Gå til sygdomsliste

BE43 244 MAGE A4

Tilbage til søgeresultat

Sygdom
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel BE43 244 MAGE A4
Forsøgets lange titel Et åbent, multicenter, fase 1 forsøg til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og foreløbig antitumoraktivitet af RO7444973 hos deltagere med ikke-resecerbare og/eller metastatiske MAGE-A4-positive solide tumorer
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbig antitumoraktivitet af RO7444973 hos patienter med MAGE-A4-positive solide tumorer

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, multicenter, fase 1 interventionsstudie

Primære endpoints
 • Antal forsøgsdeltagere med bivirkninger og alvorlige bivirkninger 
 • Antal forsøgsdeltagere med dosislimiterende toksicitet (DLT)
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate 
 • Sygdomskontrol rate 
 • Varighed af respons 
 • Progressionsfri overlevelse 
 • Absolut overlevelse 
 • Farmakokinetik 
 • Incidensen af anti-lægemiddel antistoffer (ADAs) mod RO7444973
Inklusionskriterier
 • Ikke-resektabel eller metastatisk solid tumor, som har modtaget standardbehandling (SOC) og har ikke mulighed for at modtage anden SOC
 • Bekræftet HLA-A*02:01 haplotype
 • Bekræftet MAGE-A4 ekspression
 • Radiologisk målbar sygdom jf. RECIST 1.1.
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • ECOG performance status 0-1
 • Fravær af hurtig sygdomsprogression, trussel mod vitale organer eller ubestrålede sygdomslæsioner > 2 cm i diameter på kritiske steder
 • Ingen signifikant toksicitet fra tidligere anti-cancer behandling
 • Adækvat hæmatologisk funktion
 • Adækvat leverfunktion
 • Adækvat nyrefunktion
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med eller klinisk påvist CNS primær tumor eller metastaser
 • Anden invasiv cancer inden for de seneste 2 år
 • Ukontrolleret hypertension
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Kendt aktiv eller ukontrolleret bakteriel, viral, svampe, mykobakteriel, parasit eller anden infektion
 • Nuværende eller tidligere CNS sygdom
 • Aktiv autoimmun sygdom inden for 6 måneder op til start af forsøgsmedicin
 • Utilstrækkelig wash-out periode fra tidligere anti-cancer behandling
 • Tidligere behandling med bispecifik T-celle terapi
Behandling

Del I og II: dosiseskalering

Stigende doser af RO7444973 administreres i.v. i forskellige doseringsplaner

Del III: dosisekspansion

RO7444973 administreres i.v. 

Dosis og behandlingsplan er fastsat efter resultaterne i Del I og II

Planlagt antal patienter

260 deltagere (180 i Del I og II og cirka 80 deltagere i Del III), heraf 10 deltagere i Danmark.

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

NCT05129280

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision