Gå til sygdomsliste

Vil du gøre en forskel for børn, som er pårørende?

Børn, der er pårørende til en alvorligt syg forælder, eller har mistet en forælder, trives ofte dårligere end deres jævnaldrende. Mange føler sig ensomme og oplever at være alene med sorgen. Som frivillig kan du være med til at arbejde for, at der er lettilgængelig støtte, der hvor børnene lever deres hverdagsliv.

Børns sorg er et voksent ansvar

Som frivillig kan du være med til at gøre en vigtig forskel for børn i sorg.

Jeg græder inde i mig selv. Det er der ingen, der kan se. Min mor bliver så ked af det, hvis jeg græder, og lærerne roser mig for at følge med i skolen så kort tid efter fars død. Men indeni er jeg helt sort.

Nynne, 9 år

Som frivillig kan du gøre en forskel

Lige som Nynne er der hver dag fem børn i Danmark, som oplever at miste en forælder. Endnu flere ople­ver en forælder blive alvorlig syg. Børn i sorg fortæller ofte, at de føler sig ensomme, oplever at være ander­ledes end deres jævnaldrende og kan have svært ved at koncentrere sig i skolen.

De har brug for ekstra opmærksomhed, ekstra om­sorg og sikkerhed for, at der er voksne, der ser dem og hører dem. Og der er brug for, at viden om børn i sorg deles mellem region og kommune, så børne­ne får hjælp. Hvis vi sætter ind med den rette hjælp i tide, kan det få en afgørende betydning for børnenes muligheder for at leve et godt og sundt børneliv.

Du har mulighed for at gøre en vigtig forskel for disse børn ved at arbejde for, at der er lettilgængelig støt­te, der hvor børnene lever deres hverdagsliv. Når børn i sorg støttes i en tidlig indsats, kan det være med til at forebygge mistrivsel, fravær i skolen og sociale konsekvenser, som kan påvirke barnet negativt res­ten af livet.

Du kan arbejde for at sikre:

  • At der etableres sorggrupper på skoler
  • At kommunen har en pårørendevejleder, som også har fokus på børnefamilier, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald
  • At kommunen har en politik, som sætter retning for en indsats målrettet børn og unge, som oplever alvorlig sygdom eller dødsfald
  • At børn og unge i sorg med behov for særlig støtte ikke ’tabes’ mellem kommune og region. Der skal være faste aftaler om, hvordan kommune og region kommunikerer og deler viden omkring disse børn.

Vil du være frivillig?

Som frivillig kan du være med til at gøre en forskel for børn, som er pårørende.

Kontakt lokalforeningen nær dig for at høre mere

 

Hvis du er lærer, pædagog eller sundhedsprofessionel

Find viden og gode råd til, hvordan du kan hjælpe børn, der mister en nær pårørende eller oplever alvorlig sygdom i familien.

Projekt OmSorg 


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud