Gå til sygdomsliste

Isatuximab til akut leukæmi

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Akut leukæmi
Fase Fase 2
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel Isatuximab til akut leukæmi
Forsøgets lange titel Åbent, enkelt arm, studie af Isatuximab (CD38 antistof) i kombination med kemoterapi til behandling af børn/unge med resistent eller recidiveret akut myeloblastær leukæmi i 1. eller 2. recidiv
Overordnede formål

At evaluere den antileukæmiske effekt af isatuximab i kombination med kemoterapi til børn med recidiveret eller resistent akut leukæmi

Undersøgelsesdesign

Åbent, enkelt arm, fase 2 forsøg

Primære endpoints

At evaluere den antileukæmiske effekt af isatuximab i kombination med kemoterapi til børn med recidiveret eller resistent akut leukæmi

 • For AML: <5% blaster i knoglemarv; og ingen ekstramedullær leukæmi samt velfungerende knoglemarv
Sekundære endpoints
 • CD38 densitet på leukæmiceller ved behandlingsstart of behandlingsdag 15 samt relation til behandlingsrespons
 • Response rate, recidiv-fri overlevelse og overlevelse og varighed af response
 • Niveau af minimal restsygdom i knoglemarv (Cmax; C-min; AUC)
 • Farmakokinetik af Isatuximab
 • Sikkerhed og tolerabilitet, inkl. Infusionsreaktioner
Inklusionskriterier
 • Sikker svangerskabsprævention (se protokol)
 • Informeret samtykke
 • Leukocyttal < 20 mia/L dag 1 for Isatuximabbehandling
 • Resistent sygdom, 1. eller 2. recidiv uanset varighed at remission
 • Diagnose: Recidiveret AML (fraset FAB type M3, promyelocyt AML)
 • Alder: 28 dage til 17.99 år
Eksklusionskriterier
 • Levende vaccine inde for de seneste 30 dage
 • Stamcelletransplantation inden for de seneste 3 måneder
 • Kemo- eller immunoterapi inden for de seneste 2 uger
 • ECOG performanca status >2 eller Lansky score <70
 • Lever-, nyre- eller hjertesygdom
 • Tidligere cancer
 • Hepatitis B eller C infektion; HIV infektion (for setaljer se protokol)
 • Tidligere myelodysplasi
Behandling

 

 • AML: Isatuximab dag 1, 8 og 15 sammen med højdosis cytosar og idarubicin
Planlagt antal patienter

104 patienter

 

Deltagende afdelinger
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-002697-45

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-12-01