Gå til sygdomsliste

Sygdom Modermærkekræft
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel TILT
Forsøgets lange titel Et fase 1, åbent klinisk forsøg med dosiseskalering af onkolytisk adenovirus TILT-123 kodende for tumornekrotiserende faktor-alfa og interleukin-2 hos patienter med melanom, som modtager adoptiv celleterapi med tumorinfiltrerende lymfocytter
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed af forsøgsmedicin TILT-123 i kombination med tumorinfiltrerende lymfocytter hos patienter med melanom

Undersøgelsesdesign

Ublindet, fase I dosiseskalerings forsøg

Primære endpoints

Sikkerhed af TILT-123 efter dag 36

Sekundære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet efter dag 78 
 • Dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Tumorrespons jf. iRECIST, RECIST 1.1 og PET-respons kriterier
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse 
 • Immunrespons på virus efter hver TILT-123 injektion 
 • Viral load i tumor, blod, urin og spyt efter hver TILT-123 injektion
Inklusionskriterier
 • Alder mellem 18 og 75 år
 • Patologisk verificeret og tidligere behandlet refraktær eller recidiverende stage 3 eller 4 melanom, uden tilgængelig kurativ behandling
 • Minimum en tidligere medicinsk behandling, flere behandlinger er tilladt
 • En tumor > 9mm i diameter uden tegn på nekrose skal være tilgængelig for biopsi/operation så tumorinfiltrerende lymfocytter kan opdyrkes
 • En yderligere tumor > 14 mm i diameter skal være tilgængelig for injektion og biopsier
 • Egnet til adoptiv T-celle terapi med tumorinfiltrerende lymfocytter
 • Adækvat lever, hjerte og nyrefunktion
 • Performance status 0-1 
 • Forventet levetid > 3 måneder
Eksklusionskriterier
 • Immunsupprimerende behandling, bortset fra følgende som er tilladt: erstatnings-kortikosteroider, fx i tilfælde af binyrebarkinsufficiens efter tidligere immunterapi; pulmonal og topisk behandling; op til 20 mg prednisolon
 • Anamnese med anden malign sygdom inden for 3 år, med undtagelse af basaliom
 • Anticancer behandling imod melanom inden for 30 dage op til inklusion
 • Ukontrolleret kardiovaskulær sygdom
 • Anamnese med myokardieinfarkt eller apopleksi cerebri inden for 12 måneder op til screening eller ufuldkommen restitution fra tidligere hændelse
 • LDH > 3 x ULN
 • Anamnese med hepatisk dysfunktion, hepatitis eller HIV
 • Anamnese med koagulationsforstyrrelser
 • Ubehandlede hjernemetastaser. Behandlede hjernemetastaser som ikke er progredieret inden for 3 måneder op til screening er tilladt
 • Tidligere behandlet med onkolytisk adenovirus som var administreret intratumoralt
 • Tidligere behandlet med adoptiv celleterapi
 • Modtaget forsøgsmedicin i forbindelse med et andet klinisk studie inden for 30 dage op til screening
Behandling

Stigende doser af TILT-123 administreres 6 gange, den første injektion administreres intravenøst, de efterfølgende injektioner administreres intratumoralt

Tumorinfiltrerende lymfocytter administreres intravenøst efter dag 36

Planlagt antal patienter

15-30 patienter

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

2017-000550-19

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision