Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:SCAN-ALL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Forklaring Dette forsøg undersøger forekomsten af genændringer og deres betydning for effekten af behandlingen hos patienter med akut lymfatisk leukæmi og kronisk myeloid leukæmi.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Akut lymfatisk leukæmi (ALL) og kronisk myeloid leukæmi (CML) er to alvorlige typer af blodkræft. De nuværende standardbehandlinger har ofte en god effekt på kræften i starten, men for en del patienter holder behandlingen op med at virke eller må afsluttes på grund af bivirkninger.


Dette forsøg er et såkaldt observationsstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling. Formålet er at indsamle flere data om, hvorfor nogle patienter ikke har gavn af standardbehandling. I studiet vil lægerne undersøge, hvor ofte visse genetiske ændringer forekommer i kræftcellerne hos patienterne for at se, om der er sammenhæng mellem genændringer og behandlingseffekten. Resultatet af studiet skal bidrage til at optimere behandlingen af fremtidige patienter med samme sygdom.

Forsøgsmetode

Studiet er et såkaldt observationsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling, og det har ingen indflydelse på din planlagte standardbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du har kronisk myeloid leukæmi, hvor sygdommen er blevet værre under tidligere behandling. Hvis din sygdom ikke er blevet værre ved behandlingen, kan du indgå som en del af kontrolgruppen i forsøget.

  • Du har akut lymfatisk leukæmi med Philadelphia kromosom (særlig kromosom-variant, der kan forekomme hos patienter med leukæmi)

  • Du får behandling med en såkaldt tyrosin kinase hæmmer (TKi)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

For patienter med kronisk myeloid leukæmi:  • Du har skiftet TKi-behandling grundet intolerance

Sådan foregår behandlingen

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie, men du skal følge din allerede planlagte standardbehandling med TKi. Hvis du deltager i studiet, skal du have taget et ekstra antal prøver inklusiv spyt-, blod- og knoglemarvsprøver, som lægerne kan bruge til at undersøge genændringer undervejs i behandlingen.


Du vil have 2-3 hospitalsforsøg i løbet af studiet, som vil blive lagt i forbindelse med din standardbehandling.


Din deltagelse i studiet kan vare i op til 24 måneder. Du kan til enhver tid vælge at stoppe din deltagelse i studiet.

Bivirkninger ved behandlingen

Der forventes ikke at være ekstra bivirkninger forbundet med at deltage i studiet.

Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

  • Odense Universitetshospital 

Diverse

Sponsor: Uppsala County Council 

Denne side er sidst opdateret: 2019-11-21

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat