AFTAL KOMMUNIKATIONEN: FASTHOLDELSE

Det er ikke altid, det lykkes at opretholde tilknytningen til arbejdspladsen

En ulykkelig beslutning - hvis du er nødt til at afskedige
Selvom du som leder har gjort alt for at beholde din medarbejder, kan der af og til være gunde til, at samarbejdet ikke kan fortsætte. Det er en ulykkelig situation for alle, og din beslutning om afskedigelse er svær for både dig som leder, kollegaerne og især for din medarbejder.

Informér kollegaerne
For kollegaerne kan det føles som en uretfærdig og hård beslutning, hvis du er nødt til at afskedige. Informér om hvad du har gjort for at beholde din medarbejder.

Skab en god ramme for afsked
Det vigtigt, at du skaber en god ramme for afsked over for den medarbejder, du skal sige farvel til. 

Hvis din medarbejder selv opsiger sit job
Hvis din medarbejder selv ønsker at opsige sin stilling som følge af sin situation, skal du tilbyde så fleksible rammer som muligt i den sidste tid. Hvis du har mulighed for fritstilling med løn, tilbud om efteruddannelse i forhold til omskoling, rådgivning og støtte og andre forhold - så er det vigtigt, at du gør dette for at hjælpe din medarbejder godt videre.

Tre råd til dig, der desværre ikke kan fastholde din medarbejder efter et kræftforløb:

Anerkend din medarbejder
Indkald til en samtale, hvor du anerkender din medarbejder, og hvor I kan tale om, hvad du har sat pris på ved tiden sammen på arbejdspladsen.

Involvér din medarbejder i tilrettelæggelsen af afskeden 
Hvem skal inviteres, og hvor formelt den skal holdes?

Giv mulighed for en afsked
Sørg for at der er mulighed for, at teamet kan tale sammen og tid til at sige ordentligt farvel til din medarbejder.

I tiden der følger, efter din medarbejder er stoppet, er det vigtigt at have et ekstra øje på kollegaerne.

Ved de følgende teammøder eller ved 1:1-samtalerne er det en god idé at spørge ind til, hvordan de oplever hverdagen, efter at din medarbejder er stoppet.

Syv ting ting, du skal igangsætte, hvis din medarbejder dør

Selvom overlevelsen efter kræft stiger på grund af hurtig indsats og bedre behandlingsmuligheder, er der desværre stadig kræftpatienter, der ikke overlever deres kræftsygdom.

Hvis din medarbejder afgår ved døden, er det en meget alvorlig situation for dig og dine øvrige medarbejdere, som får brug for støtte og hjælp til at komme igennem den første tid og de mange tanker. Som leder er det dig, der skal gå forrest og skabe gode rammer for kollegaerne. 

Indkald til et møde med kollegaerne hurtigst muligt 
Det er vigtigt, at I har god tid til at tale situationen igennem. Hvis der er brug for det, så fortæl om de muligheder, der er for hjælp og støtte på arbejdspladsen eller hos Kræftens Bekæmpelse. Her er det også vigtigt, at du er opmærksom på, om der er nogle af dine medarbejdere der har brug for ekstra støtte fra dig.

Kontakt din medarbejders pårørende
Tal med den efterladte ægtefælle eller anden nær pårørende, og spørg ind til, om du og de kollegaer, der ønsker det, kan deltage i bisættelsen – og hvad du som leder kan bidrage med i den forbindelse.

Invitér kollegaer til bisættelsen
Fortæl om dato og tidspunkt for bisættelsen og invitér kollegaerne til at deltage, såfremt de ønsker. Skab forståelse for, at dine medarbejdere kan reagere forskelligt - og giv plads til, at man også kan trække sig.

Tag hånd om din medarbejders skrivebord og ejendele 
Aftal med kollegaerne hvordan det bedst gribes an. For nogle vil det være meget voldsomt at møde op til et tomt skrivebord. Tal processen godt igennem.

Informér interne og eksterne samarbejdspartnere
Informér så vidt det er muligt hurtigt relevante samarbejdspartnere.

Saml kollegaerne efter bisættelsen
Spørg ind til, hvordan de har det, og hvad de har brug for.

Tal sammen om kollegaen
For de fleste er det vigtigt, at der løbende sættes ord på følelserne og minderne med kollegaen. Både i tiden efter - og på sigt. Vær dog også opmærksom på at skabe den rette balance mellem arbejdsliv, og den sorg, der fylder.

Find et rådgivningstilbud

Kollegaerne reagerer forskelligt

Som leder skal du kunne balancere de forskellige hensyn og have blik for den enkeltes behov. Du kan altid henvise dine medarbejdere til Kræftens Bekæmpelses tilbud.

Se Kræftens Bekæmpelses tilbud om rådgivning og støtte

Glem ikke dig selv

Husk også at få rådgivning og sparring fra dit netværk omkring dine egne følelser og reaktioner på situationen. 

Du er også velkommen til at ringe til professionelle rådgivere på Kræftlinjen - telefon 80 30 10 30. Du kan ringe i alle hverdage mellem 9:00-21:00 - i weekenden mellem 9:00-15:00.

Fandt du, hvad du søgte?

Få gode råd og anbefalinger til, hvilke aftaler du skal lave med din medarbejder omkring diagnosetidspunktet, sygemeldingen og tilbagevenden til arbejdspladsen.