Gå til sygdomsliste

Børn som pårørende på hospitaler

Det er vigtigt, at børn til forældre med en somatisk syg forælder får hjælp og støtte i tide. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse blandt andet for at sikre, at der uddannes sundhedspersonale på hospitalerne, så de har værktøjerne til både at opspore og støtte børn, som er pårørende.

Kvinde holder armen om ung pige i sofa

Ingen børn skal stå alene med sorg

Børn og unge, som mister en forælder eller lever med en alvorligt somatisk syg forælder, er udsat for en psykosocial belastning og i risiko for at få både adfærdsmæssige og følelsesmæssige udfordringer, hvis de ikke får den rette hjælp i tide.

Forældrene kan ofte være i tvivl om, hvor meget de skal fortælle børnene og er ikke altid bevidste om, hvor meget sygdommen kan påvirke børnenes mentale trivsel. Mange voksne savner viden om, hvordan de bedst informerer deres børn, og andre forældre tænker, at de vil beskytte børnene ved ikke at dele for mange informationer om sygdommen. Det fører ofte til, at børnene bliver overladt til egne fantasier og bekymringer.

Støtte til pårørende børn på hospitalerne

Undersøgelser viser, at sundhedspersonalet på hospitalerne mangler uddannelse i at give den rette støtte og tage de gode samtaler med børnefamilier, hvor en forælder er ramt af alvorlig sygdom. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at regionerne sørger for, at der bliver uddannet børneansvarligt personale på relevante hospitalsafdelinger, så de er klædt på til tage samtalen med børn og forældre under alvorlige sygdomsforløb.

’Region H-projektet’

I budgetaftalen i 2020 i Region Hovedstaden blev der afsat 2 millioner kroner i 4 år til at fremme arbejdet med børn som pårørende på regionens hospitaler. Bevillingen blev givet på baggrund af et oplæg fra Kræftens Bekæmpelse og Børn, Unge & Sorg.

Formålet med projektet er at sikre, at der på Region Hovedstandens hospitaler sker en systematisk opsporing og en tidlig indsats for at støtte børn, som er pårørende til en forælder med en alvorlig somatisk sygdom.

Du kan få mere viden om ’Region H-projektet’ ved at læse notat og nyhed:

Notat: ’Børn som pårørende på hospitaler’ (pdf)
Nyhed: ’Region H: Bedre hjælp til børn med syge forældre’

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde for børn som pårørende, er du velkommen til at kontakte:

  • Per Bøge, Børne- og Ungechef i Kræftens Bekæmpelse: phb@cancer.dk / Tlf.: 3525 7532 / mobil: 2023 0028.
  • Bettina Ragna Olesen, Projektleder i Kræftens Bekæmpelse: betro@cancer.dk / Tlf.: 3038 1519.

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses kommunikationsafdeling på tlf.: 3525 7400.

Statistik for kommuner og regioner

Ved at følge linket herunder kan du få et overblik over kræftstatistikker i de danske kommuner og regioner. Blandt andet også statistikker om børn som pårørende i kommunerne:

Statistik for kommuner og regioner

Uddybende læsning

Børn som pårørende på hospitaler

Inspirationsmateriale: "Børn som pårørende på hospitaler" 

Inspirationsmateriale til sundhedspersonale, der møder børn, der er pårørende.

Materialet indeholder blandt andet en kommunikationsmodel og anbefalinger til, hvordan du som professionel kan møde et barn, der er pårørende til en livstruende syg mor eller far. 

Ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe. Alternativt kan den købes i webshoppen.

Læs rapporten:

"Børn som pårørende på hospitaler"

Køb i webshoppen

Rapport: "Sundhedspersoners møde med børn som pårørende"

En undersøgelse fra Det Nationale Sorgcenter viser, at det danske sundhedsvæsen forsømmer sit ansvar over for børn og unge, der bliver pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Læs rapporten her:

"Sundhedspersoners møde med børn som pårørende"


 

Hvis du er lærer, pædagog eller sundhedsprofessionel

Find viden og gode råd til, hvordan du kan hjælpe børn, der mister en nær pårørende eller oplever alvorlig sygdom i familien.

Projekt OmSorg 


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud