Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling af peniskræft

Diagnosen kræft i penis kan først stilles, hvis en vævsprøve af knuden eller huden på penis har vist, at der er kræftceller til stede.

Penis består af forskellige typer væv. Typen af kræft afhænger af hvilken type celler, kræften er opstået i. Det finder man ud af ved at undersøge vævet i et mikroskop.

At få stillet en diagnose vil sige, at man får bestemt sin sygdoms art og sværhedsgrad

I mikroskopet kan lægen vurdere hvilken type kræftceller, der er tale om, hvor aggressive cellerne er, og om kræften har spredt sig til lymfeknuderne. Der går som regel 1 til 2 uger, før man får svar på vævsprøverne. Læs mere:

Vævsprøver (biopsi)

Hyppigste kræfttype på penis (mere end 95 procent) kaldes pladeepitelkarcinom

Pladeepitelkarcinom kan opstå overalt på penis, men oftest på penishovedet eller forhuden. Denne type kræft vokser som regel langsomt, men kan også udvikle sig hurtigt. Ved tidlig diagnose er behandlingsresultaterne gode.

Verrukøst karcinom

Verrukøst karcinom er en sjælden type pladeepitelkarcinom på penis. Det ligner en stor vorte, vokser langsomt og spreder sig sjældent til andre dele af kroppen. Verrukøst karcinom kan som regel opereres væk.

Andre typer peniskræft udgør tilsammen mindre end 5 procent og kan være:

 • Modermærkekræft – meget sjælden, som regel på penishovedet, kan være sår
 • Basalcellekarcinom – uøm knude eller lille sår, oftest på skaftet, vokser meget langsomt
 • Adenokarcinom – opstår i svedkirtlerne
 • Kaposis sarkom – uhyre sjældent, adskillige små, blårøde pletter, vokser hurtigere end andre typer

Metastaser til penis fra andre kræftsygdomme er meget sjældent, men er set ved kræft i blæren, prostata, nyre, lunger og tyk- og endetarm.

Undersøgelser når peniskræft skal stadieinddeles

Hvis vævsprøven har vist kræft, danner lægen sig et overblik over, hvor udbredt sygdommen er. Man får derfor foretaget en række undersøgelser.

Disse undersøgelser vil give information om størrelsen af kræftknuden, og om der er spredning til lymfeknuder eller andre dele af kroppen. Dette kaldes stadieinddeling og er et mål for, hvor meget sygdommen har bredt sig i kroppen.

Formålet med stadieinddelingen er at vurdere hvilken type behandling, der er bedst. Læs om undersøgelserne:

Undersøgelser for peniskræft

Stadieinddeling baseret på TNM-systemet

Der findes flere systemer til stadieinddeling. TNM-systemet er det mest brugte og giver tre hovedinformationer:

 • T beskriver størrelsen af den primære tumor
 • N beskriver graden af spredning til de lokale lymfeknuder (nodes på engelsk)
 • M angiver, om der er spredning (metastaser) til andre dele af kroppen
TNM-klassifikation af peniskræft

T står for tumor og beskriver størrelsen af den primære tumor:

 • TX Primærtumor kan ikke vurderes
 • T0 Ingen synlig primærtumor
 • Tis Carcinoma in situ – forstadie til kræft
 • T1 Tumor vokser ned i bindevævet under huden
 • T1a Tumor vokser ned i bindevævet under huden uden indvækst i karrene, og cellerne er ikke aggressive
 • T1b Tumor vokser ned i bindevævet under huden med indvækst i karrene, eller cellerne er aggressive
 • T2 Tumor vokser ned i svulmelegemerne
 • T3 Tumor vokser ind i urinrøret
 • T4 Tumor vokser ind i andre tilstødende strukturer, f.eks. prostata

N står for node (lymfeknude) og beskriver graden af spredning til de lokale lymfeknuder:

 • NX De lokale lymfeknuder kan ikke vurderes
 • NO Ingen forstørrede lymfeknuder i lysken
 • N1 Én lymfeknude i lysken med kræft
 • N2 To eller flere lymfeknuder i lysken med kræft
 • N3 Kræften har spredt sig uden for lymfeknuden og ind i det omgivende væv i lysken eller til lymfeknuder i bækkenet

M står for metastaser og angiver, om der er spredning til andre dele af kroppen:

 • M0 Ingen tegn på fjernmetastase
 • M1 Fjernmetastase til f.eks. lever eller lunger

Eksempel:

For eksempel betyder T2 N1 M0, at tumoren er vokset ned i svulmelegemerne, og der er spredning til én lymfeknude i lysken, men der er ingen spredning til andre dele af kroppen.

Reaktioner på en kræftdiagnose

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok – også selvom man måske længe har kæmpet med mistanken om noget alvorligt.

Det tager tid at forholde sig til en kræftsygdom både for en selv og for ens pårørende.

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient
Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan være en hjælp at tale med en professionel. Du kan f.eks. tale med din læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen. Læs mere:

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

Mød andre i samme situation:

Du kan oprette en profil på cancerforum, og dele dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende.

Cancerforum.dk

Læs alt om peniskræft

Peniskræft – forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Logo fra fra cancerforums hjemmeside

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Peniskræft" på Cancerforum.