AFTAL KOMMUNIKATIONEN: TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDSPLADSEN

6 vigtige aftaler, du skal have på plads med din medarbejder, der vender tilbage til arbejdet

Første arbejdsdag
Hvordan ønsker din medarbejder at møde ind på første arbejdsdag?

Information om medarbejderens forløb
Ønsker din medarbejder selv at fortælle om sit forløb – eller at du gør det? F.eks. inden medarbejderen møder den første dag?

Må kollegaerne spørge ind?
Er det i orden med din medarbejder, at kollegaerne henvender sig direkte og spørger ind til forløbet?

Følger og gener fra behandlingen
Er der senfølger af behandlingen, som skal italesættes over for kollegaerne? Det kan eksempelvis være påvirket hukommelse, tendens til øget stress eller fysiske begrænsninger i forhold til opgavevaretagelsen.

Optrapning af arbejdsopgaver
Hvordan skal I kommunikere om og aftale optrapningen af arbejdet?

Aftale om arbejdstid
Er der særlige tidspunkter på dagen, hvor din medarbejder bedst kan overskue at arbejde til at begynde med? Hvordan skal det kommunikeres ud til kollegaerne?

Download spørgsmålene som printpar tjekliste

Få gode råd og anbefalinger til, hvordan du og din medarbejder kan tilpasse arbejdsopgaverne under eller efter et kræftforløb

Tag hånd om kollegaerne

Indkald til møde
Når du har afstemt forventningerne med din medarbejder, er det en god idé at indkalde kollegaerne til et møde.

Orientér kollegaerne om vilkårene for din medarbejders tilbagevenden
På mødet kan du orientere om den aftale, du har lavet med din medarbejder. Det vil sige om forløbet af sygdommen, eventuelle senfølger og særlige vilkår for din medarbejders arbejdstid.

Det vigtigt, at kollegaerne informeres om, at din medarbejder i den første tid kan være ansat på andre vilkår. Brug gerne en tavle, hvor du tydeligt skriver ind, hvornår din medarbejder er på arbejde.

Det er også vigtigt, at du orienterer kollegaerne om, hvorvidt din medarbejder fremadrettet ønsker selv at tage initiativ til at tale om sit sygdomsforløb, eller om det er i orden, at kollegaerne spørger ind. 

Det er vigtigt, at du signalerer, at det er dit ansvar, at din medarbejders tilbagevenden bliver så god som mulig. 

Ring til Kræftlinjen

Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe forløbet med din medarbejder an?

Du er altid velkommen til at ringe og tale med en af Kræftens Bekæmpelses rådgivere på Kræftlinjen: 80 30 10 30

Aftal kommunikationen


Du har nu læst om, hvilke aftaler, du og din medarbejder med fordel kan lave i forbindelse med, at din medarbejder vender tilbage til arbejdet efter et kræftforløb. Det er også vigtigt at lave aftaler for, hvordan I skal kommunikere i forbindelse med: