik for kommuner


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

20-09-2023
Debat: Her er otte forslag til et nyt sygedagpengesystem
Alt for ofte kommer almindelige mennesker i klemme i sygedagpengesystemet. Det skal ændres. Et styrket samarbejde med læger er blandt i alt otte forslag til en forbedring af sygedagpengesystemet, skri…
Læs flere nyheder