Gå til sygdomsliste

Fakta om børn som pårørende

Børn, der har mistet eller er pårørende til en alvorligt syg forælder, trives ofte dårligere end deres jævnaldrende. Disse børn er samtidig i øget risiko for at møde udfordringer senere i livet.

Fakta om børn i sorg

Næsten 35.000 børn oplever hvert år, at deres mor eller far bliver indlagt med en kritisk sygdom.

Hvilke børn taler vi om?
 • Børn, der lever med en forælder eller søskende, som har en livstruende sygdom
 • Børn, der har mistet en forælder eller søskende ved dødsfald
 • Børn, som er pårørende, uanset årsagen til sygdommen eller dødsfaldet. Det kan skyldes kræft, men det kan også skyldes anden sygdom f.eks. hjertesygdom, ulykker eller selvmord.

'Børn' er defineret ud fra Danmarks Statistiks definition: Personer mellem 0 og det fyldte 18. år.

Så mange børn har en syg forælder eller har mistet en forælder

Nedenfor kan du finde tal for hvor mange børn i Danmark, der enten lever med en syg forælder eller har mistet en forælder.

Børn som pårørende i tal

Børn, der har syge forældre 

 • Knap 35.000 børn oplever hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med alvorlig sygdom
 • 0-4 år: cirka 7.700 børn
 • 5-9 år: cirka 8.800 børn 
 • 10-14 år: cirka 10.600 børn 
 • 15-17 år: cirka 7.500 børn 
 • 10.000 børn oplever hvert år, at en af deres forældre får konstateret kræft
 • Næsten 50.000 børn lever med en kræftsyg forælder 

Børn, der mister forældre 

 • 1.700 børn mister en forælder hvert år – det svarer til, at knap fem børn hver eneste dag mister en forælder i Danmark
 • 700 af disse børn mister hvert år en forælder til kræft 
 • 12.500 børn lever med tabet af én eller begge forældre
 • 4.700 af disse børn lever med tabet af en forælder på grund af kræft

Ovenstående tal svarer statistisk til, at der er:

 • 1.250 skolebørn som hvert år mister en eller begge forældre 
 • 9.800 skolebørn som lever med tabet af en forælder (det svarer til 6-7 børn på en dansk gennemsnitsskole) 
 • 22.700 skolebørn som hvert år oplever, at far eller mor bliver indlagt med alvorlig sygdom (det svarer til 12-16 børn på en dansk gennemsnitsskole) 

Download alle tallene inklusiv kilder: 

Fakta: Børn og sorg - i tal (pdf)

Så mange børn er pårørende i hver af de danske kommuner

Ved hjælp af vores elektroniske danmarkskort kan du få et overblik over, hvor mange børn der i hver enkelt kommune har mistet en forælder eller er pårørende til en syg forælder.

Statistik for kommuner


Langsigtede konsekvenser for børn som pårørende

Forskning viser, at tab i barndommen kan have langsigtede negative konsekvenser for bl.a. trivsel, socialt liv og uddannelse. Find tallene nedenfor.

Forskning viser, at børn der mister har:
 • Sværere ved at stifte familie i og fastholde relationen i deres voksenliv. Kvinder har 7 procent øget risiko for at blive skilt, for mænd gælder det 13 procent
 • Sværere ved at starte og gennemføre en uddannelse (gælder folkeskolen (op til 5 procent lavere), de ungdoms- og erhvervsfaglige uddannelser (op til 23 procent lavere), de korte videregående uddannelser (op til 26 procent lavere), de mellem- eller lange videregående uddannelser (op til 23 procent lavere)
 • Større risiko for at udvikle en depression senere i livet og 33 procent øget risiko for at blive indlagt med en depression
 • Større forbrug af psykofarmaka senere i livet og 20 procent øget risiko for at blive medicineret imod depression
 • Større risiko for uhensigtsmæssige mestringsstrategier i pressede situationer, fx forbrug af alkohol, rusmidler og trøstespisning

Download alle tallene inklusiv kilder:

Fakta: Børn og sorg - de langsigtede konsekvenser (pdf)

Sorggrupper som forebyggende indsats 

Kræftens bekæmpelse mener, at kommunerne har et ansvar for at sikre, at børn der er pårørende får den rette hjælp og støtte.

Derfor anbefaler vi, at der etableres sorggrupper på skolerne i landets kommuner som en forebyggende indsats med fokus på trivsel, fællesskaber og mental sundhed. 

Sorggrupper på de danske folkeskoler

Alvorlig sygdom rammer ikke kun den syge, den rammer hele familien. I videoen fortælle en familie fra Vestjylland om, hvordan det er, når man som familie rammes af alvorlig sygdom (3:30 min.).

'Oven i min egen dybe sorg skulle jeg sørge for fire børn, der havde mistet deres mor'
Fakta om børn i sorg

Midt i sorgen over sin kones død oplever Fritz Blikdal, at det er umuligt at få den hjælp fra kommunen, som hans fire børn har brug for. For systemet er slet ikke gearet til at gribe børn, når de bliver pårørende. 

Læs historien

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde for børn som pårørende, er du velkommen til at kontakte Per Bøge, Børne- og Ungechef i Kræftens Bekæmpelse: E-mail: phb@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 32 / mobil: 20 23 00 28

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses kommunikationsafdeling på tlf.: 35 25 74 00


 

Hvis du er lærer, pædagog eller sundhedsprofessionel

Find viden og gode råd til, hvordan du kan hjælpe børn, der mister en nær pårørende eller oplever alvorlig sygdom i familien.

Projekt OmSorg 


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud